Projektindt nap Bonyhd 2009 november 16 Projektindt nap

  • Slides: 31
Download presentation
Projektindító nap Bonyhád 2009. november 16.

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 16.

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27.

Projektindító nap Bonyhád 2009. november 27.

TÁMOP-3. 1. 4 -08/2 -2008 -0123 „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben”

TÁMOP-3. 1. 4 -08/2 -2008 -0123 „Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben”

Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek - Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény - Arany János Egységes

Pályázatban érintett feladat-ellátási helyek - Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény - Arany János Egységes Iskola Intézményegység - Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény - Szélkakasos Óvoda - Malom Óvoda

Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény ‘kompetenciás’ tapasztalatai • A HEFOP 3. 1. 2 pályázat

Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény ‘kompetenciás’ tapasztalatai • A HEFOP 3. 1. 2 pályázat nyertese 2005 -ben • A Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat • • tagja Első körösként a kompetencia alapú oktatás programcsomagjainak tesztelése, véleményezése, adaptációja A tesztelés a 2005/2006 és a 2006/2007. tanévekben 5 kompetencia területen: – szövegértés-szövegalkotás A, B, C; – matematika-logika A, B, C; – életpálya-építés, – szociális életvitel és környezeti nevelés, – idegen nyelv /angol/, illetve IKT/SDT A, B

Arany János Általános Iskola ‘kompetenciás’ tapasztalatai • A HEFOP 3. 1. 3 pályázat nyertese

Arany János Általános Iskola ‘kompetenciás’ tapasztalatai • A HEFOP 3. 1. 3 pályázat nyertese • 2006. szeptemberétől vezette be felmenő rendszerben a kompetencia alapú oktatást 1. és 5. évfolyamon - szövegértés-szövegalkotás A, - matematika-logika A, - szövegértés B területen angol nyelv, történelem területeken.

A megvalósítást segítő egyéb szakmai háttér: • Kollegák érdeklődése az új tanulási-tanítási technikák iránt

A megvalósítást segítő egyéb szakmai háttér: • Kollegák érdeklődése az új tanulási-tanítási technikák iránt • IKT eszközök megjelenése az oktatásban • Képzéseken való részvételek, pl. : - új tanulásszervezési eljárások - 120 órás nem szakrendszerű oktatás

‘Kompetenciás’ humán erőforrás a BONI-ban 5 év tapasztalat, munka és követően a TÁMOP 3.

‘Kompetenciás’ humán erőforrás a BONI-ban 5 év tapasztalat, munka és követően a TÁMOP 3. 1. 4 pályázatot segítő képzett belső szakemberek: - Komplex helyzetelemzési szakértő 1 fő - Intézményi folyamat szaktanácsadó 3 fő - Mentor 5 fő

TÁMOP 3. 1. 4 PÁLYÁZAT MINT PROJEKT minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára

TÁMOP 3. 1. 4 PÁLYÁZAT MINT PROJEKT minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszeri és komplex feladatot jelent. mely: s s teljesítési időtartama, teljesítésének költségei, egyéb erőforrásai meghatározott, jól definiált cél elérésére irányul. (Görög Mihály: Általános projektmenedzsment, 2001. )

PROJEKT FÁZISOK KÉPEKBEN

PROJEKT FÁZISOK KÉPEKBEN

PROJEKT FÁZISOK 1. TERVEZÉS – projektterv – szakmai ütemterv – erőforrás terv – költségterv

PROJEKT FÁZISOK 1. TERVEZÉS – projektterv – szakmai ütemterv – erőforrás terv – költségterv – szükséges elemzések mindehhez projekttervezési technikák

Projekt fázisok • 2. MEGVALÓSÍTÁS - működtetés – kontroll – folyamatos kommunikáció – rendszeres

Projekt fázisok • 2. MEGVALÓSÍTÁS - működtetés – kontroll – folyamatos kommunikáció – rendszeres jelentések – dokumentálás – költségfigyelés – módosítások, újratervezés – értékelés – átadás

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 1. 1. IMPLEMENTÁCIÓ 1. 1. kompetencia alapú oktatás szövegértésszövegalkotás

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 1. 1. IMPLEMENTÁCIÓ 1. 1. kompetencia alapú oktatás szövegértésszövegalkotás matematika választott kompetencia terület

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 2. IMPLEMENTÁCIÓ 1. 2. újszerű tanulásszervezés Tantárgytömbösített oktatás Műveltségterület

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 2. IMPLEMENTÁCIÓ 1. 2. újszerű tanulásszervezés Tantárgytömbösített oktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Legalább három hetet meghaladó projekt -Egy témahét -Egy moduláris oktatási program

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 3. 2. ADAPTÁCIÓ 3. SAJÁT INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA 2. 1.

