PROGRAM TASARIMI YAKLAIM VE MODELLER 1 ETM PROGRAMI

  • Slides: 29
Download presentation
PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ 1

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIM VE MODELLERİ 1

EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır.

EĞİTİM PROGRAMI TASARIMLARI Bir eğitim programı planlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanır. Eğitimi planlama sürecinde; ü ü ü Ne yapılmalıdır? Konu alanı neleri içermelidir? Hangi öğrenme stratejileri, kaynak ve etkinlikleri kullanılmalıdır? ü Sonuçları değerlendirmek için hangi ölçme teknikleri ve araçlar kullanılmalıdır? 2

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI KONU MERKEZLİ TASARIMLAR § Konu Tasarımı BİREY (ÖĞRENEN) MERKEZLİ TASARIMLAR SORUN

PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI KONU MERKEZLİ TASARIMLAR § Konu Tasarımı BİREY (ÖĞRENEN) MERKEZLİ TASARIMLAR SORUN (ÇEKİRDEK) MERKEZLİ TASARIMLAR § Disiplin Tasarımı § Çocuk Merkezli Tasarım § Yaşam Şartları Tasarımı § Geniş Alanlı Tasarım § Yaşantı Merkezli Tasarım § Çekirdek (CORE) Tasarımı § Süreç Tasarımı § Romantik (Radikal) Tasarım § Toplumsal Sorunlar Ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı § Korelasyon desen (Disiplinler Arası) tasarımı § Hümanistik (İnsancıl) Tasarım

Konu Merkezli Program Tasarımı Genel Özellikleri 1. Programın merkezinde değişmeyen evrensel bilgi vardır. Bilgi

Konu Merkezli Program Tasarımı Genel Özellikleri 1. Programın merkezinde değişmeyen evrensel bilgi vardır. Bilgi uzmanlarca düzenlenir ve öğretilir. 2. Konuya ilişkin bilginin kazanılması öğrenme için yeterli görülmektedir. 3. Temeli idealist, realist felsefedir. 4. Eğitim felsefesi ise esasicilik ve daimiciliktir.

1. Konu Merkezli Tasarımlar a. Konu Tasarımı b. Disiplin Tasarımı d. Süreç Tasarımı c.

1. Konu Merkezli Tasarımlar a. Konu Tasarımı b. Disiplin Tasarımı d. Süreç Tasarımı c. Geniş Alanlı (Disiplinler Arası) Tasarım

2. Öğrenen (Birey) Merkezli Tasarımlar İlerlemecilik ve Yeniden kurmacılık eğitim felsefesine dayanır. Toplumun problemleri

2. Öğrenen (Birey) Merkezli Tasarımlar İlerlemecilik ve Yeniden kurmacılık eğitim felsefesine dayanır. Toplumun problemleri ve çözüm yolları üzerinde dururlar. Öğrenciler toplumsal sorunları çözmede aktif rol almalıdır. Bu tasarımlarda, öğrencinin kendi gözlemleri ve yaşantısıyla öğrenme çabasına girmesi temeldir. Öğrenci sürece girdikten sonra ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme etkinlikleri belirlenmektedir. Bu tasarımlar şunlardır: a. Çocuk Merkezli Tasarımlar b. Yaşantı Merkezli Tasarımlar c. Romantik (Radikal) Tasarımlar d. Hümanistik Tasarımlar

(Radikal )

(Radikal )

3. Sorun Merkezli Tasarımlar Bu program tasarımları; kültürel ve geleneksel değerlerin güçlenmesini sağlamak, ayrıca

3. Sorun Merkezli Tasarımlar Bu program tasarımları; kültürel ve geleneksel değerlerin güçlenmesini sağlamak, ayrıca toplumun halen karşılanmamış ihtiyaçlarına işaret etmesi amacıyla düzenlenmiştir. Temel vurgusu sorun çözmedir. Yeniden kurmacılık ilkelerine dayanır. Sorun merkezli tasarımlar şunlardır: a) Yaşantı Şartları Tasarımı b) Çekirdek (CORE) Tasarımı c) Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

Program geliştirme modelleri, bir program geliştirme tasarısı hazırlanırken izlenecek alternatif yolları ve izlenecek sırayı

Program geliştirme modelleri, bir program geliştirme tasarısı hazırlanırken izlenecek alternatif yolları ve izlenecek sırayı gösterir. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de değişik modeller uygulanmaktadır

ABD’DE YAYGIN OLAN EĞİTİM PROGRAM MODELLERİ

ABD’DE YAYGIN OLAN EĞİTİM PROGRAM MODELLERİ

Taba Modeli Tümevarım yaklaşımını ele almıştır. Temelde 7 aşamadan oluşmuştur. Taba modelinde içerik öğesine

Taba Modeli Tümevarım yaklaşımını ele almıştır. Temelde 7 aşamadan oluşmuştur. Taba modelinde içerik öğesine daha çok ağırlık verilmiştir.

