PROJE HAZIRLAMA TEKNKLER Proje Nedir Proje nceden belirlenmi

  • Slides: 82
Download presentation
PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Proje Nedir? • Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Proje Nedir? • Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

Proje Nedir? Bilimsel bir proje şunları içerir: • Gözlem yaparak bilgi toplama • Elde

Proje Nedir? Bilimsel bir proje şunları içerir: • Gözlem yaparak bilgi toplama • Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi • Bilgiler arasında neden–sonuç ilişkisinin incelenmesi • Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR • Proje konusuna karar verme • Zaman çatısını oluşturma • Etkinlikleri

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR • Proje konusuna karar verme • Zaman çatısını oluşturma • Etkinlikleri planlama • Değerlendirme planı hazırlama • Projeyi başlatma • Projeyi tamamlama • Projeyi sunma

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır. Bunlar:

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 1. Projenin Konusunu Seçmek Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen,

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 1. Projenin Konusunu Seçmek Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir. 2. Bilgi Toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 3. Projenin Tanımlanması Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 3. Projenin Tanımlanması Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılabilir. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 4. Projenin Yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları

Proje Nasıl Hazırlanmalı ? 4. Projenin Yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır. 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Konular • Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık

Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Konular • Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. • Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. • Projeler sürdürülebilir olmalıdır. • Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. • Projeler, alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. • Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. • Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 1. Özellikle ilginç ve kendinize uygun bir fikir

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 1. Özellikle ilginç ve kendinize uygun bir fikir seçin: Gerçekten sevdiğiniz bir konuyu seçerek, literatürü araştırarak, geçerli bilgiler için gerekli yerlere danışarak daha kolay motive olabilirsiniz.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 2. Tamamlayacak zamanı bulacağınız tasarılar seçin. Çalışmanızın koşulları

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 2. Tamamlayacak zamanı bulacağınız tasarılar seçin. Çalışmanızın koşulları ile tasarınız birbirine uygun olmalı ve belirli bir zamanda tamamlanabilmelidir.

 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 3. Hangi özel malzemelere, imkanlaraya da kaynaklara

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 3. Hangi özel malzemelere, imkanlaraya da kaynaklara ihtiyacınız olacağını belirleyin. Konu üzerinde karar vermeden önce, projeyi başarıyla tamamlamak için, öncelikle nelere ihtiyacınız olduğunu öğrenmek üzere araştırma yapın.

 Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 4. Konunuzun zorluk derecesini göz önünde tutun.

Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular 4. Konunuzun zorluk derecesini göz önünde tutun. Literatürü anlayabilmeniz, rapor yazabilmeniz veya projeyi tamamlayabilmeniz için, seçtiğiniz alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza emin olun. Konuyu başlangıçta kısaca araştırın. Literatürü anlamakta güçlük çekiyorsanız, başka bir konu seçin/konunuzu daha genelleştirin ve teknik açıdan basitleştirin.

 Bilimsel Proje Hazırlama Basamakları • Verilen alanda araştırılabilir bir problem oluşturulması, • Problemin

Bilimsel Proje Hazırlama Basamakları • Verilen alanda araştırılabilir bir problem oluşturulması, • Problemin araştırılabilir hale dönüştürülmesi, • Projenin amacının belirlenmesi, • Projenin araştırma metodolojisinin oluşturulması, • Toplanan verilerin analizi, • Sonuç ve önerilerin yazılması,

Proje raporu şu kısımlardan oluşur. a) Projenin Amacı: Kısaca projeyi niçin yaptığımızı yazılır. b)

Proje raporu şu kısımlardan oluşur. a) Projenin Amacı: Kısaca projeyi niçin yaptığımızı yazılır. b) Giriş: Bu kısımda çalıştığınız konuyla ilgili daha önce , yapılmış çalışmalar araştırılır. Sonuçları çıkarılır ve incelenir. Metotları tespit edilir. Bir tür literatür özeti çıkarılıp proje konusu tanıtılır. İyi bir giriş projeye, bilimsellik ve ilgi kazandırır. Bu yüzden giriş için iyi araştırma yapmak ve sağlam kaynaklar kullanılmalıdır. c) Materyal ve Metot : Proje çalışmasının nasıl yapıldığı hangi tekniklerin kullanıldığı, hangi araç ve gereçlerin kullanıldığı bu kısımda belirtilmelidir. Çünkü proje de materyal seçimi ve kullanılan teknik bilimselliğin bir ifadesidir.

