Programul de Vecintate a Uniunii Europene pentru Republica

  • Slides: 16
Download presentation
Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova Workshop regional Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova Date mai bune pentru o viață mai bună: utilizarea statisticii pentru planificarea regională și locală José CERVERA Noiembrie 2015 Proiect finanțat de Uniunea Europeană Proiect implementat de un consorțiu condus de GFA Consulting Group Gmb. H

Ce înseamnă elaborarea politicilor «bazate pe evidențe» ? «Politică bazată pe evidențe» : o

Ce înseamnă elaborarea politicilor «bazate pe evidențe» ? «Politică bazată pe evidențe» : o abordare care ajuta oamenii să ia decizii bine informate cu privire politici, programe și proiecte, punînd la baza dezvoltării și implementării politicilor cele mai bune dovezi disponibile Contrast cu: - politici bazate pe opinii - opinii netestate a grupurilor sau persoanelor, deseori inspirate de puncte de vedere ideologice, prejudecăți sau conjuncturi speculative Putere vs Expertiză și Cunoștințe

Exemple UE • Statistica este importantă pentru: – Obiectivele strategiei Europa 2020 – Focusarea

Exemple UE • Statistica este importantă pentru: – Obiectivele strategiei Europa 2020 – Focusarea politicii de coeziune recente –al 6 lea Raport cu privire la coeziune (2014); Eurostat colectează și diseminează date la nivel regional

Cine utilizează statistici teritoriale în Republica Moldova? • Factorii de decizie • Alți utilizatori

Cine utilizează statistici teritoriale în Republica Moldova? • Factorii de decizie • Alți utilizatori • MDRC • Agențiile pentru Dezvoltare Regională • Autoritățile Publice Locale din regiune (consilii raionale, municipii, orașe, sate) • Instituțiile publice (agenții de ocupare, inspectorate școlare, unități sanitare, poliția, etc. ) • Instituțiile internaționale (UE, PNUD, Banca Mondială) • Mediul privat • Universitățile • ONG-uri • Jurnaliștii • . . . SOCIETATEA

Statistici pentru dezvoltare regională în Moldova: consultări pentru utilizatori

Statistici pentru dezvoltare regională în Moldova: consultări pentru utilizatori

Statistici pentru dezvoltarea regională în Moldova: proiect de strategie • Obiectivul specific 1: îmbunătățirea

Statistici pentru dezvoltarea regională în Moldova: proiect de strategie • Obiectivul specific 1: îmbunătățirea infrastructurii fizice Statistici cu privire la aprovizionarea cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică a clădirilor publice, siguranța rutieră și de renovare și cooperarea inter-comunitară • Obiectivul specific 2: sporirea potențialului economic, în special cu privire la rolul orașelor și IMM-urilor. – Statistici cu privire la forța de muncă, IMM, inovare, investiții, turism • Obiectivul specific 3: îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale – Nu există indicatori statistici

La ce întrebări cu privire la dezvoltarea regională răspund statisticile? • Divergența și convergența

La ce întrebări cu privire la dezvoltarea regională răspund statisticile? • Divergența și convergența dezvoltării economice și sociale: regiunile sunt tot mai asemănătoare, sau sunt separate? • Dezvoltarea regională dependentă de resurse: cât de mult explică resursele performanța economică diferită a regiunilor? • Centralizarea teritorială a economiei, diviziuni teritoriale: economia este concentrată într-un loc? Există decalaje economice într-o regiune? • Construcția socială a identității regionale: cum este societatea în regiune? Este diferită de regiunile vecine? • Efectele regionale reformei: efectul reformelor este omogen în toate regiunile? Limitele teritoriale sunt optime pentru creștere? • Grupuri de întreprinderi: unde se află întreprinderile care beneficiază de efect de grup?

Cerințe față de politicile bazate pe evidențe • Producerea statisticilor de calitate – –

Cerințe față de politicile bazate pe evidențe • Producerea statisticilor de calitate – – Relevante (de ex. potrivite pentru utilizare) Exacte Comparabile (în timp și spațiu) Coerente • Diseminare efectivă – Accesibilitate și reutilizare – Claritate – Termene • Preluarea de către utilizatori: Sub-utilizare vs Supra-utilizare vs Neutilizare – Abilități de analiză a factorilor de decizie și a birocraților – Voință politică

De ce e nevoie pentru utilizarea statisticilor? • Educație statistică = capacitatea utilizatorilor de

De ce e nevoie pentru utilizarea statisticilor? • Educație statistică = capacitatea utilizatorilor de a ști care date sunt importante, de a înțelege conceptele măsurate și relațiile dintre ele, de a interpreta și evalua informația statistică, de a comunica informația și înțelegerile statistice.

