PROJEKT ODBUDOWY PAACU W SPALE WRAZ Z REWITALIZACJ

  • Slides: 42
Download presentation
PROJEKT ODBUDOWY PAŁACU W SPALE WRAZ Z REWITALIZACJĄ PARKU Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

PROJEKT ODBUDOWY PAŁACU W SPALE WRAZ Z REWITALIZACJĄ PARKU Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie Dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP Prof. dr hab. Jan Rylke Mgr inż. Seweryn Malawski Mgr inż. Natalia Kot Mgr inż. Ewelina Widelska

Pałac carski

Pałac carski

Pałac prezydencki

Pałac prezydencki

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja wschodnia

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja wschodnia

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja zachodnia

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja zachodnia

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja południowa

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja południowa

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja północna

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – elewacja północna

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – rzut parteru

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – rzut parteru

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – rzut piętra

rekonstrukcja pałacu prezydenckiego – rzut piętra

Kontynentalny bór mieszany Querco roboris- Pinetum J. Mat. 1981 Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium L.

Kontynentalny bór mieszany Querco roboris- Pinetum J. Mat. 1981 Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium L. Szczawik zajęczy Oxalis acetosella L. Siódmaczek leśny Trientalis europaea L. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis Mill.

Grąd wysoki Tilio cordatae-Carpinetum betuli Miodunka ćma Marzanka wonna Siódmaczek leśny Przylaszczka pospolita Pulmonaria

Grąd wysoki Tilio cordatae-Carpinetum betuli Miodunka ćma Marzanka wonna Siódmaczek leśny Przylaszczka pospolita Pulmonaria obscura L. Galium odoratum L. Anemone ranunculoides L. Veronica officinalis L.

Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 Kalina koralowa Viburnum opulus L. Kosaciec żółty Iris

Łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952 Kalina koralowa Viburnum opulus L. Kosaciec żółty Iris pseudoacorus L. Wiązówka błotna Filipendula ulmaria L. Trojeść pospolita Lysimachia vulgaris L.

Grąd niski Tilio cordatae-Carpinetum betuli stachyetosum Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria L. Zawilec gajowy Anemone

Grąd niski Tilio cordatae-Carpinetum betuli stachyetosum Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria L. Zawilec gajowy Anemone nemorosa L. Kokorycz pusta Corydalis cava L. Niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere L.

Kopia „Planu gruntów i przestrzeni leśnych wydzielonych z obrębu Lasów Spalskich do księgi wieczystej

Kopia „Planu gruntów i przestrzeni leśnych wydzielonych z obrębu Lasów Spalskich do księgi wieczystej pod nazwą „Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej w Spale” w powiecie Rawskim wojew. Warszawskiem” z 1930 roku wykonana przez mierniczego przysięgłego Zygmunta Buchoła – skala 1 : 10000 - zbiory własne Małgorzaty Mileckiej

Kopia mapy topograficznej wykonanej w skali 1: 10000 (zmniejszenie do skali 1: 7500) przez

Kopia mapy topograficznej wykonanej w skali 1: 10000 (zmniejszenie do skali 1: 7500) przez Spółkę Cywilną „Geodezja” w Tomaszowie Mazowieckim w 1999 r. – zbiory prywatne Małgorzaty Mileckiej

REWITALIZACJA PARKU

REWITALIZACJA PARKU

KONCEPCJA I

KONCEPCJA I

KONCEPCJA II

KONCEPCJA II

KONCEPCJA III

KONCEPCJA III