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 3. 2. ADAPTÁCIÓ 3. SAJÁT INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA 2. 1. jó gyakorlat megismerése, átvétele adaptálás 2. 2 referencia intézményekkel való együttműködés Szakmai konzultáció, tapasztalatcsere Pl. fejlesztő program, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása, egyéni tanulási utak támogatása stb. Helyi igényekhez, feltételekhez igazodva

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 4. 4. ÁTFOGÓ 4. 1 INTÉZMÉNY szemléletformálás FEJLESZTÉS 4.

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 4. 4. ÁTFOGÓ 4. 1 INTÉZMÉNY szemléletformálás FEJLESZTÉS 4. 2 fenntarthatóság biztosítása Projektindító nap képzések NPP, IMIP, SZMSZ, Továbbképzési-, beiskolázási terv, Házirend, IKT stratégia 4. 3 fejlesztések napi Produktumok: éves munkaterv, projektterv, gyakorlattá tétele témahét terve, jó gyakorlatok, tanórai segédanyagok 4. 4 szakmai együttműködések kialakítása Színházzal, múzeummal, könyvtárral együttműködés, környezetvédelem, erdei iskola

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 5. 5. IKT ALKALMAZÁSA Digitális tartalmak, taneszközök használata Bevont

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 5. 5. IKT ALKALMAZÁSA Digitális tartalmak, taneszközök használata Bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25 %-ában IKT taneszközökkel támogatott tanóra 6. ESÉLYEGYENLŐ SÉG JAVÍTÁSA HH, HHH, SNI tanulók esetén együttnevelési környezet Humán erőforrás fejlesztése Integrációt elősegítő programok, lemorzsolódás, kirekesztődést megelőző egyéni tanulási utak Tanulószervezetté válás Napi szintű tervezési feladatok, Belső tudásmegosztó fórumok 7. SZERVEZETFELESZTÉS Képzések Vezető 60 óra Bevont pedagógus 120 óra Nevelőtestületi képzés

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 6. 8. MEGFELELŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA 8. 1 beszerzések,

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 6. 8. MEGFELELŐ PEDAGÓGIAI MUNKAKÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA 8. 1 beszerzések, közbeszerzések Tankönyv- és taneszköz Beszerzés a 11/1994 es MKM rendelet szerint Informatikai eszközök beszerzése /laptopok/

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 7. 9. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 9. 1 tájékoztatás Szakmai konferenciák,

TÁMOP 3. 1. 4 MEGVALÓSÍTÁSA 7. 9. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 9. 1 tájékoztatás Szakmai konferenciák, rendezvények Szülők, partnerek tájékoztatása /szórólap, információs tábla, honlap, kiadvány stb. / 9. 2 szakmai anyagok nyilvánossá tétele Portfóliók – a kidolgozott produktumot a honlapon bárki által ingyenesen felhasználható módon, teljes körűen közzé kell tenni, Educatio Kht rendelkezésére kell bocsátani 9. 3 kapcsolat a TÁMOP 3. 3. 2 -vel Regionális hálózatkoordinációs központok szakmai támogatása, ingyenes szolgáltatások, nyomon követés – pályázókat adatszolgáltatási kötelezettség terheli

Projekt fázisok • 3. LEZÁRÁS – – – Többnyire elmarad Mikor sikeres a projekt?

Projekt fázisok • 3. LEZÁRÁS – – – Többnyire elmarad Mikor sikeres a projekt? Tapasztalatok Visszacsatolások Dokumentáció lezárása Szervezet további sorsa?

A TÁMOP 3. 1. 4 PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.

A TÁMOP 3. 1. 4 PÁLYÁZAT PROJEKTMENEDZSMENTJE 1.

