Programul de Vecintate a Uniunii Europene pentru Republica

  • Slides: 19
Download presentation
Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova Workshop regional Statistici regionale pentru dezvoltarea regiunilor din Republica Moldova Dialogul utilizatorilor și producătorilor de statistici Nevoia de dialog în regiuni Liliana Olivia Lucaciu – expert cheie Noiembrie 2015 Proiect finanțat de Uniunea Europeană Proiect implementat de un consorțiu condus de GFA Consulting Group Gmb. H

Utilizatorii de statistică Publicul Autorități / instituții publice centrale Autorități / instituții publice regionale

Utilizatorii de statistică Publicul Autorități / instituții publice centrale Autorități / instituții publice regionale locale Mediul de afaceri Societatea civilă ONGuri Mass media Mediul academic / cercetare

UTILIZATOR • Să cunosc ”starea lumii” (lumea mea) • Să cunosc și să înțeleg

UTILIZATOR • Să cunosc ”starea lumii” (lumea mea) • Să cunosc și să înțeleg fenomene • Să înțeleg care este efectul intervențiilor noastre • Să înțeleg legăturile între diverse fenomene, factori care influențează un aspect ce prezintă interes

producătorii Utilizatorii sunt ignoranți Datele sunt disponibile dar nu știu sa le caute •

producătorii Utilizatorii sunt ignoranți Datele sunt disponibile dar nu știu sa le caute • Înțelegerea reciprocă • Întărirea încrederii utilizatorii Datele nu sunt corecte sau cel puțin credibile

Trăim într-o lume mai complexă? Vrem mai multă informație Mai multă, tot mai multă

Trăim într-o lume mai complexă? Vrem mai multă informație Mai multă, tot mai multă informație este disponibilă și accesibilă Publicul mai implicat – atitudinea civică Factorii externi contează mai mult Utilizatori mai sofisticați, evoluții rapide, fenomene noi

Situații reale din viața unui utilizator O tară beneficiară de fonduri UE trebuie să

Situații reale din viața unui utilizator O tară beneficiară de fonduri UE trebuie să justifice prioritățile de investiții Evaluarea unui program: care sunt efectele programului? programului Multe instrumente de analiza, multe date Program de finanțare de masuri active contra somajului: Proiectele aprobate au tinta de someri asistași mare decat numarul de someri din judet. Somerii vor sa participe la cursuri dar nu vor sa se angajeze O autoritate locală O strategie 10 direcții de dezvoltare si 150 de idei de proiecte Intrebări Proiectele prioritare cu un potențial impact regional ? Planul de mobilitate urbană – care este direcția de dezvoltare (indicată de 150 de proiecte)? Tinerii instituționalizati participă la proiect dar rămân tot neintegrați Investiția din orașul meu: Un complex de agrement A meritat? E cel mai bun lucru care se putea face cu 14 mil de euro?

Ce am învățat? Multe date care spun puțin – Puține cuvinte și cifre care

Ce am învățat? Multe date care spun puțin – Puține cuvinte și cifre care spun mult Mai succint si mai clar Justificarea programului în cuvinte puține Capacitatea de sinteză Mesajul (sensul analizei) Studii care mă ajută să identific soluțiile la probleme Exemplu Regiunea Vest – studiu competitivitate Să lucrez cu statisticieni Să învăț

EXEMPLU: Analiza pe judete a nr. de brevete

EXEMPLU: Analiza pe judete a nr. de brevete

EXEMPLU: Comparații indicatori

EXEMPLU: Comparații indicatori

EXEMPLU: GIS

EXEMPLU: GIS

Modelul internaționale privind capacitatea utilizatorilor • Aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesele politicilor

Modelul internaționale privind capacitatea utilizatorilor • Aplicarea metodelor cantitative și calitative în procesele politicilor și programelor publice UTILIZAREA ANALIZEI ȘI DATELOR 1. Descrierea și analiza problemelor 2. Descrierea politicii și a programelor 3. Descrierea produselor programelor 4. Îmbunătățirea programelor 5. Evaluarea efectelor, impactului