Taba Program Geliştirme Modeli

Taba Program Geliştirme Modeli

TYLER MODELİ Bu model rasyonel ( akılcı ) model olarak da bilinmekte ve program

TYLER MODELİ Bu model rasyonel ( akılcı ) model olarak da bilinmekte ve program geliştirme çalışmaları daha kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İlerlemeci yaklaşım ve tümevarım sürecini benimser. Program geliştirme sürecinde hedefleri belirlemek amacıyla, öncelikle birey, toplum ve konu alanını inceler.

Tyler’in Program Geliştirme Modeli

Tyler’in Program Geliştirme Modeli

TABA-TYLER MODELİ Taba-Tyler program geliştirme modellerinin ortak yönlerini ele alarak geliştirilen ve rasyonel planlama

TABA-TYLER MODELİ Taba-Tyler program geliştirme modellerinin ortak yönlerini ele alarak geliştirilen ve rasyonel planlama modelidir. * Türkiye’deki program geliştirme çalışmalarında temel alınan bir modeldir.

TABA-TYLER PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ

TABA-TYLER PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ

SİSTEM YAKLAŞIMINA GÖRE PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ (WULF VE SCHAVE) Bu model, öğretmenler de program

SİSTEM YAKLAŞIMINA GÖRE PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ (WULF VE SCHAVE) Bu model, öğretmenler de program geliştirebilir sayıltısına dayanır. Grup etkileşiminin eğitimdeki etkileyebileceğini savunur. Aşama Problemin Tanımı gelişmeleri İşlem üAmacın belirlenmesi üKomisyon üyelerinin seçimi üAmaçların Gelişme Değerlendirme olumlu davranışlara dönüştürülmesi üUygun ders planı yazma üÖğretim materyallerinin geliştirilmesi üÖğrenme ortamın desenlenmesi üSonuçların değerlendirilmesi üSürekli dönüt sağlanması yönde

AVRUPA’DA YAYGIN OLAN MODELLER 1. Rasyonel Planlama Modeli (Teknokratik Model) 2. Yenilikçi Durumsal Model

AVRUPA’DA YAYGIN OLAN MODELLER 1. Rasyonel Planlama Modeli (Teknokratik Model) 2. Yenilikçi Durumsal Model ( Skillbeck ) 3. Süreç Yaklaşımı Modeli ( Stenhouse )

1. RASYONEL PLANLAMA MODELİ (TAYLOR VE RİCHARD) Genel Amaçlar Öğrenme Durumları Değerlendirme Taba-Tyler yaklaşışıma

1. RASYONEL PLANLAMA MODELİ (TAYLOR VE RİCHARD) Genel Amaçlar Öğrenme Durumları Değerlendirme Taba-Tyler yaklaşışıma uygundur. Teknokratik model de denir. Yeniden kurmacılık felsefesi görüşündedir. Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden esinlenerek geliştirilmiştir.

DURUMSAL ( YENİLİKÇİ ) MODEL (SKİLBECK) Durum Çözümlemesi Amaçlar Öğrenme-öğretme Programı Desenleme Uygulama Değerlendirme

DURUMSAL ( YENİLİKÇİ ) MODEL (SKİLBECK) Durum Çözümlemesi Amaçlar Öğrenme-öğretme Programı Desenleme Uygulama Değerlendirme Okul merkezli program geliştirme anlayışına ağırlık veren Yenilikçi Model olarak bilinir.

SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ (STENHOUSE- 1975) İçerik-Bağlam Öğrenme Durumları Genel Amaçlar Değerlendirme Öğretmenlerin ders planı

SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ (STENHOUSE- 1975) İçerik-Bağlam Öğrenme Durumları Genel Amaçlar Değerlendirme Öğretmenlerin ders planı yapmalarındaki yaklaşımlardan esinlenir. Okul merkezlidir. Hümanist ve İlerlemeciliğin etkisindedir.

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

MEB Yeni Program Geliştirme Modeli

MEB Yeni Program Geliştirme Modeli

ØMEB program modelinde diğer alanlarla bağlantı kurulması ve disiplinler arası yaklaşım ve ara disiplin

ØMEB program modelinde diğer alanlarla bağlantı kurulması ve disiplinler arası yaklaşım ve ara disiplin alanları vurgulanmaktadır. ØAra disiplin alanları -Spor Kültürü Ve Olimpik Eğitim -Sağlık Kültürü -Rehberlik Ve Psikolojik Danışma -Kariyer Bilinci Geliştirme -Girişimcilik -Afet Ve Güvenli Yaşam -Özel Eğitim -İnsan Hakları Ve Vatandaşlık ØBu modele göre hazırlanan programlar etkinlik temelli programlardır. ØProgramların temelinde çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı yaklaşım temel alınır.