PROJEKT Nowoczesne metody edukacji nauczycieliinstruktorw zawodu gwarancj wysokiego

  • Slides: 131
Download presentation
PROJEKT: „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” WSPÓŁFINANSOWANY ZE

PROJEKT: „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/ instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9. 4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Organizacja pracy własnej

Program szkolenia: szkolenia • Praca nad własnym czasem • Przyczyny utraty czasu • Narzędzia

Program szkolenia: szkolenia • Praca nad własnym czasem • Przyczyny utraty czasu • Narzędzia skutecznego planowania • Analiza struktury dnia pracy- organizacja czasu pracy • Ocena uczenia się • Zakończenie i wnioski

Efektywne zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem

„Czas ucieka, wieczność czeka” Jak zarządzać czasem?

„Czas ucieka, wieczność czeka” Jak zarządzać czasem?

ZATRZYMAĆ CZAS! • Czy potrafisz znaleźć czas dla siebie, aby poświęcić go na własna

ZATRZYMAĆ CZAS! • Czy potrafisz znaleźć czas dla siebie, aby poświęcić go na własna rekreację, rozwój intelektualny lub fizyczny? • Czy spotykasz się z przyjaciółmi tak często, jak masz na to ochotę? • Czy zawsze wykorzystujesz swój czas efektywnie? • Czy wiesz, jakie są Twoje priorytety? • Czy potrafisz zaplanować swój dzień tak, aby realizować zadania, które przybliżają Cię do realizacji Twoich ważnych celów?

Podstawy Pracy nad czasem

Podstawy Pracy nad czasem

Wykorzystaj swój czas: „Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu

Wykorzystaj swój czas: „Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera. ” (Prawo Parkinsona) „Wszystkie sprawy są trudne, zanim staną się łatwe. ” (Przysłowie perskie)

Dlaczego czas się liczy… Czas to medium w którym żyjesz: „Nie wchodzi się dwa

Dlaczego czas się liczy… Czas to medium w którym żyjesz: „Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, bo nie jest to ta sama rzeka, ani człowiek nie jest ten sam” Heraklit z Efezu, grecki filozof ur. 540 r p n e Ekonomia czasu: „ Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas” Benjamin Franklin, uczony, filozof oraz polityk amerykański ur. w 1706 r

Co to jest CZAS? • • jest wartościowym kapitałem nie jest na sprzedaż nie

Co to jest CZAS? • • jest wartościowym kapitałem nie jest na sprzedaż nie daje się zaoszczędzić ani zmagazynować nie daje się rozmnożyć ucieka stale i nieodwołalnie czas to życie nie można go zatrzymać

Myśląc "czas to pieniądz" musisz: Terminy spraw i zajęć spisać. Ramy czasowe zadań określić.

Myśląc "czas to pieniądz" musisz: Terminy spraw i zajęć spisać. Ramy czasowe zadań określić. Zaplanować rezerwę czasu. Ograniczyć się priorytetów. Skontrolować wykonanie.

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Wybrane prawa czasu 1. Każda czynność zajmie tyle czasu ile możemy na nią poświęcić.

Wybrane prawa czasu 1. Każda czynność zajmie tyle czasu ile możemy na nią poświęcić. 2. Czynność przerwana domaga się ukończenia tym silniej im bliżej końca została przerwana. 3. Nic nie jest tak proste, jak to sobie na początku wyobrażamy. 4. Plan nie uwalnia od tego, co nieprzewidywalne. 5. Nikt nie może działać bez przerwy. 6. Czas „stracony” z powodu przerwy jest dłuższy niż czas jej trwania. 7. Niezdecydowanie (brak decyzji) zabiera czas.

JAK ZARZĄDZAMY SWOIM CZASEM?

JAK ZARZĄDZAMY SWOIM CZASEM?

Czy masz problem z zarządzaniem? Jeżeli: • 1) śpisz dłużej niż 8 godzin; •

Czy masz problem z zarządzaniem? Jeżeli: • 1) śpisz dłużej niż 8 godzin; • 2) rano lubisz się wylegiwać; • 3) na poranną toaletę poświęcasz więcej niż 20 minut; • 4) ubierasz się i stroisz dłużej niż 15 minut; • 5) jesz śniadanie dłużej niż 15 minut lub z braku czasu w ogóle nie jesz śniadania przed wyjściem z domu; • 6) prawie zawsze spóźniasz się na autobus/trolejbus i na spotkania z przyjaciółmi; • 7) więcej niż jeden raz w miesiącu spóźniasz się do szkoły lub pracy, • to masz poważny problem z zarządzaniem czasem!

„Nie liczy się jak długo człowiek żyje, lecz w jaki sposób wykorzystuje darowany mu

„Nie liczy się jak długo człowiek żyje, lecz w jaki sposób wykorzystuje darowany mu czas”. Martin Luther King

Zarządzanie czasem jest konsekwentnym i zorientowanym na cel stosowaniem w praktyce sprawdzonych technik pracy

Zarządzanie czasem jest konsekwentnym i zorientowanym na cel stosowaniem w praktyce sprawdzonych technik pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i swoim otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystany sensownie i optymalnie.

Na czym polega zarządzanie czasem? ZARZĄDZANIE CZASEM – OPTYMALIZACJA***) 60% - ZAJĘCIA PLANOWANE 20%

Na czym polega zarządzanie czasem? ZARZĄDZANIE CZASEM – OPTYMALIZACJA***) 60% - ZAJĘCIA PLANOWANE 20% - SPRAWY NIEPRZEWIDZIANE (ZAKŁÓCENIA, ZŁODZIEJE CZASU) 20% - DZIAŁANIA SPONTANICZNE I SPOŁECZNE (CZAS NA KREATYWNOŚĆ)

Kilka ogólnych porad: • 1. Najważniejszy jest ten czas, którym dysponujemy dziś! • 2.

