Projekt kola innost CZ 1 071 4 0021

  • Slides: 10
Download presentation
Projekt Škola činností CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 30. 20 VY_32_INOVACE_425 - D Základní

Projekt Škola činností CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 30. 20 VY_32_INOVACE_425 - D Základní škola Loket, okres Sokolov Památky Karlovarského kraje - gotika Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. © Mgr. Alena Zichová

 Název: Památky Karlovarského kraje - gotika Anotace: Prezentace představuje důležité gotické památky kraje

Název: Památky Karlovarského kraje - gotika Anotace: Prezentace představuje důležité gotické památky kraje Autor: Mgr. Alena Zichová Jazyk: čeština Očekávaný výstup: žák vyjmenuje základní gotické památky. Karlovarského kraje Klíčová slova: gotika, památky, Karlovarský kraj Druh učebního materiálu: Prezentace Druh interaktivity: Výklad Cílová skupina: 12 -14 let Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň základní školy Ročník: 7. Vazby na ostatní materiály: žádné

Památky Karlovarského kraje Gotika

Památky Karlovarského kraje Gotika

Cheb ØMěsto –historická část města vybudovaná po požáru roku 1270 ØMěstské hradby ØKostel sv.

Cheb ØMěsto –historická část města vybudovaná po požáru roku 1270 ØMěstské hradby ØKostel sv. Mikuláše ØKostel sv. Bartoloměje ØKostel Zvěstování Panně Marii (zde byl oddán český král Václav II. S Gutou Habsburskou) http: //www. virtualtravel. cz/cheb/c hebsky-hrad. html [2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Cheb_Mikul%C 3%A 1%C 5%A 1_5. jpg

Loket ØVětšina hradu, který byl přestavěn ve 2. pol. 13. století ØDnešní podoba pochází

Loket ØVětšina hradu, který byl přestavěn ve 2. pol. 13. století ØDnešní podoba pochází z doby Karla IV. a Václava IV. ØKostel sv. Václava ØSystém gotického opevnění – dnes zachována Robičská věž a Černá věž http: //obrazky. cz/detail? q=%C 4%8 Dern%C 3%A 1%20 v%C 4%9 B%C 5%BE%2 0 loket&offset=1&limit=20&b. Url. Par=filter%3 D 1&res. Num=6&ref=http%3 A// www. seznam. cz/&res. ID=o. Yv. Hp. K 3 Ak. E 8 tr. WZ 4 k. IZz. ZLn. MGBzt. Tl. Mq. Al. Ge. CQHZF 4&img. URL=http%3 A//www. hradloket. cz/content-images/8 s. jpg&page. URL=http%3 A//www. hradloket. cz/prochazka. php&img. X=113&img. Y=150&img. Size=70&th. URL=http%3 A//media 5. picsearch. com/is%3 Fo. Yv. Hp. K 3 Ak. E 8 tr. WZ 4 k. IZz. ZLn. MGBzt. Tl. Mq. Al. Ge. CQHZF 4&th. X=96&th. Y=128&q. No. Site=%C 4%8 Dern%C 3 %A 1%2 Bv%C 4%9 B%C 5%BE%2 Bloket&site. WWW=&s. Id=w 7 M 5 F 4 W 7 w. Pj. Yf 2 vl. Zng. G

Libá, Hauenštejn, Himlštejn, Hartenberk (Hřebeny) Øhttp: //www. hradloket. cz/prochazka. php Øhttp: //hauenstein. sweb. cz/

Libá, Hauenštejn, Himlštejn, Hartenberk (Hřebeny) Øhttp: //www. hradloket. cz/prochazka. php Øhttp: //hauenstein. sweb. cz/ Øhttp: //www. pamatkyaprirodakar lovarska. cz/hrad-himlstejn/ Øhttp: //www. pamatkyaprirodakar lovarska. cz/bochov-hradhartenstejn/ Øhttp: //www. hartenberg. cz/ [Rytířský sál, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Hauen%C 5%A 1 tejn__ryt%C 3%AD%C 5%99 sk%C 3%BD_s%C 3%A 1 l. jpg? uselang=cs

Andělská Hora ØZřícenina hradu ØPevnost, která vznikla na konci 14. století Øhttp: //hrady. dejiny.

Andělská Hora ØZřícenina hradu ØPevnost, která vznikla na konci 14. století Øhttp: //hrady. dejiny. cz/andelska_ hora/index. htm l, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/17/Andelska_hora 1. jpg

Bečov nad Teplou ØZaložený na počátku 14. století ØDvě věžové stavby –v menší se

Bečov nad Teplou ØZaložený na počátku 14. století ØDvě věžové stavby –v menší se nacházejí nástěnné malby z roku 1400 -Větší byla obytná-tzv. donjon Øhttp: //www. castlebecov. eu/ l, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 a/Hrad_Be%C 4%8 Dov 1. jpg

Seznam použité literatury a pramenů: Obr. str. 3: cit. 2011 -10 -03]. Dostupný pod

Seznam použité literatury a pramenů: Obr. str. 3: cit. 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí www. seznam. cz na http: //www. olmuart. cz/rsimages/archiv_gotika. jpg Obr. str. 4: [2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Cheb_Mikul%C 3%A 1%C 5%A 1_5. jpg Obr. Str. 5: http: //obrazky. cz/detail? q=%C 4%8 Dern%C 3%A 1%20 v%C 4%9 B%C 5%BE%20 loket&offset=1&limit=20&b. Url. Par=filter%3 D 1&res. Num=6 &ref=http%3 A//www. seznam. cz/&res. ID=o. Yv. Hp. K 3 Ak. E 8 tr. WZ 4 k. IZz. ZL-n. MGBzt. Tl. Mq. Al. Ge. CQHZF 4&img. URL=http%3 A//www. hradloket. cz/content-images/8 s. jpg&page. URL=http%3 A//www. hradloket. cz/prochazka. php&img. X=113&img. Y=150&img. Size=70&th. URL=http%3 A//media 5. picsearch. com/is%3 Fo. Yv. Hp. K 3 Ak. E 8 tr. WZ 4 k. IZz. ZLn. MGBzt. Tl. Mq. Al. Ge. CQHZF 4&th. X=96&th. Y=128&q. No. Site=%C 4%8 Dern%C 3%A 1%2 Bv%C 4%9 B%C 5%BE%2 Bloket&site. WWW=&s. Id=w 7 M 5 F 4 W 7 w Pj. Yf 2 vl. Zng. G Obr. str. 6: [Rytířský sál, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Hauen%C 5%A 1 tejn_-_ryt%C 3%AD%C 5%99 sk%C 3%BD_s%C 3%A 1 l. jpg? uselang=cs Obr. Str. 7: l, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/17/Andelska_hora 1. jpg Obr. str. 8: l, 2011 -10 -03]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 a/Hrad_Be%C 4%8 Dov 1. jpg

Seznam použité literatury a pramenů: Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart

Seznam použité literatury a pramenů: Objekty, použité k vytvoření sešitu, jsou součástí SW Smart Notebook nebo pocházejí z veřejných knihoven obrázků (public domain) nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. Autor: Mgr. Alena Zichová Základní škola Loket, okres Sokolov alena. [email protected] cz říjen 2011