Proje raporu şu kısımlardan oluşur. d) Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar

Proje raporu şu kısımlardan oluşur. d) Sonuç ve Tartışma: Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar düzenli bir şekilde toplanmalıdır. Özellikle, grafikler, tablolar, şekiller ve resimler kullanmak verilerin açıkça ifade edilmesi için çok önemlidir. Sonuçların çıkma sebepleri ve bu sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılması yapılmalıdır. Bunun nedenleri açıkça ifade edilmelidir. Sonuç kısmında projenin yorumu da yapılmalı ve yeni projelere ışık tutması sağlanmalıdır. e) Kaynakça: Projenin bilimsellik kazanmasında ve doğruluğunda kullanılan kaynakların verilmesi temel esaslardandır. Bunlar verilirken literatür verme kuralına uygun olarak yazılmalıdır.

1. Projenin Konusunu Seçmek • Projenizi ilgilendiğiniz, üzerine düşündüğünüz, merak ettiğiniz konulardan seçin. Aklınıza

1. Projenin Konusunu Seçmek • Projenizi ilgilendiğiniz, üzerine düşündüğünüz, merak ettiğiniz konulardan seçin. Aklınıza gelen fikirleri not edin. Bunların arasında sizin en güzel yapabileceğinizi, en merak ettiğinizi seçin. Projenin gerekçeleri nelerdir? Amaçları ve hedefleri nelerdir?

 2. Bilgi Toplamak • Seçtiğiniz konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan

2. Bilgi Toplamak • Seçtiğiniz konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoğraf, model, afiş ve bulabileceğiniz her türlü malzemeyi toplayın. Projenizi en iyi nasıl sunabileceğinizi düşünün.

3. Bilimsel Yöntem • Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek gözlemler ya da

3. Bilimsel Yöntem • Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek gözlemler ya da deneyler nasıl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz? Sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

4. Veri Toplama Yöntemleri • Uygulanacak araştırma yöntemine karar verdikten sonra, seçilen araştırma yöntemi

4. Veri Toplama Yöntemleri • Uygulanacak araştırma yöntemine karar verdikten sonra, seçilen araştırma yöntemi içerisinde kullanabileceğimiz yönteme de karar vermek zorundayız. Mülakat, anket, gözlem/deney, kaynak derleme v. b. sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

4. Veri Toplama Yöntemleri • Eğer deneysel yönteme karar verdiysek, değişkenleri belirleyip, tasarladığınız deneyi

4. Veri Toplama Yöntemleri • Eğer deneysel yönteme karar verdiysek, değişkenleri belirleyip, tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düşünceleriniz not edin. Tüm notlarınız, çalışmanız bittikten sonra her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak, ayrıca eğer bir hata yaparsanız, hatanızın nerede olduğunu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayın. Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların sonunda, tekrar deneme ve yine yılmadan tekrar deneme ile gerçekleşmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayın. Eğer bilimsel yöntemi doğru şekilde uygularsanız mutlaka bir sonuca ulaşırsınız.

5. Verilerin Düzenlenmesi • Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller Elde ettiğimiz verileri tasnif ederek gruplandırın.

5. Verilerin Düzenlenmesi • Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller Elde ettiğimiz verileri tasnif ederek gruplandırın. Ne oldu? Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

6. Yaptığını Göster • Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı.

6. Yaptığını Göster • Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. Yaptığınız maket, deneyi insanların anlayabileceği şekilde düzenlenmeli, ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanları şaşırtacak, eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratıcılık size kalmış. Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin.

7. Raporun Yazılması • Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel

7. Raporun Yazılması • Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız.

8. Sunum • Bilimsel bir projenin mutlaka sunumu yapılır. Projeyi sunum pratikleri yapın. Bir

8. Sunum • Bilimsel bir projenin mutlaka sunumu yapılır. Projeyi sunum pratikleri yapın. Bir arkadaşınıza, ailenize, öğretmeninize sunun, bunu bir kez yaptıktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrıca unutmayın konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok uğraştınız, emek harcadınız, şimdi sizin bildiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşma zamanı geldi.

 Bilimsel proje raporu nasıl hazırlanır? • Bilimsel raporlar şu bölümleri içerir: 1. Başlık:

Bilimsel proje raporu nasıl hazırlanır? • Bilimsel raporlar şu bölümleri içerir: 1. Başlık: 2. İçindekiler: 3. Özet: 4. Giriş: 5. Yöntem-Araştırma: 6. Bulgular: 7. Sonuç-Değerlendirme: 8. Öneriler: 9. Kaynaklar: 10. Katkıda Bulunanlar:

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 1. Başlık: Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 1. Başlık: Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır. Başlık bölümü 2 şekilde düzenlenebilir. Eğer projenizle bir yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif değerlendirme yapması için, başlık bölümünde sadece projenizin adı yer alır. Diğer türlü projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 2. İçindekiler: İkinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulunduğu

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 2. İçindekiler: İkinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulunduğu sayfaları bildirir. 3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin gerekçesi, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında bir fikri olur.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildirirsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 5. Yöntem-Araştırma: Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 5. Yöntem-Araştırma: Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 6. Bulgular: Bu bölümde yorum yapmadan, veriler okuyucuya sistematik olarak

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 6. Bulgular: Bu bölümde yorum yapmadan, veriler okuyucuya sistematik olarak ve anlaşılır bir şekilde sunulur. Mümkün olduğunca önyargıdan uzak, yorum yapmadan ham veriler sunulur.