Kilka ogólnych porad: • 1. Najważniejszy jest ten czas, którym dysponujemy dziś! • 2. Pracować (uczyć się) w sposób zaplanowany i zorganizowany. • 3. Tworzyć PLAN TYGODNIA (dnia). • 4. Odrzucać to, co nie przybliża nas do naszych celów życiowych. • 5. Oddzielać rzeczy i sprawy ważne od nieistotnych.

„Najpierw obowiązki, potem przyjemności”

„Najpierw obowiązki, potem przyjemności”

CO NAM PRZESZKADZA W DOBRYM WYKORZYSTANIU CZASU?

CO NAM PRZESZKADZA W DOBRYM WYKORZYSTANIU CZASU?

PRZERYWAMY REALIZACJĘ ROZPOCZĘTYCH ZADAŃ ŚPIMY WIĘCEJ NIŻ POTRZEBA WPADAMY W GORĄCZKĘ PRACY

PRZERYWAMY REALIZACJĘ ROZPOCZĘTYCH ZADAŃ ŚPIMY WIĘCEJ NIŻ POTRZEBA WPADAMY W GORĄCZKĘ PRACY

ODWLEKAMY/ODKŁADAMY SPRAWY NA POTEM

ODWLEKAMY/ODKŁADAMY SPRAWY NA POTEM

OGLĄDAMY ZA DUŻO TELEWIZJI LEKCEWAŻYMY ZNACZENIE RUTYNOWYCH CZYNNOŚCI (np. codziennych dojazdów) MARNUJEMY CZAS OCZEKIWANIA

OGLĄDAMY ZA DUŻO TELEWIZJI LEKCEWAŻYMY ZNACZENIE RUTYNOWYCH CZYNNOŚCI (np. codziennych dojazdów) MARNUJEMY CZAS OCZEKIWANIA (np. w kolejkach)

ZANIEDBUJEMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ a to przekłada się na zdrowie i efektywność naszej pracy/nauki

ZANIEDBUJEMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ a to przekłada się na zdrowie i efektywność naszej pracy/nauki

Powody dla których tracimy czas: Czynniki wewnętrzne, zależą tylko od nas samych: • Nieumiejętne

Powody dla których tracimy czas: Czynniki wewnętrzne, zależą tylko od nas samych: • Nieumiejętne określanie własnych potrzeb i celów • Nieumiejętne wyznaczanie priorytetów • Brak wewnętrznej motywacji do działania • Trudności w komunikowaniu się • Nieumiejętność delegowania zadań

Złodzieje czasu

Złodzieje czasu

Złodzieje czasu • Brak precyzyjnie wyznaczonych i określonych planów i zadań. • Ciągły konflikt

Złodzieje czasu • Brak precyzyjnie wyznaczonych i określonych planów i zadań. • Ciągły konflikt między tym, co jest ważne i tym, co jest pilne. • Niezapowiedziane wizyty, rozmowy i spotkania • Pogaduchy. • Zła organizacja pracy. • Nieskuteczny przepływ informacji. • Internet.

Złodzieje czasu - definicja • Przerywanie pracy telefonami. • Odwlekanie w czasie. • Niewłaściwe

Złodzieje czasu - definicja • Przerywanie pracy telefonami. • Odwlekanie w czasie. • Niewłaściwe sformułowanie zadań • Brak planowania czasu i samoorganizacji. • Stres. • Zmęczenie. • Brak asertywności. • Bałagan w miejscu pracy.

JAKIE SĄ SPOSOBY ZARZĄDZANIA CZASEM?

JAKIE SĄ SPOSOBY ZARZĄDZANIA CZASEM?

„ZNAJDŹ CZAS…” Znajdź czas na pracę, to cena sukcesu. Znajdź czas na myślenie, to

„ZNAJDŹ CZAS…” Znajdź czas na pracę, to cena sukcesu. Znajdź czas na myślenie, to źródło siły. Znajdź czas na zabawę, to tajemnica młodości. Znajdź czas na czytanie, to podstawa wiedzy. Znajdź czas na uprzejmość, to brama do szczęścia. Znajdź czas na marzenia, to droga do gwiazd. Znajdź czas na miłość, to prawdziwa uroda życia. Znajdź czas na radość, to muzyka duszy. Znajdź czas na przyjemności, to nagroda za Twoją pracę. Znajdź czas na planowanie, wtedy starczy Ci czasu na pozostałe dziewięć spraw.

ZASADA DECYDUJĄCEGO MOMENTU (ODPOWIEDNIEJ CHWILI)

ZASADA DECYDUJĄCEGO MOMENTU (ODPOWIEDNIEJ CHWILI)

STAWIANIE NA PRIORYTETY

STAWIANIE NA PRIORYTETY

PLAN DNIA

PLAN DNIA

WYZNACZANIE MOBILIZUJĄCYCH TERMINÓW (PRAWO PARKINSONA)

WYZNACZANIE MOBILIZUJĄCYCH TERMINÓW (PRAWO PARKINSONA)

UWZGLĘDNIĆ „KRZYWĄ WYDAJNOŚCI PRACY”

UWZGLĘDNIĆ „KRZYWĄ WYDAJNOŚCI PRACY”

100 10 Biorytm wydajności pracy w ciągu doby 90 9 11 8 80 12

100 10 Biorytm wydajności pracy w ciągu doby 90 9 11 8 80 12 18 Wydajność pracy umysłu 7 70 17 6 13 19 16 20 15 60 5 14 21 50 22 40 23 30 20 24, 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GODZINA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

