Projektoktats Szeretet trelem tolerancia F n n n

  • Slides: 21
Download presentation
Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia

Projektoktatás Szeretet, türelem, tolerancia

 Fő n n n n n témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A

Fő n n n n n témakörök Tanuláselméleti háttér Tanulók a közoktatásban A projekt definiálása, története, kialakulása A projektek lebonyolítási módjai, értékelési lehetőségei Különböző témájú projektek elemzése A tanulók különböző lehetséges helyzetei a projektmunkában A szülők felkészítése a gyerekek újszerű tanulási helyzetére A tanításművészet elemei Értékelés

Milyen eljárásokat tekint hasznosnak a tanulás szempontjából? Kérjük, hogy osztályozza a felsorolt lehetőségeket 1

Milyen eljárásokat tekint hasznosnak a tanulás szempontjából? Kérjük, hogy osztályozza a felsorolt lehetőségeket 1 -től 5 -ig a fent említett szempont alapján! a. ) b. ) c. ) d. ) e. ) f. ) g. ) h. ) Frontális osztálymunka Tanári magyarázat Önálló tanulói munka Pármunka A tanulók csoportos feladatmegoldása A tanulók csoportos kísérletezése A tanulók egy hosszabb projekten dolgoznak az iskolában tanítási idő alatt A játék

Tanulásszervezési eljárások Módszer A B C D E F G H Definíció Előnye Hátránya

Tanulásszervezési eljárások Módszer A B C D E F G H Definíció Előnye Hátránya Kompetenciák Példák

Jelölje ötfokú skálán, hogy milyen jellegű tanulói produktumok alapján értékelné, osztályozná leendő növendékeit! a.

Jelölje ötfokú skálán, hogy milyen jellegű tanulói produktumok alapján értékelné, osztályozná leendő növendékeit! a. ) Dolgozat, röpdolgozat b. ) Szóbeli felelet c. ) Házi dolgozat, önálló feladat d. ) Teszt e. ) Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) f. ) Projektmunka produktuma g. ) Számítógépes (online) feladatok

A gyerekek rendelkeznek-e Ön szerint az alábbi személyiségjegyekkel, kompetenciákkal, illetve Ön mennyire tartja fontosnak

A gyerekek rendelkeznek-e Ön szerint az alábbi személyiségjegyekkel, kompetenciákkal, illetve Ön mennyire tartja fontosnak ezeket? Kérjük, az iskolai osztályozás módszerét alkalmazva válaszoljon a kérdésre! a. ) Szilárd alapismeretek, magabiztos írni-olvasni tudás b. ) Együttműködés és erre való hajlandóság c. ) Gyakorlati számítások önálló végzése d. ) Problémamegoldás e. ) Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése f. ) Talpraesettség, gyors döntés g. ) Számítógép használatának ismerete h. ) Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítások adása és megértése

A projektoktatás gyökerei Történet Projekt Kapcsolatok Filozófia

A projektoktatás gyökerei Történet Projekt Kapcsolatok Filozófia

A projektoktatás gyökerei Filozófiai pragmatizmus Projektmódszer Kapcsolatok Úttörő mozgalmak Cserkészet Történeti reformpedagógia

A projektoktatás gyökerei Filozófiai pragmatizmus Projektmódszer Kapcsolatok Úttörő mozgalmak Cserkészet Történeti reformpedagógia

A projektoktatás pedagógiai koncepcióját meghatározó területek Pragmatizmus Szociológia Hátrányos helyzet Reform. Pedagógiák külföldön PROJEKT

A projektoktatás pedagógiai koncepcióját meghatározó területek Pragmatizmus Szociológia Hátrányos helyzet Reform. Pedagógiák külföldön PROJEKT PEDAGÓGIA Gyakorlati Kapcsolatok Hazai példák régről és napjainkból Reform. Pedagógiák itthon Konstruktivizmus

Pragmatizmus Reformpedagógiák Szociológia Projektpedagógia Gyakorlati kapcsolatok Elméleti kapcsolatok Konstruktivizmus

Pragmatizmus Reformpedagógiák Szociológia Projektpedagógia Gyakorlati kapcsolatok Elméleti kapcsolatok Konstruktivizmus

A reformpedagógia „atyja”: Jean- Jacques Rousseau (1712 -1778)

A reformpedagógia „atyja”: Jean- Jacques Rousseau (1712 -1778)

A projektoktatás „atyja”: John Dewey (1859 -1952) Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna

A projektoktatás „atyja”: John Dewey (1859 -1952) Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál. 1912.

A projektoktatás kidolgozója: William Heard Kilpatrick (1871 -1965) A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű

A projektoktatás kidolgozója: William Heard Kilpatrick (1871 -1965) A projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékenység, amely társas környezetben megy végbe. 1921.

Maria Montessori(1870 -1952) n n A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem

Maria Montessori(1870 -1952) n n A tanár szerepének megváltozása, mely szerint a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segítője. A gyermek mint személyiségének, tudásának építője.

Célestin Freinet (1896 -1966) n n Pedagógiai alapelvei: öntevékeny kísérletező tevékenység, a szabad önkifejező

Célestin Freinet (1896 -1966) n n Pedagógiai alapelvei: öntevékeny kísérletező tevékenység, a szabad önkifejező tevékenység, a megfelelően kialakított tevékenységi tér, a tartalmas közösségi élet.

Mi a projektoktatás? P robléma centrikus, R eformpedagógiai elemekből építkező O lyan újszerű szervezési

Mi a projektoktatás? P robléma centrikus, R eformpedagógiai elemekből építkező O lyan újszerű szervezési mód, melynek a J áték is része lehet, az E gyéni munka is fontos eleme, de K is csoportokban is történhet a T anulás.

A projektoktatás ismertetésének fő tartalmi elemei n n n n A projektoktatás értelmezése, a

A projektoktatás ismertetésének fő tartalmi elemei n n n n A projektoktatás értelmezése, a pedagógiai projekt kritériumai Pedagógiai célok a projektoktatás során A tanítási – tanulási folyamat jellege a projektoktatásban Tanulásszervezési módok a projektoktatásban A projektoktatás tárgyi körülményei Értékelés lehetőségei a projektoktatásban A személyközi kapcsolatok sajátosságai a projektoktatás során A projekt lebonyolításának lépései

Az oktatási projektek lebonyolításának lépései ¨A téma meghatározása ¨A projektmunka tervezése ¨A téma feldolgozása

Az oktatási projektek lebonyolításának lépései ¨A téma meghatározása ¨A projektmunka tervezése ¨A téma feldolgozása ¨Az eredmények bemutatása ¨Értékelés