 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 7. Sonuç-Değerlendirme: Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını,

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 7. Sonuç-Değerlendirme: Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 8. Öneriler: Öneriler tamamen sonuçlardan ve ilgili literatürden çıkarılmalıdır. Araştırmanızdan

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 8. Öneriler: Öneriler tamamen sonuçlardan ve ilgili literatürden çıkarılmalıdır. Araştırmanızdan elde ettiğiniz sonuçlar pratikte kime fayda sağlar, nerede, ne işe yarar. Bu alanda araştırma yapacaklar için gerekli öneriler verilmelidir.

 Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 9. Kaynaklar: Projeniz boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 9. Kaynaklar: Projeniz boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu kurumu yazmalısınız.

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 10. Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama

Bilimsel Proje Raporu Bölümleri 10. Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama

 • Kosgeb desteklerinden ve teşviklerinden yararlanmak için öncelikle girişimcilik sertifikası almak gerekiyor. Kosgeb

• Kosgeb desteklerinden ve teşviklerinden yararlanmak için öncelikle girişimcilik sertifikası almak gerekiyor. Kosgeb hibesi almak uzun bir süreç ve bu sürecin ilk adımı girişimcilik sertifikası almaktır.

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Girişimcilik sertifikası; Kosgeb’ten hibe ve faizsiz kredi almak isteyen girişimcilerin alması

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Girişimcilik sertifikası; Kosgeb’ten hibe ve faizsiz kredi almak isteyen girişimcilerin alması zorunlu olan bir sertifikadır. Kosgeb, hibe ve kredi için başvuracak olan yeni iş fikri bulunan girişimcilere 50. 000 TL hibe, 100. 000 TL faizsiz kredi vermektedir.

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Bu hibe ve krediden faydalanabilmek için Kosgeb’in açmış olduğu girişimcilik kursuna

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Bu hibe ve krediden faydalanabilmek için Kosgeb’in açmış olduğu girişimcilik kursuna katılmış olmak ve bu kursu başarı ile tamamlamak gereklidir. Kosgeb girişimci sertifikası eğitimi tamamen ücretsiz olarak verilen bir eğitimdir.

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Bu eğitim ile ilgili olarak hiç bir kurum veya kuruluş ücret

Kosgeb Girişimcilik Sertifikası Bu eğitim ile ilgili olarak hiç bir kurum veya kuruluş ücret talep edemez. Sertifikayı İŞKUR aracılığı ile almanız durumunda ise tarafınıza cep harçlığı dahi ödenmektedir.

Girişimcilik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 1 ) 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir.

Girişimcilik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 1 ) 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. 18 yaşından küçükler için velisi adına başvuru yapılabilir. 18 yaşından küçükler için tayin edilecek olan bir veli ile bu eğitim alınabilmektedir. 2 ) Girişimcilik kursu işkur bünyesinde verilecek ise İşkur kaydınız olması gereklidir. İşkur girişimcilik sertifikası için İşkur kaydı yaptırmış olmanız gerekir. İşkur kaydınız kişisel olarak açılmış olmalıdır. Kişisel kayıt işlemi sonrasında şirketinizi kurabilir veya bir şirkete en az % 30 oranında ortak olabilirsiniz

Girişimcilik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 3 ) Girişimcilik kursuna katılmanız için her

Girişimcilik Sertifikası Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? 3 ) Girişimcilik kursuna katılmanız için her hangi bir kurum veya kuruluşta sigortalı olarak çalışmıyor olmanız ve emekli olmamanız gereklidir. Girişimcilik sertifikasının temel amacı katma değer yaratmak ve işsizleri istihdam ederek yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamaktır. 4 ) Girişimcilik sertifikası kursuna katılacak adayın katma değeri olan bir iş fikri olması gereklidir. İş fikri olmayan adaylar yeterlilik testi aşamasında elenmektedir.