100 40, 100 Krzywa koncentracji uwagi i wydajności umysłu 90 50, 97 60, 95

100 40, 100 Krzywa koncentracji uwagi i wydajności umysłu 90 50, 97 60, 95 30, 90 70, 90 80, 85 80 90, 80 20, 75 Wydajność pracy 70 60 10, 60 100, 60 50 40 30 110, 30 20 10 0 0, 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Czas pracy w minutach 90 100 110 120, 0 120

NASTAWIĆ SIĘ NA OSIĘGNIĘCIE KONKRETNYCH REZULTATÓW

NASTAWIĆ SIĘ NA OSIĘGNIĘCIE KONKRETNYCH REZULTATÓW

Wybrane techniki zarządzania czasem

Wybrane techniki zarządzania czasem

Wybrane techniki zarządzania czasem Do najważniejszych z nich należą: • planowanie wg. metody Kartezjusza;

Wybrane techniki zarządzania czasem Do najważniejszych z nich należą: • planowanie wg. metody Kartezjusza; • zasada Pareto; • analiza nakładu czasu (analiza ABC); • metoda Eisenhowera (4 D).

Wybrane techniki zarządzania czasem Metoda Kartezjusza: wszystkie wielkie cele, projekty i zamierzenia tnie się

Wybrane techniki zarządzania czasem Metoda Kartezjusza: wszystkie wielkie cele, projekty i zamierzenia tnie się na plasterki, czyli dzieli na poszczególne etapy: 1. Sformułowanie problemu (celu, projektu) na piśmie 2. Podzielenie całego przedsięwzięcia na pojedyncze, małe zadania 3. Uporządkowanie tych zadań według priorytetów i terminów 4. Wykonanie wszystkich czynności 5. Kontrola wyników

Wybrane techniki zarządzania czasem Zasada Pareto: powszechnie znana jest jako reguła „ 80/20” mówiąca

Wybrane techniki zarządzania czasem Zasada Pareto: powszechnie znana jest jako reguła „ 80/20” mówiąca , że 20% czynności przynosi 80% osiągnięć, zaś 20% właściwie spożytkowanego czasu i energii daje 80% wyników. 80 % wysiłku 20 % efektu

Wybrane techniki zarządzania czasem Zasada Pareto: by zyskać więcej czasu na sprawy istotne: T

Wybrane techniki zarządzania czasem Zasada Pareto: by zyskać więcej czasu na sprawy istotne: T – spisz terminy spraw do załatwienia i zajęć R – określ ramy czasowe wykonywanej pracy Z – zaplanuj rezerwę czasu O – ogranicz zakres swoich zadań: decyduj o priorytetach, zlecaj pracę innym S – skontroluj wykonanie (odłóż na później)

Wybrane techniki zarządzania czasem Analiza nakładu czasu (analiza ABC) to technika planistyczna polegająca na

Wybrane techniki zarządzania czasem Analiza nakładu czasu (analiza ABC) to technika planistyczna polegająca na analizie spożytkowanego czasu pokazująca, że rzeczywisty nakład czasu związany z załatwieniem spraw bardzo ważnych (A), ważnych (B), i mniej ważnych (C), niekoniecznie odpowiada wadze wszystkich tych zadań jaka została im pierwotnie przyznana. Należałoby zatem nadać właściwą rangę poszczególnym zadaniom i ustalić kolejność ich załatwiania na przykład w ciągu dnia. Oznacza to, że plany powinny obejmować jedynie określoną część czasu pracy – około 60%. Zdarzenia nieprzewidziane, zakłócenia, „złodzieje czasu” i potrzeby osobiste nie pozwalają zaplanować czasu bez reszty.

Metoda ABC A – Zadania pilne i ważne B – Zadania ważne, ale nie

Metoda ABC A – Zadania pilne i ważne B – Zadania ważne, ale nie pilne C – Zadania ani pilne, ani ważne

Wybrane techniki zarządzania czasem Zadania zarówno pilne, jak i ważne, musisz wykonać sam i

Wybrane techniki zarządzania czasem Zadania zarówno pilne, jak i ważne, musisz wykonać sam i to natychmiast (zadania A) Zadania ważne, ale niezbyt pilne, mogą na razie poczekać, musisz jednak zaplanować ich wykonanie, tj. ustalić ich termin lub zlecić do wykonania komuś innemu zachowując sobie możliwość kontroli (zadania B) Zadania niezbyt ważne, ale pilne, należy zlecić komuś innemu lub wykonać na końcu (zadania C) Zadaniami ani szczególnie ważnymi ani pilnymi nie należy zawracać sobie głowy (wyrzucić do kosza lub odłożyć na półkę)

Zasada „ 60 -20 -20” „ 60 -20 -20 (%)” Zadania/ czynności spontaniczne niezaplanowane

Zasada „ 60 -20 -20” „ 60 -20 -20 (%)” Zadania/ czynności spontaniczne niezaplanowane R

MATRYCA EISENHOWERA Opiera się na dwóch paradygmatach: ważności i pilności: ważność – to kryterium,

MATRYCA EISENHOWERA Opiera się na dwóch paradygmatach: ważności i pilności: ważność – to kryterium, które ma związek z naszą misją i najważniejszymi celami. Rzeczy, które nie wpływają na nasz świat wartości nie są istotne. pilność – to kryterium związane z czasem. Zwraca uwagę na termin wykonania jakiegoś zadania. Data ta może być mniej lub bardziej oddalona w czasie w związku z tym dzieli nasze aktywności na mniej lub bardziej pilne.

