Projekt EVEM za gospodarske drube Vse na enem

  • Slides: 20
Download presentation
Projekt E-VEM za gospodarske družbe (Vse na enem mestu) v okviru prednostne usmeritve Učinkovita

Projekt E-VEM za gospodarske družbe (Vse na enem mestu) v okviru prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 -2013 Teja Batagelj, Ministrstvo za javno upravo

Osnovni namen projekta • Omogočiti čim hitrejšo ustanovitev gospodarske družbe (skrajšati čas ustanovitve na

Osnovni namen projekta • Omogočiti čim hitrejšo ustanovitev gospodarske družbe (skrajšati čas ustanovitve na 4 dni) • Zmanjšati stroške ustanovitve gospodarskih družb • Ponuditi na spletu informacije in elektronske storitve za pravne osebe • Omogočiti hitro odločanje ustanov • Nuditi podporo delu notarjem, sodišču in referentom na vstopnih točkah VEM -> bolj kvalitetno informiranje strank

Okvirji projekta • Porabljeni viri znotraj javne uprave: 2500 človek dni do produkcije 1.

Okvirji projekta • Porabljeni viri znotraj javne uprave: 2500 človek dni do produkcije 1. verzije • Število vključenih ustanov v projektno skupino: 15 ustanov • Število uporabnikov na vstopnih točkah VEM, notarji in referenti sodišč: 700 uporabnikov

Viri podatkov: • • • CRP – Centralni register prebivalstva (MNZ) PRS – Poslovni

Viri podatkov: • • • CRP – Centralni register prebivalstva (MNZ) PRS – Poslovni register Slovenije (AJPES) RPE – Register prostorskih enot (GURS) RDZ- Register davčnih zavezancev (DURS) Register zavezancev za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) • EDP- Evidenca digitalnih potrdil • Evidenca delovnih dovoljenj in prijav potreb po delavcu • Hramba dokumentov: • CEH – Centralna elektronska hramba dokumentov

Pristop 1. Postavljeni cilji in načrtovan želeni sistem 2. Identificiranje vključenih ustanov 3. Popis

Pristop 1. Postavljeni cilji in načrtovan želeni sistem 2. Identificiranje vključenih ustanov 3. Popis postopkov, vključenih v sistem 4. Prenova postopkov v skladu s cilji 5. Sprememba zakonodaje v skladu s prenovo postopkov 6. Implementacija sistema 7. Usposabljanje, delavnice: sodišče, notarji, vstopne točke VEM

Učinki • Združena sodni in poslovni register v tehnološko en register s koncem januarja

Učinki • Združena sodni in poslovni register v tehnološko en register s koncem januarja 2008. • Vpis v SRG bo hkrati vpis v PRS. Obenem se bo podjetju avtomatsko dodelila davčna številka. • Ukinjena taksa za vse vrste vpisov in ukinjena obvezna objava vpisov v Uradnem listu. • Ukinjena obveznost notarske overitve družbene pogodbe ter akta o ustanovitvi za družbe, kjer je družbena pogodba ali akt o ustanovitvi sklenjen na predpisanem obrazcu po ZGD-1

 • Registracija enoosebne d. o. o. na daljavo • Vse postopke, razen bolj

• Registracija enoosebne d. o. o. na daljavo • Vse postopke, razen bolj zahtevnih vpisov v sodni register, bodo podjetja lahko opravljala na daljavo • Podprto bo elektronsko pooblaščanje zaposlenih znotraj podjetja s strani zakonitih zastopnikov • Preko spleta bodo podjetja lahko opravila preko 2 mio postopkov letno • Ocena prihrankov za podjetja: 3 mio EURO letno

Postopki na portalu e-VEM za gospodarske družbe

Postopki na portalu e-VEM za gospodarske družbe

Predlog za vpis ustanovitve d. o. o

Predlog za vpis ustanovitve d. o. o

Pridobivanje podatkov iz registra

Pridobivanje podatkov iz registra

Avtomatsko generiranje listin

Avtomatsko generiranje listin

Ključni elementi projekta • Dobro sodelovanje vseh ustanov in razumevanje celotnega koncepta • Uvedba

Ključni elementi projekta • Dobro sodelovanje vseh ustanov in razumevanje celotnega koncepta • Uvedba “čakajočih vlog”, ki omogoča koncept vse na enem mestu • Tesno sodelovanje tehnikov in vsebincev • Podpora vodstva ministrstva pri projektu • Jasna vizija projekta, prenova postopkov in nato njihova informatizacija

E-TRR

E-TRR

Okvirji projekta • • Razvoj sistema 100. 000 EUR 0 Uporablja varnostno shemo sistema

Okvirji projekta • • Razvoj sistema 100. 000 EUR 0 Uporablja varnostno shemo sistema e-VEM Omogoča odpiranje začasnega TRR na daljavo Postopek registracije eno osebne d. o. o. je lahko v celoti opravljen po e-poti skupaj s predhodnim postopkom odpiranja začasnega TRR • Omogoča odpiranje TRR za več osebne d. o. o. • Omogoča odpiranje eno osebne d. o. o. iz članice EU na daljavo skupaj s sistemom e-VEM

Razpisi v teku • Razvoj knjige sklepov • Promocija

Razpisi v teku • Razvoj knjige sklepov • Promocija

Doseženi cilji • Vzpostavljen kvaliteten servis države za poslovne subjekte s konceptom vse na

Doseženi cilji • Vzpostavljen kvaliteten servis države za poslovne subjekte s konceptom vse na enem mestu • Državljani, poslovni subjekti bodo o možnostih uporabe in učinkih tudi informirani

Hvala za pozornost!

Hvala za pozornost!