5 ) Bir işletme sahibi iseniz girişimcilik kursuna katılamazsınız. Girişimcilik kurslarına sadece yeni kurulmuş

5 ) Bir işletme sahibi iseniz girişimcilik kursuna katılamazsınız. Girişimcilik kurslarına sadece yeni kurulmuş olan işletme ( KOBİ ) sahipleri katılabilir. Acilen işletmenizi açmanız gerekiyorsa kursunuz bittikten sonra işletme açılışını yapabilir siniz. Proceniz kabül görürse hibe ve krediler tarafınıza ödenir

Girişimcilik Sertifikası Nerelerden Alınabilir? • Kosgeb girişimcilik sertifikası kursuları; Kosgeb tarafından Kosgeb Hizmet Merkezlerinde

Girişimcilik Sertifikası Nerelerden Alınabilir? • Kosgeb girişimcilik sertifikası kursuları; Kosgeb tarafından Kosgeb Hizmet Merkezlerinde ve Kosgeb ile iş birliği antlaşması imzalamış kurum ve kuruluşlar olan, • İşkur • Belediyeler • Üniversiteler • Meslek odaları

Girişimcilik Sertifikası Nerelerden Alınabilir? Tarafından kosgeb uzmanlarınca veya usta eğiticiler tarafından verilmektedir. Eğer Sertifikanızı

Girişimcilik Sertifikası Nerelerden Alınabilir? Tarafından kosgeb uzmanlarınca veya usta eğiticiler tarafından verilmektedir. Eğer Sertifikanızı Kosgeb hizmet merkezinden alacaksanız Kosgeb Kobi kaydınızın olması ve elektronik sistem üzerinden sisteme kayıt yapmanız gereklidir. Ayrıca girişimcilik sertifikası için başvuru yaptığınızda size bir yeterlilik testi uygulaması yapılacaktır. Yeterlilik testinde başarılı olan adaylara girişimcilik sertifikası için açılacak kursa katılma izni verilir. Kosgeb girişimcilik sertifikası için açılan kurslara yapılan başvurularda yeterlilik testini aşan aday sayısı çok fazla olduğunda Kosgeb bünyesinde kura çekimi yapılarak adaylar belirlenmektedir.

Girişimcilik Sertifikası Kursunun İçeriği Nedir? Girişimcilik kursu 32 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. 4 gün

Girişimcilik Sertifikası Kursunun İçeriği Nedir? Girişimcilik kursu 32 saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. 4 gün süren bu kurs süresinde adaylara 4 farklı modül uygulanır.

Girişimcilik Sertifikası Kursunun İçeriği Nedir? Modül 1: Girişimci adaylarının girişimcilik özelliklerinin test edildiği, iş

Girişimcilik Sertifikası Kursunun İçeriği Nedir? Modül 1: Girişimci adaylarının girişimcilik özelliklerinin test edildiği, iş fikri geliştirme süreci ve yaratıcılık egzersizlerinin yapıldığı bu aşama giriş aşaması olarak kabul edilmektedir. Modül 2: Yeni bir iş fikri için iş planı kavramının tanıtıldığı ve iş planı içinde yer alan iş kalemlerinin tanıtıldığı aşamadır. Modül 3: İş planı hazırlanmasına yönelik teorik bilgilerin pekiştirildiği atölye de pratik uygulamalar ve çalışmaların yapıldığı aşamadır. Modül 4: İş planı yazımının tanıtıldığı ve kursiyerlere iş planı örneği hazırlattırıldığı aşama son aşamadır. Bu aşamadan sonra eğitime devam eden ve % 80 başarı gösteren kursiyerlere girişimcilik sertifikası verilir.

Girişimcilik sertifikasının Önemi Kosgeb girişimcilik kursu sonunda alınan girişimcilik sertifikası ile Kosgeb hizmet merkezi

Girişimcilik sertifikasının Önemi Kosgeb girişimcilik kursu sonunda alınan girişimcilik sertifikası ile Kosgeb hizmet merkezi tarafından açılan Yeni Girişimci Desteği kapsamında hibe ve krediler için başvuru yapmaya hak kazanırsınız. Girişimcilik sertifikasının önemini şu şekildedir;

Girişimcilik sertifikasının Önemi 1 ) Bu sertifika ile iş fikriniz için hazırlayacağınız iş planı

Girişimcilik sertifikasının Önemi 1 ) Bu sertifika ile iş fikriniz için hazırlayacağınız iş planı dosyanız ile başvuru yapabilirsiniz. 2 ) İş planı dosyanız içinde girişimcilik sertifikanız yoksa başvurunuz geçersiz sayılacaktır. 3 ) Bu kurs ve sertifika ile yeni bir iş fikrinin iş planı dosyasına aktarılmasını öğreneceğiniz gibi başvuru süreci ve krediler ile ilgili tüm işlemleri öğrenmiş olursunuz.

