PROMJENA TRADICIONALNOG KRAJOBRAZA U MEIMURJU POD UTJECAJEM KONZUMERIZMA

  • Slides: 23
Download presentation
PROMJENA TRADICIONALNOG KRAJOBRAZA U MEĐIMURJU POD UTJECAJEM KONZUMERIZMA Izradili: učenici fakultativne nastave “Ekologija i

PROMJENA TRADICIONALNOG KRAJOBRAZA U MEĐIMURJU POD UTJECAJEM KONZUMERIZMA Izradili: učenici fakultativne nastave “Ekologija i održivi razvoj” Mentor: MARIJA VUK, prof. mentor Suradnica: TANJA ŠALAMON, prof. Avionske snimke: Siniša Golub, prof.

ŽIVICA I PROMJENA KRAJOBRAZA NEKAD DANAS

ŽIVICA I PROMJENA KRAJOBRAZA NEKAD DANAS

ISTRAŽILI SMO KRAJOBRAZ § Zatvorenog polja § Međimurje – tradicijski krajobraz polja ograđenog prirodnom

ISTRAŽILI SMO KRAJOBRAZ § Zatvorenog polja § Međimurje – tradicijski krajobraz polja ograđenog prirodnom živicom § Sječa šuma nakon ukidanja kmetstva 1848. g.

MEĐIMURJE MALO, KAK SI LEPO ZELENO…

MEĐIMURJE MALO, KAK SI LEPO ZELENO…

ŽIVICE

ŽIVICE

ŽIVICA? X ŽIVICA!!!

ŽIVICA? X ŽIVICA!!!

ZNAČENJE PRIRODNIH ŽIVICA § Bioraznolikost § Utjecaj na mikroklimu § Dom, sklonište i prezimljavalište

ZNAČENJE PRIRODNIH ŽIVICA § Bioraznolikost § Utjecaj na mikroklimu § Dom, sklonište i prezimljavalište životinjama: ježu, puhu, gušterima, zmijama, krastačama, paucima, leptirima…

■ Osmatračnica Stanište pticama: sovama, vjetrušama, kosovima, sjenicama, crvendaćima, grmušama, palčićima… ■ ■ Zaštita

■ Osmatračnica Stanište pticama: sovama, vjetrušama, kosovima, sjenicama, crvendaćima, grmušama, palčićima… ■ ■ Zaštita od vjetra, erozije i suše ■ Drvo za ogrjev ■ Hladovina i sklonište od vrućine i kiše

■ Organski materijal od truljenja lišća § Živa međa § Očuvanje polja od štetnika

■ Organski materijal od truljenja lišća § Živa međa § Očuvanje polja od štetnika – stanovnici živice prehranom smanjuju broj štetnih vrsta u tlu i uzgojenim kulturama, te se smanjuje upotreba kemijskih sredstava ■ Daje značajnu estetsku vrijednost krajobrazu

NESTANAK ŽIVICA I BIORAZNOLIKOSTI Poljoprivredna proizvodnja za tržište Okupljanje posjeda komasacijom Povećanje obradivih površina

NESTANAK ŽIVICA I BIORAZNOLIKOSTI Poljoprivredna proizvodnja za tržište Okupljanje posjeda komasacijom Povećanje obradivih površina i parcela Uvođenje monokulturne proizvodnje: krumpira, šećerne repe, uljane repice, kukuruza, plantaže jabuka, lješnjaka… § Upotreba mehanizacije § §

Živice nestaju polako, ali sigurno!

Živice nestaju polako, ali sigurno!

URADILI SMO § Izašli na teren: § Sakupljali biljke na tri položaja: uz željezničku

URADILI SMO § Izašli na teren: § Sakupljali biljke na tri položaja: uz željezničku prugu, polje, derivacijski kanal § Fotografirali biljke i plodove

■ Utvrdili broj biljnih vrsta: 56 § Odredili najčešće biljne vrste § Sortirali biljke

■ Utvrdili broj biljnih vrsta: 56 § Odredili najčešće biljne vrste § Sortirali biljke prema visini (niska, srednja i visoka vegetacija) § Izradili herbarij § Upoznali se sa čl. 12. , 13. i 14. zakona o poljoprivrednom zemljištu

NAJZASTUPLJENE BILJNE VRSTE U ŽIVICI AKACIJA BAZGA KUPINA KURIKA LJESKA HRAST

NAJZASTUPLJENE BILJNE VRSTE U ŽIVICI AKACIJA BAZGA KUPINA KURIKA LJESKA HRAST

GLOG ŠIPAK BIJELA TOPOLA GRAB

GLOG ŠIPAK BIJELA TOPOLA GRAB

IZRADILI ANKETNI UPITNIK § Anketirali u tri naselja: Belica, Nedelišće i Donji Kraljevec

IZRADILI ANKETNI UPITNIK § Anketirali u tri naselja: Belica, Nedelišće i Donji Kraljevec

ANALIZIRALI PODATKE : Jesu li Vaše parcele unazad 30 g. bile ograđene živicom? Ako

ANALIZIRALI PODATKE : Jesu li Vaše parcele unazad 30 g. bile ograđene živicom? Ako DA, jeste li živicu uklonili?

Zašto ste sačuvali živicu? Zašto ste uklonili živicu?

Zašto ste sačuvali živicu? Zašto ste uklonili živicu?

Ako imate živice, hoćete li ih ostaviti? Ako bi vlasti financirale sadnju, biste ih

Ako imate živice, hoćete li ih ostaviti? Ako bi vlasti financirale sadnju, biste ih obnovili?

Uključili se u međunarodni projekt European schools for a living planet

Uključili se u međunarodni projekt European schools for a living planet

PREDLAŽEMO § Nadopuniti postojeću zakonsku uredbu: odrediti sadnju novih i očuvanje postojećih živica (zakon

PREDLAŽEMO § Nadopuniti postojeću zakonsku uredbu: odrediti sadnju novih i očuvanje postojećih živica (zakon o uređivanju živica i međa) § Zaštititi krajobraz kategorijom značajnog krajobraza /7 -ma kategorija zaštite/ § Upoznati javnost sa vrijednostima i bioraznolikošću živica preko medija, predavanja poljoprivrednicima, škola…

Međimurje malo, kak si lepo…?

Međimurje malo, kak si lepo…?

§ Kontakt: gimnazija-cakovec@ck. t-com. hr marija. vuk@ck. t-com. hr salamon. tanja@gmail. com

§ Kontakt: [email protected] t-com. hr marija. [email protected] t-com. hr salamon. [email protected] com