49 „Najważniejsze, by najważniejsze było najważniejsze”

49 „Najważniejsze, by najważniejsze było najważniejsze”

Macierz Eisenhowera NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka IV ćwiartka

Macierz Eisenhowera NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka IV ćwiartka

Pierwsza ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka • kryzysy • sprawy naglące • sprawy

Pierwsza ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka • kryzysy • sprawy naglące • sprawy „na wczoraj” II ćwiartka IV ćwiartka

Druga ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka II ćwiartka • zapobieganie • budowanie związku

Druga ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka II ćwiartka • zapobieganie • budowanie związku • planowanie, rekreacja • szukanie możliwości III ćwiartka IV ćwiartka

Trzecia ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka • niektóre telefony • najbliższe

Trzecia ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka • niektóre telefony • najbliższe sprawy naglące • niektóre spotkania IV ćwiartka

Czwarta ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka IV ćwiartka • codzienność •

Czwarta ćwiartka NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE I ćwiartka III ćwiartka IV ćwiartka • codzienność • przyjemności • złodzieje czasu • pewna korespondencja

Macierz Eisenhowera WAŻNE NIEPILNE I ćwiartka • kryzysy • sprawy naglące • sprawy „na

Macierz Eisenhowera WAŻNE NIEPILNE I ćwiartka • kryzysy • sprawy naglące • sprawy „na wczoraj” II ćwiartka • zapobieganie • budowanie związku • planowanie, rekreacja • szukanie możliwości NIEWAŻNE PILNE III ćwiartka • niektóre telefony • najbliższe sprawy naglące • niektóre spotkania IV ćwiartka • codzienność • przyjemności • złodzieje czasu • pewna korespondencja

Macierz Eisenhowera NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE 1 2 3 4 1. zrób teraz lub deleguj;

Macierz Eisenhowera NIEWAŻNE PILNE NIEPILNE 1 2 3 4 1. zrób teraz lub deleguj; 2. zaplanuj - 1 tydzień 3. deleguj lub upriorytetyzuj; 4. zapomnij o tym !!!

Planowanie czasu pracy

Planowanie czasu pracy

Planowanie „ Bardziej niż cokolwiek innego przygotowanie się jest sekretem do Sukcesu. ” (Sam

Planowanie „ Bardziej niż cokolwiek innego przygotowanie się jest sekretem do Sukcesu. ” (Sam Walton) „Plany są niczym, Planowanie wszystkim. ” (Eisenhower)

Syndrom studenta § Syndrom studenta - gwałtowny „szturm” w końcowym etapie pracy nad zadaniem.

Syndrom studenta § Syndrom studenta - gwałtowny „szturm” w końcowym etapie pracy nad zadaniem. § Syndrom studenta = 1/3 pracy w pierwszych 2/3 czasu. wydajność, wysiłek § „Mam masę czasu, więc zacznę jutro” 100% Planowana praca ES LS Termin końcowy

Prawo Parkinsona Prawo to odnosi się do organizacji formalnych typu biurokratycznego. Oznacza ono, że

Prawo Parkinsona Prawo to odnosi się do organizacji formalnych typu biurokratycznego. Oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie.

Prawo Parkinsona § Prawo Parkinsona: „Praca wypełnia zawsze cały dostępny czas”. § Zadania rzadko

Prawo Parkinsona § Prawo Parkinsona: „Praca wypełnia zawsze cały dostępny czas”. § Zadania rzadko kończą się wcześniej, mimo zawyżania estymat! § Ludzie dopasowują poziom wysiłku do tak, aby być zajętymi (lub wyglądać na zajętych przez cały czas zaplanowany na realizację zadania. § Nawet jeśli praca zakończy się przed planowanym terminem, zawsze można udoskonalić wyniki pracy: „upiększyć” rozwiązanie, dodać efektowne elementy, „pobawić się” różnymi wariantami, itp. . § Takie działania prowadzą często do zwiększenia kosztów jakości, gdyż rosną koszty przekroczenia wymagań, jeśli żadne „ulepszenia” nie były konieczne.

Wyznaczanie celów

Wyznaczanie celów

Stawianie celów: „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego

Stawianie celów: „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. ” (Konfucjusz)

Dlaczego ustalamy cele? • Klucz do gospodarowania czasem • Wyzwalają działanie i współdziałanie •

Dlaczego ustalamy cele? • Klucz do gospodarowania czasem • Wyzwalają działanie i współdziałanie • Cele są miernikiem przy ocenie osiągnięć • Aktywizują samomotywację, samodyscyplinę oraz samokontrolę

Cel smart – metoda formułowania celów Cel SMART S – SPRECYZOWANY – niezbyt ogólny

Cel smart – metoda formułowania celów Cel SMART S – SPRECYZOWANY – niezbyt ogólny i niezbyt szczegółowy M – MIERZALNY – musi istnieć miara, według której mierzony będzie rezultat, no. liczba, procent A – AMBITNY – cel powinien mobilizować osoby zaangażowane w jego realizację R – REALNY – musi być osiągalny T – TERMINOWY – musi istnieć horyzont czasowy realizacji

Które cele są SMART? • Metoda SMART Które z przykładów są SMART? - Nauczę

Które cele są SMART? • Metoda SMART Które z przykładów są SMART? - Nauczę się pierwszej pomocy +W ciągu roku zdam prawo jazdy - Wylecę w kosmos w ciągu dwóch lat - W tym roku schudnę - Będę się dobrze uczył +Zdam dzisiaj Insighta - Moja koleżanka, Magda jutro przestaje palić +W środę pójdę kupić dwa chleby CEL SMART musi być: • Ściśle określony • Mierzalny • Wymagający działania • Realny • Określony w czasie

Strategie umiejętnego gospodarowania czasem wolnym

Strategie umiejętnego gospodarowania czasem wolnym

ZASADY I REGUŁY PLANOWANIA Posiadając umiejętność wyznaczania celów, można przejść do planowania. KRZYWA GAUSSA

ZASADY I REGUŁY PLANOWANIA Posiadając umiejętność wyznaczania celów, można przejść do planowania. KRZYWA GAUSSA Ilość czasu poświęcona na planowanie wykonania danej czynności nie powinna przekroczyć 1% czasu przeznaczonego na te czynność. Specjaliści od zarządzania czasem odwołują się do krzywej Gaussa, która sprawdza się także przy określaniu czasu potrzebnego na planowanie.