Girişimcilik sertifikasının Önemi 4 ) Kosgeb girişimcilik sertifikasının geçerlilik süresi 4 yıldır. 4 yıl

Girişimcilik sertifikasının Önemi 4 ) Kosgeb girişimcilik sertifikasının geçerlilik süresi 4 yıldır. 4 yıl boyunca girişimcilik sertifikanız geçerliliğini koruduğu gibi bu süre zarfında yapacağınız tüm başvurular değerlendirmeye alınacaktır. 5 ) Yeni kuracağınız bir işletme için en az % 30 hisseye sahip olmanızı gereklidir. Bir ortağınız olması bu eğitimi almanıza veya girişimcilik sertifikanızın olmasına engel teşkil etmez. Girişimcilik sertifikası ile alacağınız hibe ve krediler ile 1. Derece yakınlarınızdan alış veriş yapamazsınız. 6 ) Alacağınız sertifika ile sadece 1 adet yeni iş fikri için başvuru yapabilir ve girişimcilik sertifikanızı sadece bir kez kullanabilirsiniz.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 1. Adım: Girişimcilik Kursu: 32 saatlik ücretsiz

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 1. Adım: Girişimcilik Kursu: 32 saatlik ücretsiz bir kurs olan girişimcilik kursuna giderek tüm aşamalardan geçmiş olmanız ve girişimcilik sertifikanızı almış olmanız gereklidir. Girişimcilik sertifikanız olmadan başvuru yapamazsınız.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama • 2. Adım: İşletme kurulması: Bu aşama

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama • 2. Adım: İşletme kurulması: Bu aşama sertifika aldıktan sonra teşvik ve hibelere başvuru yapabilmeniz için bir işletmeye sahip olmanız şartını yerine getireceğiniz aşamadır. İşletme kurulumu ile ilgili girişimcilik kursunda size tüm prosedürler öğretilecek ve bu prosedürlere göre bir şirket kurmanız istenecektir. Girişimcilik kursunu bitirip girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan her kursiyer bir işletme kuracak veya sermaye şirketine en az % 30 payla ortak olacaktır. Aksi halde girişimcilik sertifikanız olsa dahi Kosgeb teşvikleri için başvuru yapamazsınız. İşletmeyi kurduktan sonra yerine getirmeniz gereken bir çok işlem vardır. Bu işlemler:

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama a ) Şirketinizi kurduğunuza ve şirketin faaliyet

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama a ) Şirketinizi kurduğunuza ve şirketin faaliyet gösterdiğini tescilleyen noter onaylarının alınması, imza sirkülerinin ve imza yetkinizin olduğunu noter huzurunda tescillemeniz gereklidir. Bu evraklar kosgeb tarafından şirket bilgileriniz olarak istenecektir. Bu nedenle bu işlemleri yaptırmak zorundasınız.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama b ) Şirketinizi kurduktan sonra faaliyet göstereceği

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama b ) Şirketinizi kurduktan sonra faaliyet göstereceği ilde bulunan ticaret odasına kayıt yapmanız gereklidir. Kayıt işlemleri şirketinizin hayali bir şirket olmadığını gösteren belgeler olduğu için bu işlemleri yaptırmak zorundasınız. c ) Faaliyet gösterdiğiniz ilde bulunan sanayi odasına giderek sicil kaydınızı yaptırıp ticaret sicil gazetesinde yerinizi almanız gerekiyor. Ticaret sicil gazetesi başvuru evrakları arasında istenen belgelerden biri olduğu için bu işlemi de yapmak zorundasınız.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 3. Adım: Şirket kurma işlemlerini tamamladıktan sonra

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 3. Adım: Şirket kurma işlemlerini tamamladıktan sonra www. kosgeb. gov. tr adresine girerek e-Kobi kaydınızı yapmanız gerekiyor. Kosgeb veri tabanına e – kobi kaydınızı yaptıktan sonra alacağınız kullanıcı adınızı ve şifreniz ile kobi beyannamesini doldurup, eklerinde yer alan şirket bilgilerinizi de ekleyerek hem fotokopi hem de aslı gibidir yaptırdığınız evrakları kosgebe teslim etmeniz gereklidir.

