Projektprsentation Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat Mlgruppe Unge i

  • Slides: 5
Download presentation
Projektpræsentation Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat

Projektpræsentation Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat

Målgruppe: • Unge i alderen 16– 24 år, der har afsluttet 9. klasse, og

Målgruppe: • Unge i alderen 16– 24 år, der har afsluttet 9. klasse, og som er i risiko for at blive eller som er marginaliserede. Nogen fordi de ikke er uddannelsesparate, andre fordi de er faldet fra eller aldrig kommet i gang med en ungdomsuddannelse • 2 hold á 4 ugers varighed med hver ca. 20 unge

Metoder: • • • Forankring i MED udvalg og ledelse Bygger på kompetencer og

Metoder: • • • Forankring i MED udvalg og ledelse Bygger på kompetencer og ikke på begrænsninger Praksiserfaringer på FOA arbejdspladser Relationer til en arbejdspladsmentor - uddannet Sideløbende vejledningsforløb i hold. Inspiration fra lignende projekt i Drammen i Norge. Fokus på styrker og succeser.

Effekter: • • • 75% efter endt deltagelse umiddelbart vil være klar til at

Effekter: • • • 75% efter endt deltagelse umiddelbart vil være klar til at påbegynde en erhvervsuddannelse at yderligere 20% sammen med deres uddannelsesvejleder har udarbejdet en plan for hvordan de kan blive parat til optagelse på en ungdomsuddannelse at mindst 90% af deltagerne 3 år efter endt projekt er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

Forankring og videndeling: • Afsluttende ”kogebog” med opskriften på hvordan det kan gøres, også

Forankring og videndeling: • Afsluttende ”kogebog” med opskriften på hvordan det kan gøres, også andre steder i landet. • Netavis hvor arbejdspladsmentorer, unge og vejledere deler deres oplevelser af forløbet – godt og ondt. • Når konceptet er udviklet, vil det kunne videreføres og bruges uden større omkostninger, men som et tilbud i vejledningsindsatsen for relevante målgrupper • Arbejdsmarkedets parter som aktive medspillere