SZCZEGÓŁOWE REGUŁY PLANOWANIA Zapisywanie w rezultatach – Warto zapisywać czynności tak, jakby zostały już

SZCZEGÓŁOWE REGUŁY PLANOWANIA Zapisywanie w rezultatach – Warto zapisywać czynności tak, jakby zostały już zrealizowane, np. „Umówić się na spotkanie z klientem” zamiast „Zadzwonić do klienta w sprawie spotkania”. Taki zapis motywuje do działania. Lista zadań na kolejny dzień – Warto zrobić sobie listę zajęć na dany dzień, aby orientować się, co mamy do zrobienia. Analiza liczby zadań i czasu ich trwania – Listę zadań należy przeanalizować pod względem ważności, pilności i czasu trwania poszczególnych czynności. Konsekwencja – Aby efektywnie zarządzać swoim czasem, warto być konsekwentnym w swoich działaniach. Należy regularnie sprawdzać postęp realizacji naszych zadań.

Wyrównywanie straty czasu – Jeśli dziś nie udało Ci się zrealizować jakiegoś zadania, zacznij

Wyrównywanie straty czasu – Jeśli dziś nie udało Ci się zrealizować jakiegoś zadania, zacznij od niego jutro. Przyjdź do pracy wcześniej albo wyjdź po czasie. Nie pracuj jednak jednego dnia nieproporcjonalnie dużo, raczej rozłóż prace po równo. Realność – Należy realnie wyznaczać cele. Nie warto planować zbyt wielu zadań na określoną jednostkę czasu, gdyż jest mało realne, że wszystkie je wykonamy. Niezrealizowanie części zadań ze zbyt długiej listy będzie skutkowało obniżeniem poczucia własnej wartości. Elastyczność – Rozkłady czasu nie zostały stworzone dla samego rozkładania czasu, tylko po to, żeby służyły naszym celom. Terminy – Wyznaczanie deadline’ów powoduje wzrost dyscypliny i unikniecie opóźnień. Czas na planowanie – Konieczne jest wyznaczanie czasu na planowanie i na twórcze myślenie.

PLANOWANIE CZASU Im lepiej podzielimy (zaplanujemy) czas, tym lepiej będziemy mogli go wykorzystać do

PLANOWANIE CZASU Im lepiej podzielimy (zaplanujemy) czas, tym lepiej będziemy mogli go wykorzystać do realizacji celów osobistych. Planowanie to przygotowanie do realizacji celów. Największa korzyść z planowania pracy: Czas na planowanie Czas konieczny na wykonanie całkowity nakład czasu Czas na planowanie Czas konieczny na wykonanie Zysk na czasie

PLANOWANIE CZASU NA PIŚMIE Najważniejszą zasadą jest PLANOWANIE NA PIŚMIE Plany, które ma się

PLANOWANIE CZASU NA PIŚMIE Najważniejszą zasadą jest PLANOWANIE NA PIŚMIE Plany, które ma się tylko „w głowie”, nie pozwalają na właściwe rozeznanie („co z oczu – to z głowy”) i łatwo ulegają całkowitej zmianie. Plany na piśmie stanowią odciążenie pamięci. Plan sformułowany na piśmie daje psychologiczny efekt samomotywacji do pracy. Twoje zajęcia ukierunkowane na wykonanie zadań w danym dniu stają się bardziej celowe i nastawione na ścisłe trzymanie się założonego planu dnia. Dzięki temu rzadziej coś odwraca twoją uwagę (koncentracja) i łatwiej ci jest wykonać zaplanowane zadania niż wówczas, gdy nie trzymasz się ściśle założonego planu dnia. Kontrolując wyniki dnia nie zapominasz o tym, czego nie udało ci się załatwić (przenosisz na następny dzień).

Główne zasady zarządzania priorytetami 8 - 10 minut dziennie wystarcza, aby bardzo dobrze przygotować

Główne zasady zarządzania priorytetami 8 - 10 minut dziennie wystarcza, aby bardzo dobrze przygotować się na dzień następny Planuj wieczorem – realizuj od rana …Bądź flegmatykiem w tworzeniu planów i cholerykiem w ich realizacji… (Wł. Witwicki)

Metoda ALPEN Metoda ta służy skutecznemu planowaniu: A – zapisywanie zadań (Aufgaben) L –

Metoda ALPEN Metoda ta służy skutecznemu planowaniu: A – zapisywanie zadań (Aufgaben) L – ustalanie czasu na wykonanie (Länge) P – rezerwa czasu na czynności nieprzewidziane (Pufferzeiten) E – decydowanie o priorytetach (Entscheiden) N – kontrola realizacji zadań (Nachkontrolle)

Kontrola Terminów Efektywne zarządzanie czasem pracy wbrew pozorom nie należy do czynności łatwych. Od

Kontrola Terminów Efektywne zarządzanie czasem pracy wbrew pozorom nie należy do czynności łatwych. Od tego jak nim potrafimy gospodarować zależy nasza skuteczność w działaniu i osiągnięciu zamierzonych celów. Narzędziem wydatnie wspomagającym nas w organizowaniu pracy jest notatnik oraz terminarz.

Terminarz może być prowadzony m. in. przy użyciu: - kalendarzy biurkowych; - organizerów; -

Terminarz może być prowadzony m. in. przy użyciu: - kalendarzy biurkowych; - organizerów; - komputerów; - teczek terminarzowych.

