Progress FINANSZROZSI RENDSZEREK TALAKTSA AZ AKTULIS RENDSZER ELEMEI

  • Slides: 15
Download presentation
Progress FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA

Progress FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA

AZ AKTUÁLIS RENDSZER ELEMEI Kliensek - fogyatékossággal élő emberek Állami forrás – szociális ellátási

AZ AKTUÁLIS RENDSZER ELEMEI Kliensek - fogyatékossággal élő emberek Állami forrás – szociális ellátási & foglalkoztatási Függőségi viszony – „kiszolgáltatottság” iránya

 Lakhatást szolgáltató Támogatott Lakhatás vagy bentlakásos intézmény Foglalkoztató- szociális intézményen belüli foglalkoztatás, vagy

Lakhatást szolgáltató Támogatott Lakhatás vagy bentlakásos intézmény Foglalkoztató- szociális intézményen belüli foglalkoztatás, vagy „akkreditált” bérfedezet Egyéb szolgáltató – szociális, társadalmi

ÚJ ELEMEK: Szükségletfelmérés – lakhatási & foglalkoztatási együtt Szolgáltatási gyűrű – szociálisfoglalkoztatásitársadalmi

ÚJ ELEMEK: Szükségletfelmérés – lakhatási & foglalkoztatási együtt Szolgáltatási gyűrű – szociálisfoglalkoztatásitársadalmi

AZ AKTUÁLIS RENDSZER MÁS SZEMSZÖGBŐL……

AZ AKTUÁLIS RENDSZER MÁS SZEMSZÖGBŐL……

MEGLÉVŐ STRUKTÚRA

MEGLÉVŐ STRUKTÚRA

VÁLTOZTATÁS: ALAPELVEK Szociális inklúzió, közösségi szemlélet: a szegregáció, és a társas elkülönülés minden formáját

VÁLTOZTATÁS: ALAPELVEK Szociális inklúzió, közösségi szemlélet: a szegregáció, és a társas elkülönülés minden formáját kerüljük, a hatékony és társadalmi szolidaritást erősítő szociális ellátórendszer hosszú távon a társadalmi kohézió fenntartásának eszköze. Megfelelő életminőség biztosítása az ellátórendszert igénybe vevő kliensek számára. Az ellátások tervezésénél vezérelv, az intervenciók tervezésénél alapvető iránymutató az egyén életminőségének javítása, a megfelelő életminőség fenntartása. Flexibilitás: a hatékony rendszerek kellően rugalmasak, alkalmazkodóképesek. A hatékony szociális ellátások rendszere is a rugalmas, képes az egyéni szükségletekre, ezek változására reagálni. Kliensközpontúság- a fogyatékossággal élő ember szükségleteit veszi figyelembe. Gazdaságosság – a javaslat nem igényel többletforrást, a meglévő (szociális és foglalkoztatási) forrásstruktúra hatékonyabb felhasználására törekszik. Differenciálás – minden kliens annyi támogatást kap, amennyire valós szükséglete van.

 Értékteremtés - minden kliens számára szükséges biztosítani (valamilyen mértékű) foglalkoztatást, az élet minden

Értékteremtés - minden kliens számára szükséges biztosítani (valamilyen mértékű) foglalkoztatást, az élet minden területére kiterjedő komplex szociális ellátás csak a munkavégzéssel együtt alkothat egységes egészet. Szükségletfelmérés – a szociális ellátási szükségletek és a foglalkoztatási szükségletek végösszege „ 100” egység, ezen belül mozog a kliens szociális szolgáltatási portfólió iránti szükségleteinek „beárazása”, valamint a foglalkoztathatóságának „beárazása” (pl. munkaóra). Egyensúlykeresés – akinek magasabb a szociális szolgáltatási szükséglete (súlyossági index). alacsonyabb a foglalkoztathatósági képessége, és fordítva (ezt később még lehet finomítani). A meglévő szociális szolgáltatási normatíva fejkvóta alapú, melynek következtében a súlyosabb fokban érintettek ellátásában a fenntartók nem érdekeltek. A foglalkoztatás biztosítása esetleges, a források hozzárendelése bizonytalan. Az eredmény, hogy a holisztikus egyensúly, mely a kliensközpontúság elvét lenne hivatott megvalósítani, csak elmélet marad. Jelen javaslat, a meglévő struktúra átalakításának lehetőségeit is figyelembe véve, két lépcsőben vázolja fel az ideális cél elérését.

JAVASLAT: KÉTLÉPCSŐS MODELL, AZONOS ALAPELVEK MENTÉN

JAVASLAT: KÉTLÉPCSŐS MODELL, AZONOS ALAPELVEK MENTÉN

SZÜKSÉGLETALAPÚ MODELL – KÖZÉPTÁVON MEGVALÓSÍTHATÓ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA Egy énre sza bott

SZÜKSÉGLETALAPÚ MODELL – KÖZÉPTÁVON MEGVALÓSÍTHATÓ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA Egy énre sza bott ság !

SZÜKSÉGLETALAPÚ MODELL : SZOLGÁLTATÁSI CENTRUM

SZÜKSÉGLETALAPÚ MODELL : SZOLGÁLTATÁSI CENTRUM

KLIENSORIENTÁLT MODELL (PERSONAL BUDGET) SZEMÉLYI FINANSZÍROZÁS– HOSSZABB TÁVON MEGVALÓSÍTHATÓ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA

KLIENSORIENTÁLT MODELL (PERSONAL BUDGET) SZEMÉLYI FINANSZÍROZÁS– HOSSZABB TÁVON MEGVALÓSÍTHATÓ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA

KLIENSORIENTÁLT MODELL: TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

KLIENSORIENTÁLT MODELL: TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

JÖVŐKÉP:

JÖVŐKÉP: