Projektni zadatak KSi VI Vestaka Inteligencija Miroslav Gajan

  • Slides: 19
Download presentation
Projektni zadatak KSi. VI Vestačka Inteligencija Miroslav Gajan 81/08 Jelena Grubač 94/08 Marko Dimitrijević

Projektni zadatak KSi. VI Vestačka Inteligencija Miroslav Gajan 81/08 Jelena Grubač 94/08 Marko Dimitrijević 106/08 Darko Đoković 117/08

Sadržaj: �Mobilni robot - Matematički dokaz - Model kretanja -Primena BPnet-a �Primena „ART-1” veštačke

Sadržaj: �Mobilni robot - Matematički dokaz - Model kretanja -Primena BPnet-a �Primena „ART-1” veštačke neuronske mreže - Prepoznavanje prvih sedam slova azbuke - Zadatak „Broj 6”

Mobilni robot Matematički dokazane formule kretanja:

Mobilni robot Matematički dokazane formule kretanja:

Model kretanja-Translatorno kretanje Grafik translatornog kretanja

Model kretanja-Translatorno kretanje Grafik translatornog kretanja

Model kretanja - Kružno kretanje Grafik kružnog kretanja u pozitivnom matematičkom smeru

Model kretanja - Kružno kretanje Grafik kružnog kretanja u pozitivnom matematičkom smeru

Model kretanja - Kružno kretanje Grafik kružnog kretanja u negativnom matematičkom smeru

Model kretanja - Kružno kretanje Grafik kružnog kretanja u negativnom matematičkom smeru

Primena BPnet-a

Primena BPnet-a

Kriterijum Perfomanse Gde u izrazu figurišu sledeće veličine: K- Primer iz skupa obučavajućih parova

Kriterijum Perfomanse Gde u izrazu figurišu sledeće veličine: K- Primer iz skupa obučavajućih parova -Odgovarajući „ulaz” W-Vektor težinskih koeficijenata između odgovarajućih neurona -Željeni „izlaz” veštačke neuronske mreže Vestačka neuronska mreža

Rezultati VNM prikazani u tabeli

Rezultati VNM prikazani u tabeli

Analiza rezultata - koeficijent učenja -Željena greška 0. 1 -0. 01 -Translatorno kretanjе lak

Analiza rezultata - koeficijent učenja -Željena greška 0. 1 -0. 01 -Translatorno kretanjе lak „zalogaj” Kriterijum Perfomanse za translatorno kretanje prema koeficijentu ucenja

Analiza rezultata - koeficijent učenja -Željena greška 0. 1 -0. 01 -Kriterijum iznad 1

Analiza rezultata - koeficijent učenja -Željena greška 0. 1 -0. 01 -Kriterijum iznad 1 Kriterijum Perfomanse za izabrane arhitekture kružnog kretanja

Primena softvera „ART Simulator”

Primena softvera „ART Simulator”

Binarni zapis slova „A” Ravan slike 80 x 80 piksela Zauzeti pikseli „ 1”

Binarni zapis slova „A” Ravan slike 80 x 80 piksela Zauzeti pikseli „ 1” Slobodni pikseli „ 0” Prikaz slova iz „ART simalator-a”

Prikaz slova u softveru „ART Simulator” Slovo „B” Slovo „D” Slovo „V” Slovo „Đ”

Prikaz slova u softveru „ART Simulator” Slovo „B” Slovo „D” Slovo „V” Slovo „Đ” Slovo „G” Slovo „E”

Mreža sa najmanjim kriterijumom perfomanse

Mreža sa najmanjim kriterijumom perfomanse

Grafikoni(Odnos željene i dobijene vrednosti) Mali broj obučavajućih parova Kvalitet Učenja Broj Informacija Mreza

Grafikoni(Odnos željene i dobijene vrednosti) Mali broj obučavajućih parova Kvalitet Učenja Broj Informacija Mreza 1[8]1 Mreza 1[4 -3 -2]1

Težinski Koeficijenti Vrednost težinskih koeficijenata skrivenog sloja Prikaz težinskih koeficijenata za arhitekturu 1[8]1 u

Težinski Koeficijenti Vrednost težinskih koeficijenata skrivenog sloja Prikaz težinskih koeficijenata za arhitekturu 1[8]1 u programu “BPnet”

HVALA NA PAŽNJI!!!

HVALA NA PAŽNJI!!!