Teczka terminarzowa jest odmianą teczki z przegródkami. Teczka terminarzowa, np. miesięczna powinna posiadać 32

Teczka terminarzowa jest odmianą teczki z przegródkami. Teczka terminarzowa, np. miesięczna powinna posiadać 32 przegródki - jedna na każdy dzień miesiąca oraz jedną przegródkę dodatkową. W poszczególne przegródki wkładane są dokumenty, do ostatniej przegródki trafiają dokumenty , które należy załatwić w danym miesiącu lecz, co do których nie został ustalony ostateczny termin

Organizery występują w różnej postaci: jako klasyczne kalendarze, notesy elektroniczne czy komputerowe. Organizery zawierają

Organizery występują w różnej postaci: jako klasyczne kalendarze, notesy elektroniczne czy komputerowe. Organizery zawierają kalendarz, plany dnia, notesy, skorowidze telefoniczno- adresowe, wkładki foliowe itp. urządzenia ułatwiające zapisywanie i przechowywanie niezbędnych informacji.

Zasady prowadzenie terminarza: - Zapisujemy wszystkie z góry ustalone terminy - Spotkania, sprawy wstępnie

Zasady prowadzenie terminarza: - Zapisujemy wszystkie z góry ustalone terminy - Spotkania, sprawy wstępnie uzgodnione, których termin nie został ostatecznie uzgodniony- wpisujemy ołówkiem. Wówczas łatwiej możemy nanieść ewentualne zmiany. - Zapisy prowadzimy drobnym lecz wyraźnym pismem. - Sprawy już załatwione należy skreślić.

Zasady prowadzenie terminarza: - Sprawy, których nie udało się załatwić z różnych przyczyn, należy

Zasady prowadzenie terminarza: - Sprawy, których nie udało się załatwić z różnych przyczyn, należy przenieść na kartkę z datą dnia następnego. - Każdego dnia sprawdzamy zaplanowane w terminarzy zajęcia z terminarzem przełożonego, celem zsynchronizowania planowych zajęć. W przeciwnym razie może dojść do zakłócenia pracy, poprzez np. umówienie w tym samym czasie spotkania przez szefa i sekretarkę z różnymi interesantami. - Notujemy wszystkie umówione spotkania, zapisując

ćwiczenie indywidualne: mój plan realizacji celów na najbliższe 3 lata Wymiar fizyczny Wymiar emocjonalnospołeczny

ćwiczenie indywidualne: mój plan realizacji celów na najbliższe 3 lata Wymiar fizyczny Wymiar emocjonalnospołeczny Wymiar zawodowy Wymiar intelektualny Wymiar duchowy Środowisko W przyszłym tygodniu Za 3 lata

Kolory Dla różnego charakteru spraw możemy używać kolorowych kodów np. : - kolor czerwony

Kolory Dla różnego charakteru spraw możemy używać kolorowych kodów np. : - kolor czerwony -sprawy pilne, ważne, - kolor czarny -sprawy wewnętrzne, - kolor niebieski -sprawy zewnętrzne, - kolor zielony -sprawy mało ważne. Tak przygotowane skróty i kody należy umieścić w terminarzu obok ramowego rozkładu dnia i tygodnia.

Efektywne zarządzanie czasem pomoże: • zdobyć rozeznanie co do przyszłych działań i planów •

Efektywne zarządzanie czasem pomoże: • zdobyć rozeznanie co do przyszłych działań i planów • zachować większą swobodę twórczego działania • lepiej radzić sobie ze stresem • zyskać więcej wolnego czasu • konsekwentnie i systematycznie realizować cele, by nadać życiu sens i kierunek.

Cztery generacje zarządzania czasem

Cztery generacje zarządzania czasem

Pierwsza generacja lista rzeczy do zrobienia

Pierwsza generacja lista rzeczy do zrobienia

Druga generacja zadania wpisane w kalendarz

Druga generacja zadania wpisane w kalendarz

Trzecia generacja zadania wraz z priorytetami

Trzecia generacja zadania wraz z priorytetami

Czwarta generacja nasze życiowe cele

Czwarta generacja nasze życiowe cele

Złote zasady Stwórz sobie codzienną rutynę

Złote zasady Stwórz sobie codzienną rutynę

Złote zasady Używaj głowy, gdy jest na to czas

Złote zasady Używaj głowy, gdy jest na to czas

Złote zasady Ustal deadline’y i trzymaj się ich !!!

Złote zasady Ustal deadline’y i trzymaj się ich !!!

Złote zasady Nie przekładaj rzeczy niemiłych - zatrują ci życie !

Złote zasady Nie przekładaj rzeczy niemiłych - zatrują ci życie !

Złote zasady Ustal kiedy pracujesz i nie chcesz, aby ci nie przeszkadzano

Złote zasady Ustal kiedy pracujesz i nie chcesz, aby ci nie przeszkadzano

Złote zasady Nie zajmuj się rzeczami nieważnymi dla ciebie - wiele problemów rozwiąże się

Złote zasady Nie zajmuj się rzeczami nieważnymi dla ciebie - wiele problemów rozwiąże się samych

Złote zasady Kiedy zaczynasz coś ważnego – skończ to!

Złote zasady Kiedy zaczynasz coś ważnego – skończ to!

Rady praktyczne Używaj kalendarza - nie próbuj pamiętać drobnych rzeczy do załatwienia

Rady praktyczne Używaj kalendarza - nie próbuj pamiętać drobnych rzeczy do załatwienia

Rady praktyczne Naucz się mówić NIE - asertywność

Rady praktyczne Naucz się mówić NIE - asertywność

Rady praktyczne Planuj w oparciu o metodę SMART CEL SMART musi być: • Ściśle

Rady praktyczne Planuj w oparciu o metodę SMART CEL SMART musi być: • Ściśle określony • Mierzalny • Wymagający działania • Realny • Określony w czasie

A co z papierami? • Podziel papiery : – na priorytety A, B, C;

A co z papierami? • Podziel papiery : – na priorytety A, B, C; – tak samo jak rzeczy, nad którymi pracujesz; • 4 sposoby radzenia sobie z papierami: 1. zrób coś z tym teraz; 2. daj je komuś innemu; 3. włóż je do akt; 4. wyrzuć je !!!

