Projektov zen fundraising Evropsk obchodn akademie Dn projektov

  • Slides: 13
Download presentation
Projektové řízení fundraising Evropská obchodní akademie Děčín projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská

Projektové řízení fundraising Evropská obchodní akademie Děčín projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 1

Porovnání liniového a projektového řízení n n Liniové řízení Řízení dle organizačního schématu organizace

Porovnání liniového a projektového řízení n n Liniové řízení Řízení dle organizačního schématu organizace Řízení formou strukturovaných porad Nízká operativnost n n n projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Projektové řízení Projektový tým Definovaný cíl – věcné naplnění /měřitelnost/, termín, rozpočtové náklady, disponibilní zdroje Jedinečnost Předmětem je projekt Úspěšný projekt Evropská obchodní akademie 2

Životní fáze projektu n n n n a) inicializace b) analýza c) syntéza d)

Životní fáze projektu n n n n a) inicializace b) analýza c) syntéza d) optimalizace e) konkretizace a projednávání úkolů f) implementace a kontrola projektu g) ukončení projektu h) vyhodnocení projektu projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 3

Fundraising Je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních prostředků, věcných darů atd. na

Fundraising Je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních prostředků, věcných darů atd. na projekt n Fundraisingová činnost navazuje na námi připravovaný projekt – organizace potřebuje pro realizaci projektu především finanční a projektové řízení klíčová disponibilní zdroje kompetence školského q pracovníka Evropská obchodní akademie 4

Fundraising - zdroje Zdroje - institucionální dárci Ø Ø Stát EU Nadace Podniky -

Fundraising - zdroje Zdroje - institucionální dárci Ø Ø Stát EU Nadace Podniky - individuální dárci projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 5

Zdroje fundraisingu n - - Institucionální dárci jedná většinou o podporu formou grantugrantové řízení

Zdroje fundraisingu n - - Institucionální dárci jedná většinou o podporu formou grantugrantové řízení – grantová výzva u firem je častější osobní kontakt – osobní žádost projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 6

Individuální dárci n n n n Možností, jak získat finanční zdroje od individuálních dárců

Individuální dárci n n n n Možností, jak získat finanční zdroje od individuálních dárců je mnoho. Způsoby : benefiční akce – ples, sportovní akce, výstavy, soutěže atd. veřejné sbírky- využíváni především žáci škol mailing – zasílání dopisů, e-mailů, telefonování atd. opakované dárcovství inzerce projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 7

Fundraising - druhy podpory - dárcovství – darovací smlouva, dar může být i věcný

Fundraising - druhy podpory - dárcovství – darovací smlouva, dar může být i věcný - sponzorství – poskytnutí peněz – firma většinou očekává propagaci forma partnerství oboustranně výhodná projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 8

Fundraising - druhy podpory Poskytnutí služby např. poskytnutí bezplatné prostoru , bezplatného pronájmu, reklamní

Fundraising - druhy podpory Poskytnutí služby např. poskytnutí bezplatné prostoru , bezplatného pronájmu, reklamní plochy, poskytnutí bezplatné odborníků firmy Zapůjčení výrobku nebo hmotného majetku zapůjčení auta, techniky, finančních prostředků Dobrovolná práce zaměstnanců společensky prospěšné, angažovanost zaměstnanců ve specifické komunitě např. ve škole – spolupráce na projektech atd. projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 9

Fundraising - druhy podpory Dlouhodobé partnerství patronát nad projektem, finanční překlenování období, vyhledávání nových

Fundraising - druhy podpory Dlouhodobé partnerství patronát nad projektem, finanční překlenování období, vyhledávání nových zaměstnanců atd. Sdílený marketing propojení komerčních zájmů firmy s podporou organizace – část příjmu z prodeje určitého výrobku věnuje firma organizaci /např. 1 Kč z prodeje výrobku/ projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 10

právní a daňové aspekty fundraisingu n n n Jedná se z právního hlediska především

právní a daňové aspekty fundraisingu n n n Jedná se z právního hlediska především o : smlouvu darovací smlouvu sponzorskou smlouvu o výpůjčce veřejná sbírka dědictví projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 11

právní a daňové aspekty fundraisingu n n Jedná se z ekonomického hlediska zejména o

právní a daňové aspekty fundraisingu n n Jedná se z ekonomického hlediska zejména o : daň z příjmu – obdarovaný daň z příjmu – dárce dar – sponzorský dar projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 12

přestávka projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 13

přestávka projektové řízení klíčová kompetence školského pracovníka Evropská obchodní akademie 13