Projekti infopev 16 detsembril 2020 Zoomis levaade projekti

  • Slides: 7
Download presentation
 Projekti infopäev 16. detsembril 2020 Zoomis Ülevaade projekti kirjutamise põhimõtetest (Külli Vollmer) Kose

Projekti infopäev 16. detsembril 2020 Zoomis Ülevaade projekti kirjutamise põhimõtetest (Külli Vollmer) Kose Vallavolikogu määruse „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord“ (22. november 2018 nr 44) tutvustamine. (Margit Eerik, Külli Vollmer (HEAK))

Kose Vallavolikogu määruse „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord“ (22. november

Kose Vallavolikogu määruse „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord“ (22. november 2018 nr 44) tutvustamine. Määrus koos lisadega on leitav: https: //www. kosevald. ee/oa-kultuur-ja-sport Toetuse liigid: projektitoetus, tegevustoetus (taotluste esitamise tähtaeg 15. jaanuar, abikõlblik periood 1. jaanuar-31. detsember sama eelarveaasta kohta) ühekordne toetus (taotlusi võimalik esitada aastaringselt) Toetatavad valdkonnad: spordivaldkond, kultuurivaldkond, külaelu valdkond, muu tegevusvaldkond

Projektitoetus ja tegevustoetus Projektitoetuste ja tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg 15. jaanuar, abikõlblik periood 1.

Projektitoetus ja tegevustoetus Projektitoetuste ja tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg 15. jaanuar, abikõlblik periood 1. jaanuar-31. detsember sama eelarveaasta kohta. Projektitoetuse taotlusvorm LISA 1, eelarvetabel LISA 2 Tegevustoetuse taotluse vorm LISA 3 Projektitoetuse taotlemisel kohustuslik rahaline omafinantseering 10% Tegevustoetusi ei eraldata külaelu valdkonnas Tegevustoetusi ei eraldata kultuurikollektiividele, kelle juhendajad saavad vallalt töötasu Taotleda saab juriidiline isik (MTÜ, SA) ja seltsing (kehtiva seltsingulepingu olemasolul) ERAND! TULENEVALT COVID-19 OLUKORRAST KASUTAMATA RAHAD VÕIMALIK ÜLE KANDA 2021. AASTASSE. VEHEARUANNE KASUTATUD RAHADE KOHTA ESITADA 10. 01. 2021

Ühekordne toetus Omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemiseks Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu, transpordikulu, majutuskulu

Ühekordne toetus Omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemiseks Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu, transpordikulu, majutuskulu Taotleda saab MTÜ, SA, seltsing ja üksikisik Projektide kaasfinantseerimiseks Valla poolt kaetakse kuni 50% fondi poolt nõutud minimaalse omafinantseeringu määrast kui fondile esitatud projekt on saanud rahastamiskinnituse fondi poolt. Kaasfinantseerimise toetuse taotluse vorm LISA 4

Ühekordne toetus Omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemiseks Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu, transpordikulu, majutuskulu

Ühekordne toetus Omavalitsuse jaoks olulistel võistlustel ja konkurssidel osalemiseks Abikõlbulikud kulud: osavõtutasu, transpordikulu, majutuskulu Taotleda saab MTÜ, SA, seltsing ja üksikisik Projektide kaasfinantseerimiseks Valla poolt kaetakse kuni 50% fondi poolt nõutud minimaalse omafinantseeringu määrast kui fondile esitatud projekt on saanud rahastamiskinnituse fondi poolt. Kaasfinantseerimise toetuse taotluse vorm LISA 4

Toetuseks eraldatavad rahalised vahendid Kalendriaasta jooksul on ühel taotlejal võimalik projekti ja/või tegevustoetust saada

Toetuseks eraldatavad rahalised vahendid Kalendriaasta jooksul on ühel taotlejal võimalik projekti ja/või tegevustoetust saada kokku kuni 2000 eurot. Ühekordse toetuse summa võib olla ühel taotlejal aastas kõigi taotluste peale kokku kuni 2000 eurot. Spordivaldkonnas tegutsevale ühingule eraldatakse meisterlikkuse toetust, kui ühingu liige on osalenud MM, OM, Eesti MV või Eesti Karikaliiga etappidel.

Määruse lisad

Määruse lisad