PROJEKT BALTAZAR Osiguravanje pomonika u nastavi uenicima s

  • Slides: 18
Download presentation
PROJEKT “BALTAZAR” Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim

PROJEKT “BALTAZAR” Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama za školsku godinu 2014. /2015. Trajanje projekta: 8. 7. 2014. -7. 7. 2015. Zabok, 3. rujna, 2014.

Projekt “Baltazar” - cilj “Potpora uključivanja učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove

Projekt “Baltazar” - cilj “Potpora uključivanja učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u mjestu prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi te osiguravanje funkcionalne podrške sustavu direktne potpore učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju integraciju u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz potporu senzibilizirane javnosti. ”

MZOS KZŽ prijava projekta “Baltazar” Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” Vrijednost

MZOS KZŽ prijava projekta “Baltazar” Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” Vrijednost projekta za 12 mjeseci provođenja 2. 325. 434 , 75 kuna Partneri na projektu: osnovne i srednje škole KZŽ, Grad Krapina, Općina Stubičke Toplice, Zagorska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje - PU Krapina

U projekt je ukupno uključeno 27 osnovnih i 4 srednje škole u KZŽ Podsjetnik:

U projekt je ukupno uključeno 27 osnovnih i 4 srednje škole u KZŽ Podsjetnik: 1. popis učenika i preslike Rješenja o primjerenom obliku školovanja 2. suglasnost roditelja 3. imenovanje koordinatora

Upravljanje projektom i koordinacija… Projektni tim: voditelj projekta, asistent voditelja, financijski asistent, jedan stručni

Upravljanje projektom i koordinacija… Projektni tim: voditelj projekta, asistent voditelja, financijski asistent, jedan stručni suradnik za osnovne škole, jedan stručni suradnik za srednje škole, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Krapina Voditelj projekta: Ivan Lamot, prof.

KONTAK E-MAIL ADRESA: baltazar@kzz. hr

KONTAK E-MAIL ADRESA: [email protected] hr

Elementi projekta… 1. Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi 2. Senzibilizacija javnosti, dionika i

Elementi projekta… 1. Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi 2. Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice 3. Rad pomoćnika u nastavi Promidžba i vidljivost Upravljanje projektom i administracija

Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi… - nabava, odabir i ugovaranje izvođača edukacije (ERF)

Selekcija i edukacija pomoćnika u nastavi… - nabava, odabir i ugovaranje izvođača edukacije (ERF) - otvaranje javnog poziva za pomoćnike u nastavi - selekcija pomoćnika: *osnovni uvjeti - najmanje SSS, potvrda o nekažnjavanju *dodatni uvjeti - struka/zanimanje, iskustvo, volonterstvo, iskustvo vršnjačke edukacije - identificirani pomoćnici uključeni u proces evaluacije (psihološko testiranje i razgovori s kandidatima) - odabir i edukacija 69 pomoćnika sukladno izrađenom programu edukacije u minimalnom trajanju od 20 sati Navedene aktivnosti završavaju 7. 9. 2014.

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… Planirane aktivnosti: - istraživanja na području KZŽ o

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… Planirane aktivnosti: - istraživanja na području KZŽ o stavovima nastavnika i učenika o uključivanju učenika s teškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces i o pomoćnicima u nastavi (tiskanje brošure o istraživanju) - Obilježavanje Dana tolerancije i Dana osoba s invaliditetom u 15 škola

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… -Provedba pilot glazbenog programa u jednoj školi; minimalno

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… -Provedba pilot glazbenog programa u jednoj školi; minimalno 15 učenika -Održavanje jednog završnog programa senzibilizacije -Vodič “Baltazar” za inkluziju djece s teškoćama

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… Vodič “Baltazar” za inkluziju djece s teškoćama: -

Senzibilizacija javnosti, dionika i lokalne zajednice… Vodič “Baltazar” za inkluziju djece s teškoćama: - kriteriji selekcije za pomoćnike - smjernice o uvjetima koje pomoćnik mora zadovoljiti - upute za nastavno osoblje i koordinatore - prilozi, obrasci i dnevnik rada pomoćnika - smjernice neformalne supervizije, praćenje i evaluiranje rada pomoćnika u praksi

Rad pomoćnika u nastavi… A. 69 pomoćnika u nastavi u 27 osnovnih i 4

Rad pomoćnika u nastavi… A. 69 pomoćnika u nastavi u 27 osnovnih i 4 srednje škole B. 69 pomoćnika radit će s 99 učenika tijekom 35 tjedana u školskoj godini 2014. /2015. , (ukupno 48. 300 sati, 4 sata dnevno) C. Rad pomoćnika će pratiti koordinatori temeljem obrazaca u Vodiču “Baltazar”

Zadaće škole/koordinatora - upoznati učiteljsko/nastavničko vijeće s Projektom “Baltazar” - pripremiti Razredno vijeće za

Zadaće škole/koordinatora - upoznati učiteljsko/nastavničko vijeće s Projektom “Baltazar” - pripremiti Razredno vijeće za suradnju s pomoćnicima -8. rujna: prijem pomoćnika i upoznavanje s učenikom, roditeljima i specifičnostima u nastavnom procesu -pripremiti razredni odjel

Zadaće škole/koordinatora -osmisliti prigodne pedagoške teme za predavanja/radionice na roditeljskim sastancima i satovima razrednog

Zadaće škole/koordinatora -osmisliti prigodne pedagoške teme za predavanja/radionice na roditeljskim sastancima i satovima razrednog odjela (senzibilizacija) -pratiti i podržavati rad pomoćnika -ugraditi projekt u Školski kurikul / Godišnji plan i program rada škole

Vrijednosti Projekta “BALTAZAR” - potpora uključivanju učenika s teškoćama u redovan odgojnoobrazovni rad u

Vrijednosti Projekta “BALTAZAR” - potpora uključivanju učenika s teškoćama u redovan odgojnoobrazovni rad u sredinama u kojima žive podizanje stupnja samostalnosti djece s teškoćama (jedan pomoćnik za više učenika) doprinos senzibilizaciji javnosti za prava djece s teškoćama pomoćnici izabrani iz skupine nezaposlenih osoba edukacije pomoćnika prije neposrednog rada s učenicima Vodič “Baltazar” ( od selekcije do supervizije i vrednovanja rada pomoćnika) podizanje kvalitete podrške školovanju učenika s teškoćama

NEKA NAŠE ŠKOLE BUDU MJESTA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE ! baltazar@kzz. hr Hvala na

NEKA NAŠE ŠKOLE BUDU MJESTA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE ! [email protected] hr Hvala na pažnji!