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 4. Adım: Kosgeb beyannameniz onaylandıktan sonra size

Girişimcilik Sertifikası sonrası KOSGEB İş Planı Hazırlama 4. Adım: Kosgeb beyannameniz onaylandıktan sonra size bir kosgeb kobi uzmanı atanacaktır. Artık kobi uzmanınız ile birlikte iş planı dosyanızı hazırlamalısınız. İş planı dosyanızı siz hazırlayıp kosgeb kobi uzmanına teslim etmeniz gerekiyor. Kosgeb İş Planı dosyasında dikkat edilmesi gereken konular:

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi A ) Öncelikle işletmenizin faaliyet gösterdiği sektörün ülkemizdeki

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi A ) Öncelikle işletmenizin faaliyet gösterdiği sektörün ülkemizdeki durumunu özetlemeniz ve sektörün içinde bulunduğu durumdan alacağınız pasta payı oranında bahsetmeniz gerekiyor. Sektöre ne gibi bir yenilik getireceğiniz, üretim farklılıklarınız ve işletmenizin sektöre olan katkınızı anlattığınız kısa, öz ve sektör ile ilgili yayınlardan veriler içeren bir tanıtım yazısı yazmanız gerekiyor. Tanıtım yazısı aynı zamanda kendi şirketinizi de tanıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu konuda kobi uzmanı size örnek bir tanıtım yazısı verecektir. Bu örnek tanıtım yazısını baz alarak bir tanıtım yazısı hazırlayabilirsiniz.

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi B ) İkinci kısım kendi işletmenizin faaliyet göstermesi

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi B ) İkinci kısım kendi işletmenizin faaliyet göstermesi veya üretim yapması için gerekli olan makine, teçhizat, ofis donanımı, yazılım desteği, alt yapı ihtiyaçlarını içeren bir ihtiyaç listesi hazırlamanız gerekiyor. İhtiyaç listesinde her ihtiyaç kaleminin karşısında maliyet gideri belirtilmesi gerekli. Maliyetleri belirlerken piyasa araştırması yaptığınızı gösteren proforma faturaları da sunmalısınız. Her kalem için ideal fiyatları içeren 3 farklı firmaya ait proforma fatura almalısınız. İnandırıcılığınızı artırmanız projenizin onaylanması için çok önemlidir. Bu kısımda belirteceğiniz miktar üst limiti 15. 000 TL yi aşmamalıdır.

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi C ) Üçüncü kısım işletme içi giderlerin yer

İşletme tanıtımı ve gider kalemlerinin belirtilmesi C ) Üçüncü kısım işletme içi giderlerin yer aldığı personel maaşları, elektrik, su , aydınlatma, ısınma, telekomikasyon, üretim makine ve ekipmanlara ait enerji giderleri, iş yeri kirası, vergisi gibi kalemleri detaylı bir şekilde belirteceğiniz ve her gider kaleminin ortalama olarak karşılık geleceği miktarın yazılı olduğu işletme giderlerini hazırlamalısınız. Hazırlayacağınız işletme giderleri üst limiti 12. 000 TL yi geçmemelidir. D ) Sabit giderler: Dördüncü kısım işletmede kullanılacak ve üretime başladığınızda almanız gereken makine ve techizatların yer aldığı bölümdür. Bu bölümde her makine kalemi için bir gider hesabı yaparak diğer gider kalemleri ile birlikte sunmalısınız. Bu aşama da makine teçhizat gideriniz 70. 000 TL yi geçmemelidir.

Pazar planı ve bilgileri Bu aşamada faaliyet göstereceğiniz pazarda rakip firmalarınızı, tedarikçilerinizi, müşteri bilgilerinin

Pazar planı ve bilgileri Bu aşamada faaliyet göstereceğiniz pazarda rakip firmalarınızı, tedarikçilerinizi, müşteri bilgilerinin analizini içeren bilgiler yer almalıdır. Rakiplerinizin benzer ürünlerin satış fiyatları, pazara giriş bariyerleri, pazarda almayı planladığınız Pazar payını almak için geliştirdiğiniz pazarlama planınız, müşteri kazanmak için yapacağınız tanıtım, promosyon, reklam ve tutundurma kampanyaları gibi şirket politikalarınızın yer alması gerekiyor. Bu aşamayı kobi uzmanı ile birlikte hazırlamanız yararınıza olacaktır. Sektöre giriş bariyerlerini nasıl aşacağınızı detaylı bir şekilde açıklamanız onay almanızı kolaylaştıracaktır. İş planı dosyasında yer alan standart formlar içinde gelecek aylar için pazar payı bekletilerinin yer aldığı bölümü gerçekçi tahminlere dayalı olarak doldurmalısınız. Bu tahminler szin iş planı dosyanızın gerçekleştirllebileceğini veya gerçekleştirilemeyeceğini ortaya koayacağı için bu bölüm çok önemlidir.