Datele și analiza – OMNIPREZENTE ÎN POLITICILE ȘI PROGRAMELE PUBLICE Decizii bazate de dovezi

Datele și analiza – OMNIPREZENTE ÎN POLITICILE ȘI PROGRAMELE PUBLICE Decizii bazate de dovezi Managerii publici - Date și analize la masa luării deciziilor

Colaborarea cu INS Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, la art. 15, stipulează:

Colaborarea cu INS Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, la art. 15, stipulează: „Agenţiile pentru dezvoltare regională colaborează cu direcţiile regionale de statistică, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentării şi monitorizării politicilor de dezvoltare regională”.

Colaborarea cu INS • • Transmitere de solicitări de date Contact direct Utilizarea publicațiilor

Colaborarea cu INS • • Transmitere de solicitări de date Contact direct Utilizarea publicațiilor teritoriale Acces online Includerea în grupuri de lucru Proiecte comune Exemple: https: //observator. mdrap. ro/demografie/Site. Pages/Pornire. aspx http: //stat. gov. pl/en/ • Prezentare resurse în Regiunea Vest

COMPETENȚELE NOATRE ALE UTILIZATORILOR Decizii bazate de dovezi Managerii publici (consultanți) - Date și

COMPETENȚELE NOATRE ALE UTILIZATORILOR Decizii bazate de dovezi Managerii publici (consultanți) - Date și analize la masa luării deciziilor 6 Arii de competență 3 niveluri de specializare

Arii de competență Arii de competențe Competențe Familiaritate cu surse de date Tipuri de

Arii de competență Arii de competențe Competențe Familiaritate cu surse de date Tipuri de date și sursele acestora, scopul utilizării lor Colectarea datelor care le sunt necesare Analiza datelor Abilitatea de a colecta datele Accesare, stocare date Realizarea de anchete - experiență redusă (câțiva ani in domeniu) ”pune în lumină” problemele importante Corecte, justificabile, obiective, consecvente cu practici curente Comunicarea rezultatelor Formulare concisă clară, vizualizare Răspundere și transparență Integrarea analizei în contextul politicii publice Analiza trebuie să ofere răspunsuri așteptat în procesul politicii publice Analiza nu este oarbă Analiza integrată, direcționată de elementele de context Un puternic simț etic Corectitudine, obiectivitate, completitudine, utilitate

Niveluri de specializare Expert sofisticat Persoană resursă ”politici publice” Tehnocrat ”persoană resursă statistică” Nivel

Niveluri de specializare Expert sofisticat Persoană resursă ”politici publice” Tehnocrat ”persoană resursă statistică” Nivel de bază Începător în politici publice/ Începător statistică

Niveluri de specializare Nivel Caracteristici Bază ”nu știu - personal nou in politici publice

Niveluri de specializare Nivel Caracteristici Bază ”nu știu - personal nou in politici publice nimic” -fără experiență în statistică și analiză Persoană resursă în politici publice - Tehnocrat ”persoană resursă în statistică” - Au cunoștințe și experiență în cercetare, studii, analize, utilizarea datelor - Nu au abilitatea de a integra analiza, cercetarea cu scopul și procesele politicilor și programelor Expert sofisticat - Echilibrul potrivit între Politici și programe publice – utilizarea datelor și analizelor obiective pentru luarea deciziilor - Atitudine pozitivă față de dezvoltare profesională, publicare articole, participare conferințe experiență în domeniul politicilor publice contacte cu analize și date și sunt convinși de utilitatea lor nu au studiat și nu au experimentat studii si analize de date preocupați să comunice rezultatele și metodele corect și eficient Sursa: Essential Statistics for Public Managers and Policy Analysts; Berman și Wang, 2009

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Mulţumesc! Спасибо! Thank you! Proiect

Programul de Vecinătate a Uniunii Europene pentru Republica Moldova Mulţumesc! Спасибо! Thank you! Proiect finanțat de Uniunea Europeană Proiect implementat de un consorțiu condus de GFA Consulting Group Gmb. H