Zmartwienia = stres. . . z rzeczy, którymi się martwimy: • • • 40

Zmartwienia = stres. . . z rzeczy, którymi się martwimy: • • • 40 % nigdy się nie zdarzy; 35 % wyjdzie lepiej niż nam się wydawało; 15 % można zmienić niewielkim kosztem; 8 % to rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu; 2 % no tak. . . I czy my się przejmujemy ? ? !

Klasyczne praktyki zarządzania czasem

Klasyczne praktyki zarządzania czasem

Klasyczne praktyki zarządzania czasem • Czytaj wybiórczo • Miej miejsce na wszystko i trzymaj

Klasyczne praktyki zarządzania czasem • Czytaj wybiórczo • Miej miejsce na wszystko i trzymaj wszystko na swoim miejscu

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Zarezerwuj sobie czas w ciągu dnia tylko dla siebie. Zarezerwuj

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Zarezerwuj sobie czas w ciągu dnia tylko dla siebie. Zarezerwuj swój najlepszy czas na ważne rzeczy.

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Jeszcze 20 minut! Rób coś przydatnego, gdy czekasz.

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Jeszcze 20 minut! Rób coś przydatnego, gdy czekasz.

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Obserwuj zużycie czasu. Stawiaj terminy (deadline).

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Obserwuj zużycie czasu. Stawiaj terminy (deadline).

Klasyczne praktyki zarządzania czasem 300 stron = 20 dni x 15 stron Dziel duże

Klasyczne praktyki zarządzania czasem 300 stron = 20 dni x 15 stron Dziel duże zadania na mniejsze. Każdego dnia kończ przynajmniej jedną rzecz. Nie przeciążaj dnia.

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Nie odkładaj na później. Każdą korespondencję dotykaj tylko raz. Nie

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Nie odkładaj na później. Każdą korespondencję dotykaj tylko raz. Nie martw się niczym w sposób ciągły. Później! Później

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Skończyć moduł P 1 Przygotować się do egz. Spotkanie z

Klasyczne praktyki zarządzania czasem Skończyć moduł P 1 Przygotować się do egz. Spotkanie z prof. Zrób listę rzeczy do zrobienia na dany dzień

Ustalanie priorytetów • Jasno określ swoje cele • Cele długoterminowe powinny mieć wpływ na

Ustalanie priorytetów • Jasno określ swoje cele • Cele długoterminowe powinny mieć wpływ na codzienne czynności • Lista „rzeczy do zrobienia” • Bez określenia celów ludzie mają tendencję do bezproduktywnego spędzania czasu

Zbyt wiele rzeczy na raz • Przeanalizuj swoje wykorzystanie czasu • Upewnij się, że

Zbyt wiele rzeczy na raz • Przeanalizuj swoje wykorzystanie czasu • Upewnij się, że dałeś/łaś sobie wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadań • Ustal terminy i trzymaj się ich ostateczne

Zbyt wiele rzeczy na raz • Spróbuj ustalić stałe godziny wykonywania pewnych czynności •

Zbyt wiele rzeczy na raz • Spróbuj ustalić stałe godziny wykonywania pewnych czynności • Spróbuj ustalić godziny, kiedy nie wolno Ci przeszkadzać i trzymaj się tego • Zrób sobie przerwy kiedy nie możesz pracować wydajnie

Zaśmiecone biurko Posprzątaj biurko – Papiery na biurku rozpraszają uwagę i dekoncentrują Pozbądź się

Zaśmiecone biurko Posprzątaj biurko – Papiery na biurku rozpraszają uwagę i dekoncentrują Pozbądź się nieistotnych dokumentów – najczęściej stanowią one 85%

Metody autorefleksji i oceny własnej pracy

Metody autorefleksji i oceny własnej pracy

Autoewaluacja autorefleksja To ewaluacja skierowana na samego siebie. jest systematyczną refleksją nad własną pracą

Autoewaluacja autorefleksja To ewaluacja skierowana na samego siebie. jest systematyczną refleksją nad własną pracą pedagogiczną, to refleksja nad tym, co robimy, dlaczego to robimy, jaka jest wartość tego, co robimy. jest podstawą planowania i własnego rozwoju.

Autoewaluacja - autorefleksja Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluować jakość swojej pracy. Czasem to, co

Autoewaluacja - autorefleksja Odpowiedzialny nauczyciel musi regularnie ewaluować jakość swojej pracy. Czasem to, co sami uważamy za rewelacyjne, po praktycznej weryfikacji okazuje się nieraz zupełnie inne dla uczniów. Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminować błędy i poprawić jakość pracy nauczyciela i wyniki uczniów.

Stadia w procesie uczenia się Nieświadoma Niekompetencja. nowych rzeczy Nie wiem, czego nie potrafię

Stadia w procesie uczenia się Nieświadoma Niekompetencja. nowych rzeczy Nie wiem, czego nie potrafię Świadoma niekompetencja Wiem, czego nie potrafię i chcę się nauczyć. Świadoma kompetencja Wiem, w jaki sposób coś robię, świadomie kontroluję proces. Nieświadoma kompetencja Robię to automatycznie.