"Va veni o zi cînd gîndirea statistică pentru cetățenia eficientă va fi la fel

"Va veni o zi cînd gîndirea statistică pentru cetățenia eficientă va fi la fel de necesară ca abilitatea de a citi și scrie “ H. G. Wells (1866 -1946)

Alfabetizare statistică (1) • Conștientizarea datelor – cunoașterea datelor care sunt potrivite pentru nevoile

Alfabetizare statistică (1) • Conștientizarea datelor – cunoașterea datelor care sunt potrivite pentru nevoile Dstră – cunoașterea tipurilor de date care sunt disponibile – accesarea seturilor de date adecvate– asigurați-vă că datele disponibile sunt ‘adecvate scopului’ – evaluarea calității datelor disponibile. • Abilitatea de a înțelege conceptele statistice – înțelegerea terminologiei statistice simple și mai complexe – aplicarea conceptelor statistice de bază și mai complexe – înțelegerea și abilitatea de interpretare a reprezentărilor grafice ale datelor.

Alfabetizare statistică (2) • Abilitatea de a analiza, interpreta și evalua informația statistică –

Alfabetizare statistică (2) • Abilitatea de a analiza, interpreta și evalua informația statistică – analiza limitărilor surselor de date – identificarea problemelor sau întrebărilor pentru care aveți nevoie de informații, precizarea obiectivelor și formularea așteptărilor – determinarea tehnicilor analitice adecvate și preluarea analizei datelor – evaluarea rezultatelor analizei în raport cu obiectivele și așteptările – revizuirea obiectivelor, reînceperea ciclului de analiză a datelor, după caz

Alfabetizare statistică (3) • Abilitatea de a comunica informația și conceptele statistice – utilizarea

Alfabetizare statistică (3) • Abilitatea de a comunica informația și conceptele statistice – utilizarea tabelelor, graficelor și hărților pentru a prezenta concluziile – prezentarea datelor în mod corect și eficient

Ce poate fi întreprins pentru îmbunătățirea utilizării statisticilor? • Producere mai bună a statisticilor

Ce poate fi întreprins pentru îmbunătățirea utilizării statisticilor? • Producere mai bună a statisticilor – Cercul virtuos al statisticilor – Date mai relevante: cunoașterea nevoilor prin dialog și de cercetare – Statistici mai comparabile: evaluarea comparativă cu vecinii • Diseminare mai bună a statisticilor – Statistici mai exacte în timp – Facilitarea accesului la date – Vizualizare mai bună a datelor • Utilizarea mai bună a statisticilor – Creșterea capacității de analiză: îmbunătățirea diagnosticului – Introducerea datelor în elaborarea politicilor: stabilirea obiectivelor și formulelor

Ce poate fi întreprins pentru îmbunătățirea utilizării statisticilor? Exemple • Producere mai bună a

Ce poate fi întreprins pentru îmbunătățirea utilizării statisticilor? Exemple • Producere mai bună a statisticilor – PIB pe cap de locuitor (conturi regionale) – Statisticile întreprinderilor și nivele teritoriale mai joase – Adoptarea standardelor UE pentru anchete (de ex. implementarea anchetei structurale a fermelor) • Diseminare mai bună a statisticilor – Reducerea timpului de procesare a datelor bazate pe registrele administrative – Oferirea adaptării intabulării datelor – Pregătirea hărților statistice dinamice, infograficelor • Utilizare mai bună a statisticilor – Instruirea utilizatorilor pentru accesarea, interpretarea și analiza datelor – Stabilirea unor obiective concrete pentru obiectivele de politică și rezultatele (indicatori SMART) – Stabilirea formulelor de transfer bugetar între administrațiile centrale și locale

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Mulţumesc! Спасибо! Thank you! Proiect

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Mulţumesc! Спасибо! Thank you! Proiect finanțat de Uniunea Europeană Proiect implementat de un consorțiu condus de GFA Consulting Group Gmb. H