Üretim Planınız Bu bölümde üretim yapmak istediğiniz ürün ile ilgili detaylı bir araştırma yaptığınızı

Üretim Planınız Bu bölümde üretim yapmak istediğiniz ürün ile ilgili detaylı bir araştırma yaptığınızı gösteren grafikler ve üretim planınızı anlatan tanıtıcı bir yazı yazmanız gerekiyor. Prosesin her aşamasında ürün çıktısı ile bilgi verip her proses aşamasında ürün için oluşan maliyetler hakkında kısa bilgiler vermeniz sizin avantajınıza olacaktır. Üretim planınız şirketinizi ayakta tutacak olan plan olduğu için bu bölüme özenmeli ve sağlam bir plan sunumu yapmalısınız.

Yönetim Planı Bu bölüm şirketinizin nasıl idare edileceği, tüm birimleri ile sektörde ayakta nasıl

Yönetim Planı Bu bölüm şirketinizin nasıl idare edileceği, tüm birimleri ile sektörde ayakta nasıl duracağınız gösteren yönetim planınızın yer alacağı bölümdür. Bu bölümde hangi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapacağınız, ürün tanıtımı için tercih edeceğiniz yöntemler, rakip firmalar, tedarikçiler ile kurulacak ilişkiler, müşterilere yapılacak ziyaretler, şirket idare stratejinizin detaylı bir şekilde yer alacağı bu bölümü de kobi uzmanı ile birlikte hazırlamalısınız.

Finansal Plan Şirket finansmanının nasıl sağlanacağını anlatmanız gereken finansal bölümde alacağınız desteğin hibenin veya

Finansal Plan Şirket finansmanının nasıl sağlanacağını anlatmanız gereken finansal bölümde alacağınız desteğin hibenin veya kredinin her kuruşunun nasıl faydalı bir şekilde harcanacağı, ürünün veya çıktının iyileştirilmesi için ayıracağını ar – ge bütçenizi basıl harcayacağınızı, gereksiz giderlerden kurtulup tasarruf yapma planlarınızı ilerleyen zamanlarda nasıl hayata geçireceğinizi anlatacağınız finansal plan bölümü çok dikkatli hazırlanmalıdır. Kosgebten alacağınız parayı taksitler halinde alacağınız için her ay sizi denetleyecek bir uzman bu palana sadık kalıp kalmadığınızı da denetleyecek olup bir sonraki taksit için onay verecektir. Bu nedenle sadık kalabileceğiniz bir finansal plan hazırlamak zorundasınız. Finansal plan hazırlık kısmında finans bilgileri iyi olan bir işletmeciden yardım almanız çok daha iyi olacaktır.

Finansal Plan Tüm bu bölümleri objektif, gerçekçi ve inandırıcı bir şekilde doldurduktan sonra şirket

Finansal Plan Tüm bu bölümleri objektif, gerçekçi ve inandırıcı bir şekilde doldurduktan sonra şirket bilgilerinizi içeren evraklarınız, girişimcilik sertifikanız ve kobi uzmanının imzalamış olduğu iş planı dosyanızı başvuru dilekçenizin ekine koyarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru süreci Kosgeb değerlendirme komisyonunun toplanıp iş planı dosyanızı incelemesine bağlı olarak uzayabilir. Komisyon sizi çağırıp projeniz hakkında teknik verilerin yer aldığı bir sunum isteyebileceği gibi iş planınızı anlatacağınız detaylı bir sunum da isteyebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce her iki sunum için çalışmalı ve ikna edici sunumlar hazırlamalısınız. Tüm bu aşamalardan sonra iş planınız onaylanacak ve kredi veya hibe almanız sağlanacaktır.

KOBİ NEDİR? Min 1 max 250 kişi olan ve bilanço hasılatı 40 milyonu aşmayan

KOBİ NEDİR? Min 1 max 250 kişi olan ve bilanço hasılatı 40 milyonu aşmayan işletmelere kobi denir.

 • Eğitim, sağlık, tarım, eğlence, spor ve finas konularında açılan işletmeler desteklenmiyor. •

• Eğitim, sağlık, tarım, eğlence, spor ve finas konularında açılan işletmeler desteklenmiyor. • Kendi iş planınızı kendiniz hazırlamalısınız. Danışmanın kestiği fatura kabul edilmiyor.

NEDEN KENDİ İŞİNİ KURMA İSTİYORSUNUZ • Kendi işimin patronu olmak • Hayalimdeki işi yapabilmek

NEDEN KENDİ İŞİNİ KURMA İSTİYORSUNUZ • Kendi işimin patronu olmak • Hayalimdeki işi yapabilmek ve bir işletme sahibi olmak. • Fazla mesaiyi kendim için yapmak, çalıştığım kadar kazanmak. • İnsanlara istihdam sağlamak. • Sürekli aynı işi yapmamak yenilik peşinde koşmak.

ŞİRKET TÜRLERİ Şahıs şirketleri • Şahıs • Adi ortaklık • Komandit ortaklık GELİR VERGİSİ

ŞİRKET TÜRLERİ Şahıs şirketleri • Şahıs • Adi ortaklık • Komandit ortaklık GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİDİR %15 -35 Sermaye şirketleri • Limited şirket • A. Ş. • Sermayesi paylara bölünmüş şirket • Koop. • Holding KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİDİR %20

 • Şahıs şirketlerinde ortakların sorumluluğu sınırsız sorumluluk(bütün mal varlığı ile sorumluluk). Sermaye şirketlerinde

• Şahıs şirketlerinde ortakların sorumluluğu sınırsız sorumluluk(bütün mal varlığı ile sorumluluk). Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu taahüd ettikleri sermaye kadardır.

 • Adi ortaklı işletmeler en az 2 kişinin oluşturduğu işletmelerdir. Gerçek kişinin ismi

• Adi ortaklı işletmeler en az 2 kişinin oluşturduğu işletmelerdir. Gerçek kişinin ismi ile hitap edilir. (Ahmet Şimşek adi ortaklığı) Herkesin kendi vergi levhası vardır. Adi ortaklık şirketleri kosgeb desteklerinden faydalanamaz.

 • Komandit şirket: İşten anlamayan ama şirkete sermaye ortağı olan şirket tipidir. Türkiyede

• Komandit şirket: İşten anlamayan ama şirkete sermaye ortağı olan şirket tipidir. Türkiyede yaygın değildir.

 • Limited şirket: En az 1 enfazla 50 ortağı olan ve en az

• Limited şirket: En az 1 enfazla 50 ortağı olan ve en az 10000 tl sermayesi olmalı. Sorumluluk herkesin taahhüt ettğiği sermaye kadardır. Türkiyede çok yaygındır.

 • Anonim şirket: Sermayesi paylara bölünmüş ve her pay bir hisse senedi ile

• Anonim şirket: Sermayesi paylara bölünmüş ve her pay bir hisse senedi ile temsil edilmektedir. Halka açık ve kapalı olmak üzere 2 ye ayrılır. • Ortak sayısı sınırsızdır.

 • Fatura: Bir hizmet veya ürün karşılığı alınan belge • İrsaliye: Taşıma irsaliyesi,

• Fatura: Bir hizmet veya ürün karşılığı alınan belge • İrsaliye: Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi • İrsaliyeli fatura: Yukarıdakilerinin her ikisi için geçerli

 • Gider pusulası: Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden alınacak mal ve hizmetler mal

• Gider pusulası: Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden alınacak mal ve hizmetler mal ve hizmeti satın alan kurum tarafından ilgili kişiye gider pusulası düzenlenir. • Müstahsil makbuz: Gider pusulasının çiftçiye düzenlenen halidir. Vergi oranı %1 dir.

 • Serbest meslek makbuzu: Serbest meslek sahibi olan kişilerin kestiği makbuzdur. • Senet:

• Serbest meslek makbuzu: Serbest meslek sahibi olan kişilerin kestiği makbuzdur. • Senet: Vadeli ödeme aracıdır. • Poliçe: Sigorta şirketlerinin hazırladığı belge. • Çek: Bankada var olan para miktarı kadar düzenleyen kişinin yaptığı ödeme aracıdır.

 • Bilanço: Bir şirketin tüm aktiflerini, borçlarını ve öz sermayesini gösteren mali tablolardır.

• Bilanço: Bir şirketin tüm aktiflerini, borçlarını ve öz sermayesini gösteren mali tablolardır. Üçer aylık dönemler halinde hazırlanır.

DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR KASA ARSA KREDİLER SERMAYE BANKA BİNA SATICILAR

DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR KASA ARSA KREDİLER SERMAYE BANKA BİNA SATICILAR ÇEKLER TAŞIT SENETLER MAKİNE STOKLAR DEMİRBAŞ LİSANSLAR PATENTLER MARKA KAYNAKLAR = VARLIKLAR

VERGİLER • • • Katma değer vergis (KDV) Gelir vergisi Kurumlar vergisi Sigorta primleri

VERGİLER • • • Katma değer vergis (KDV) Gelir vergisi Kurumlar vergisi Sigorta primleri Peşin vergi

VERGİ TÜRLERİ GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER • Gelir vergisi(%15 -35) • Kurumlar vergisi %20

VERGİ TÜRLERİ GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER • Gelir vergisi(%15 -35) • Kurumlar vergisi %20 HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER • KDV • ÖTV • ÖİV MÜLK ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER • MTV • Emlak vergisi