Propaganda Vad r propaganda Propaganda Reklam Information Propaganda

  • Slides: 12
Download presentation
Propaganda Vad är propaganda?

Propaganda Vad är propaganda?

 • Propaganda • Reklam • Information

• Propaganda • Reklam • Information

Propaganda är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en

Propaganda är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, och/eller är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt. Termen avser framför allt politiska kampanjer och budskap. Vanligt i krig och i politik.

 • Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att

• Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. • Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. • Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster. • Reklamen är nära besläktad med propaganda och i vissa länder använder man det sistnämnda som beteckning för båda.

 • Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta

• Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta. Information utgör substansinnehållet i de meddelanden som överförs vid kommunikation och utgör också substansinnehållet i olika typer av lager av kunskap och budskap, som en bok eller databas.

Uppgift • Arbeta individuellt • Välj en kategori att propagera för eller emot Politisk,

Uppgift • Arbeta individuellt • Välj en kategori att propagera för eller emot Politisk, Miljö eller Valfri? • Material: Vattenfärg + A 3 Tänk på: Bilden skall tydligt visa sitt budskap Bildkomposition Färgernas betydelse (ex. röd = signalfärg)