Projekt SIMS w piguce Zesp SIMS Skd wzi

  • Slides: 12
Download presentation
Projekt SIMS w pigułce Zespół SIMS

Projekt SIMS w pigułce Zespół SIMS

Skąd wziął się pomysł na SIMS? § 1. Beneficjenci wraz z opiekunami projektów zauważają

Skąd wziął się pomysł na SIMS? § 1. Beneficjenci wraz z opiekunami projektów zauważają zagrożenie związane z utrzymaniem infrastruktury badawczej § § 2. Szybka reakcja władz NCBR i szefa Działu Wdrażania POIG § 3. Efekt: narzędzie w postaci projektu szkoleniowego SIMS: Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą Beneficjentów działań 2. 1, 2. 2 POIG 4. Daty projektu: 12. 2012 – 10. 2015

Wskaźniki projektu U c z e s t n i k § § Pozyskanie

Wskaźniki projektu U c z e s t n i k § § Pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania dużą infrastrukturą w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych – 120 stażystów § Podniesienie kompetencji zarządczych związanych z komercjalizacją wyników B+R prowadzonych z użyciem infrastruktury badawczej – 200 uczestników projektu § § Wiedza ekspercka w zakresie zarządzania i komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej – 30 instytucji Wdrożenie zasad zarządzania infrastrukturą nakierowanych na komercjalizację – 20 instytucji Podjęcie współpracy z biznesem przez uczestników projektu – 20 instytucji I n s t y t u c j a

Składowe projektu SIMS § Staże zagraniczne § Szkolenia specjalistyczne § Doradztwo § Publikacja

Składowe projektu SIMS § Staże zagraniczne § Szkolenia specjalistyczne § Doradztwo § Publikacja

Jak przebiegały staże?

Jak przebiegały staże?

Jak przebiegały staże? § 42 Uczestniczki § 78 Uczestników

Jak przebiegały staże? § 42 Uczestniczki § 78 Uczestników

Jak przebiegały staże? 21 pracow n ików! 50 pracow ników! 16 pracow ników!

Jak przebiegały staże? 21 pracow n ików! 50 pracow ników! 16 pracow ników!

Jak przebiegały szkolenia? 300 uczestników N U M KO A J C IKA

Jak przebiegały szkolenia? 300 uczestników N U M KO A J C IKA

Jak przebiegło doradztwo?

Jak przebiegło doradztwo?

Nauka i Biznes - warsztat 20 -21. 05. 2015 Wrap up, Kick off and

Nauka i Biznes - warsztat 20 -21. 05. 2015 Wrap up, Kick off and Move on to the Next Level

Publikacja A J C A K I L PUB S M I S 10.

Publikacja A J C A K I L PUB S M I S 10. 2015