Kierunki współczesnej edukacji: Uczyć się, aby wiedzieć. Uczyć się, aby działać. Uczyć się, aby

Kierunki współczesnej edukacji: Uczyć się, aby wiedzieć. Uczyć się, aby działać. Uczyć się, aby żyć wspólnie. Uczyć się, aby być. 117 • •

WYPALENIE ZAWODOWE

WYPALENIE ZAWODOWE

Wypalenie zawodowe • Syndrom emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i ograniczenia osiągnięć osobistych. • Dotyka często

Wypalenie zawodowe • Syndrom emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i ograniczenia osiągnięć osobistych. • Dotyka często osoby pracujące w zawodach wymagających wysoce intensywnych kontaktów interpersonalnych pacjentami, klientami lub społeczeństwem. z

Wypalenie zawodowe symptomy • Zanik entuzjazmu do pracy • Niestabilność uczuć • Niedosyt •

Wypalenie zawodowe symptomy • Zanik entuzjazmu do pracy • Niestabilność uczuć • Niedosyt • Poczucie utraty atrakcyjnych wyzwań • Traktowanie zajęć dotąd atrakcyjnych, jako zajęć kojarzących się z przymusem • Zwlekanie z wykonaniem dotychczas prostych czynności • Irytacja.

Mechanizm • Intensywne osobiste zaangażowanie w problemy ludzkie powoduje silne napięcia nerwowe. nieuchronną Proces

Mechanizm • Intensywne osobiste zaangażowanie w problemy ludzkie powoduje silne napięcia nerwowe. nieuchronną Proces wypalania konsekwencją się jest destrukcji zachodzącej w psychice osób nadmiernie eksploatujących swoje siły w dawaniu siebie innym.

Kolejne etapy prowadzące do wypalenia 1. Nadmierne i długotrwałe obciążenia pracą. Rezultat: zmęczenie, irytacja,

Kolejne etapy prowadzące do wypalenia 1. Nadmierne i długotrwałe obciążenia pracą. Rezultat: zmęczenie, irytacja, emocjonalne wyczerpanie. 2. Negatywna obrona przed stresem. Negatywne, zdehumanizowane formy zachowania się: cynizm, apatia i sztywność działania. 3. Trwałe zmiany w postawach i motywacji.

Objawy • Syndrom wypalenia obejmuje takie reakcje, jak: – Utrata troski o drugiego człowieka,

Objawy • Syndrom wypalenia obejmuje takie reakcje, jak: – Utrata troski o drugiego człowieka, – Obniżone morale – Zmniejszona motywacja i chęć działania – Przesadne dystansowanie się wobec problemów.

Skutki wypalenia Wypalenie koreluje z: • częstszymi nieobecnościami w pracy, • Rotacją pracowników •

Skutki wypalenia Wypalenie koreluje z: • częstszymi nieobecnościami w pracy, • Rotacją pracowników • Gorszymi wynikami w pracy • gorszymi relacjami ze współpracownikami • Problemami rodzinnymi • Złym stanem zdrowia.

Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu • Adekwatne poznanie własnej osobowości w kontekście konkretnego środowiska pracy

Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu • Adekwatne poznanie własnej osobowości w kontekście konkretnego środowiska pracy • Emocjonalne dystansowanie się • Kultywowanie odpowiedniego stylu życia • Optymizm i humor.

Wnioski

Wnioski

WNIOSKI • Doba to 24 godziny, a tydzień - 7 dni • Czas nie

WNIOSKI • Doba to 24 godziny, a tydzień - 7 dni • Czas nie jest z gumy (doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni). • Czynność, która - nawet przy narzuceniu sobie dużego tempa oraz poświęceniu jej 100 proc. swojej uwagi i energii - zajmuje godzinę, nie może zostać wykonana w kwadrans. • Nie gasimy pożarów, nie reagujemy w popłochu na nagłe „niespodzianki". • To my decydujemy co, kto, gdzie, jak i kiedy. • Zaczynamy narzucać własne tempo.

WNIOSKI • Każdemu zdarza się pomyśleć – „robota nie zając, nie ucieknie”. • Jednak

WNIOSKI • Każdemu zdarza się pomyśleć – „robota nie zając, nie ucieknie”. • Jednak ciągłe przekładanie obowiązków na później może stać się prawdziwym nałogiem. • Według psychologów, zwlekanie zawsze obraca się przeciwko nam, a nawet może być szkodliwe dla zdrowia. • Według Roberta Tomana, holenderskiego psychologa, ok. 15 -20 proc. ludzi ma prawdziwy problem z wywiązywaniem się z obowiązków w terminie. • Kiedy mają coś zrobić, tak długo znajdują sobie różne dodatkowe zajęcia, że niepostrzeżenie mija im nie godzina czy przedpołudnie, ale cały dzień. • Co gorsza, pod wieczór nie potrafią w ogóle przypomnieć sobie, co właściwie zrobili z czasem!!!!!

Wnioski • Im więcej czasu spędzimy na zaplanowanie działań, tym więcej czasu zostanie nam

Wnioski • Im więcej czasu spędzimy na zaplanowanie działań, tym więcej czasu zostanie nam na ich wykonanie. • Poprzez codzienne wyznaczanie celów i eliminację złodziei czasu będziemy w stanie wygospodarować czas na czynności i zadania najważniejsze

Myśląc "czas to pieniądz" musisz: Terminy spraw i zajęć spisać. Ramy czasowe zadań określić.

Myśląc "czas to pieniądz" musisz: Terminy spraw i zajęć spisać. Ramy czasowe zadań określić. Zaplanować rezerwę czasu. Ograniczyć się priorytetów. Skontrolować wykonanie.

PROJEKT: „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” WSPÓŁFINANSOWANY ZE

PROJEKT: „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Nowoczesne metody edukacji nauczycieli/ instruktorów zawodu gwarancją wysokiego poziomu wiedzy zawodowej uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9. 4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Czy kochasz życie? Nie marnuj więc czasu, bo życie właśnie z niego się składa. Benjamin Franklin