Programovn v C NPRG 041 Programovn v C

  • Slides: 8
Download presentation
Programování v C++ NPRG 041 Programování v C++ - 2019/2020 David Bednárek 1

Programování v C++ NPRG 041 Programování v C++ - 2019/2020 David Bednárek 1

Zápočet � Podmínky udělení zápočtů § Vyřešení aspoň poloviny malých domácích úkolů § §

Zápočet � Podmínky udělení zápočtů § Vyřešení aspoň poloviny malých domácích úkolů § § § � Dokončení práce započaté na cvičení Některé budou kontrolovány recodexem Jiné pouze vyučujícím – odevzdání pomocí gitlabu 50 bodů ze 2 velkých domácích úkolů a praktické zkoušky Zápočtový program na individuální téma Pokud předmět nedokončíte letos § § Vaše body mohou být převedeny do nového roku Úspěšné odevzdání zápočtového programu bude uznáno, v neúspěšném tématu můžete, ale nemusíte pokračovat NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 2

Zápočty a zkoušky Oct. . Dec Malé domácí úkoly 50% povinně V každé skupině

Zápočty a zkoušky Oct. . Dec Malé domácí úkoly 50% povinně V každé skupině jinak Nov Domácí úkol #1 0. . 15 bodů V každé skupině jiný Nov. . Dec Výběr tématu zápočtového programu Povinné Dohodou s cvičícím Dec. . Jan Domácí úkol #2 0. . 25 bodů V každé skupině jiný Jan. . Feb (Apr) Praktická zkouška v laboratoři 0. . 60 bodů Společně, termíny v SISu (dle dohody se zkoušejícím) Nepovinná ústní zkouška -10. . +10 bodů Na žádost studenta nejpozději May Odevzdání zápočtového programu Povinné Schvaluje cvičící � Zápočet = 50% malých úkolů + 50 bodů + zápočtový program § � Není nutný pro připuštění ke zkoušce Známka = domácí úkoly + praktická zkouška (+ ústní zkouška) § § § 3 = 60 bodů 2 = 75 bodů 1 = 90 bodů NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 3

Bodování Domácí úkol #1 0. . 15 bodů -5 bodů za každý započatý týden

Bodování Domácí úkol #1 0. . 15 bodů -5 bodů za každý započatý týden zpoždění Domácí úkol #2 0. . 25 bodů Praktická zkouška 0. . 60 bodů Nepovinná ústní zkouška -10. . +10 bodů -10 bodů za každý započatý týden zpoždění 50 bodů za plně funkční řešení, +/- 10 bodů za kvalitu zdrojových textů Podmínkou pro připuštění k ústní části je získání alespoň 50 bodů z předchozích částí hodnocení. � Zápočet = 50 bodů + zápočtový program § � Není nutný pro připuštění ke zkoušce Známka = domácí úkoly + praktická zkouška (+ ústní zkouška) § § § 3 = 60 bodů 2 = 75 bodů 1 = 90 bodů NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 4

Zvláštní případy � Podmínky mohou být v odůvodněných případech individuálně upraveny: dohodou se cvičícím

Zvláštní případy � Podmínky mohou být v odůvodněných případech individuálně upraveny: dohodou se cvičícím během října � Pokud jste předmět nedokončili již loni (nebo dříve) § § Sem nepatříte, zapište se ihned do skupiny pro repetenty (NPRG 041 x 05 – Zavoral) Pravidla byla vysvětlena na prvním (a jediném) cvičení NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 5

Technical considerations � Homework assignments (#1+#2) § § § Assigned by the teacher of

Technical considerations � Homework assignments (#1+#2) § § § Assigned by the teacher of your lab group Submit into recodex. mff. cuni. cz Points assigned by your lab teacher (not by recodex) – visible in SIS § � Practical exam § § § � Quality of source code matters! Terms shared by all groups, controlled by randomly assigned teachers Recodex may or may not be used Points assigned by the assigned teacher – visible in SIS Programming project § § § Theme agreed between you and your lab teacher (Nov. . Dec) Push into gitlab. mff. cuni. cz and inform your lab teacher Repeat until your lab teacher is satisfied NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 6

Technical considerations � [today] login into gitlab. mff. cuni. cz § § � [next

Technical considerations � [today] login into gitlab. mff. cuni. cz § § � [next week] your lab teacher will create a repository for you § § � Use your SIS credentials (if failed, verify that you can log into ldap 1. cuni. cz) This will create your identity in gitlab You will use it for submitting your programming project You may use it during the development or just push the final version there [end of next week] make sure you can clone the repository § § Locate the repo at the gitlab web, then copy the “clone” URL to your git client There are two URLs for each repository § § SSH – the preferred way You need to register your SSH public key at gitlab (using the web interface) git@gitlab. mff. cuni. cz: teaching/nprg 041/2020 -21/bednarek/vesely. git § HTTPS – typically used only for anonymous read-only access to public project https: //gitlab. mff. cuni. cz/teaching/nprg 041/2020 -21/bednarek/vesely. git � [next week] Learn the basics of git (www. git-scm. com) § Git is the de-facto standard of software industry § § § Built into Microsoft Visual Studio 2019 It will help you in any programming project (use github. com or your home server) Your lab teacher may use gitlab to share sample code etc. NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek 7

Git basics local computer working copy (files) ignored server hidden in the. git folder

Git basics local computer working copy (files) ignored server hidden in the. git folder untracked staged(index) local repo remote repo clone fetch checkout/merge pull Edit Compile. gitignore add commit push commit -a Visual Studio NPRG 041 Programming in C++ - 2019/2020 David Bednárek commit 8