Projektmenedzser: Krász Kornélia Feladata: - Pályázat gondozása indítástól zárásig - Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel

Projektmenedzser: Krász Kornélia Feladata: - Pályázat gondozása indítástól zárásig - Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel - Kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel - Projekt- és ütemterv készítés - Megrendelések, beszerzések - Szerződések, munkaköri leírások, megbízási szerződések készítése - Változás bejelentés, szerződésmódosítás - PEJ, beszámolók, jelentések készítése, továbbítása a támogatási szerződésben foglalt formában és tartalommal - Nyilvánosság biztosítása

Projekt asszisztens: Adorján Gyöngyi - A projektmenedzser munkájának segítése - Kapcsolattartás a feladat-ellátási helyek

Projekt asszisztens: Adorján Gyöngyi - A projektmenedzser munkájának segítése - Kapcsolattartás a feladat-ellátási helyek szakmai vezetőivel - Szakmai vezetők munkájának segítése - BONI TÁMOP-os szakmai műhelymunkák szervezése - Kötelező dokumentumok elkészítésének segítése, őrzése - PEJ szakmai tartalmának összeállítása

Pénzügyi munkatárs: Palkó Roland • • • Pénzügyi terv követése Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése,

Pénzügyi munkatárs: Palkó Roland • • • Pénzügyi terv követése Beszerzések eredeti számláinak gyűjtése, könyvelése Információk, jelentések a pénzügyi helyzetről Pénzügyi beszámolók, elszámolások készítése Támogatás: 80. 424. 040 forint – – – Projektmenedzsment: 6. 307. 680, Széchenyi: 20. 668. 600, Vörösmarty: 18. 963. 600, Arany: 19. 028. 600, Malom Óvoda: 6. 785. 940, Szélkakasos óvoda: 6. 591. 620, -

Szakmai vezetők: Kocsis Gáborné Lamberti Judit – Széchenyi iskola Horváthné Bék Mária – Vörösmarty

Szakmai vezetők: Kocsis Gáborné Lamberti Judit – Széchenyi iskola Horváthné Bék Mária – Vörösmarty iskola Csákovicsné Dékány Mária – Arany János iskola Horváth Klára – Szélkakasos Óvoda Lovászné Máté Klára – Malom Óvoda

A szakmai vezetők feladata • Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése • Egyeztetések az intézmény vezetőjével

A szakmai vezetők feladata • Megvalósításban pedagógusok munkájának segítése • Egyeztetések az intézmény vezetőjével • Az implementációban részt vevők munkájának támogatása • Kötelező dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése • 5 éves fenntartás segítése

Intézményvezető - főigazgató, tagintézmény-vezetők feladata: • • bíztatás, motiválás megbízások adása feltételek megteremtésének segítése

Intézményvezető - főigazgató, tagintézmény-vezetők feladata: • • bíztatás, motiválás megbízások adása feltételek megteremtésének segítése TÁMOP elvárásainak és az iskolai működés összehangolásának biztosítása megvalósítás követése aláírások, teljesítményigazolások alapdokumentumok átdolgozásáért felelős 5 éves fenntartás biztosítása

Megvalósítók – implementációban, innovációban résztvevők feladata • Kompetenciás programcsomagok - A, B, C modulok

Megvalósítók – implementációban, innovációban résztvevők feladata • Kompetenciás programcsomagok - A, B, C modulok beépítése a nevelésbe-oktatásba • Napi munka • Ajánlások készítése a NPP /HTTV/ módosításához

Külső szakmai segítség 1. • INTÉZMÉNYI FOLYAMAT-SZAKTANÁCSADÓ - segíti a vezetők /int. vez. ,

Külső szakmai segítség 1. • INTÉZMÉNYI FOLYAMAT-SZAKTANÁCSADÓ - segíti a vezetők /int. vez. , szakmai vezető/ , - projektmenedzsment munkáját együttműködik más tanácsadókkal segítséget nyújt a szükséges dokumentációk összeállításához segíti az értékelést javaslatot tesz a fenntarthatóságra tanácsokat ad – jó gyakorlat, innováció stb.

Külső szakmai segítség 2. • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó • Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó • IKT mentor-szaktanácsadó

Külső szakmai segítség 2. • IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó • Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó • IKT mentor-szaktanácsadó

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!