PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014

  • Slides: 36
Download presentation
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. TIP OPERACIJE 3. 2.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. TIP OPERACIJE 3. 2. 1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA” Zagreb, veljača 2019. M 3

PRIHVATLJIVI KORISNICI q skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača

PRIHVATLJIVI KORISNICI q skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete q udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom M 3

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI q više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI q više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji q jedan član skupine proizvođača/udruge ima Odluku o dodjeli sredstava ili je podnio zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 3. 1. 1 q uz prvi dio zahtjeva za potporu podnosen Plan informiranja i promoviranja q član proizvođač ne može biti prijavljen kao član dviju ili više skupina ili udruga za isti proizvod M 3

PRIHVATLJIVI AKTIVNOSTI/TROŠKOVI q organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja q sudjelovanja

PRIHVATLJIVI AKTIVNOSTI/TROŠKOVI q organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja q sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima q organizacija radionica, seminara i konferencija q sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama q izrada promotivnih materijala q izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda q zakup oglasnog prostora q informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili M 3 EU značaja ili kroz Ho. Re. Ca kanale.

POTPORA q maksimalno pet godina q maksimalno 100. 000 eura kroz pet godina q

POTPORA q maksimalno pet godina q maksimalno 100. 000 eura kroz pet godina q maksimalno 30. 000 € godišnje M 3

PLAN INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA prilog 5 Natječaja 1. Opće informacije o korisniku 2. Podatke

PLAN INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA prilog 5 Natječaja 1. Opće informacije o korisniku 2. Podatke o proizvodu 3. Cilj Plana informiranja i promoviranja (kratko opisati) 4. Vrste aktivnosti za provedbu ciljeva i planirani proračun 5. Indikativni očekivani rezultati provedbe Plana informiranja i promoviranja sukladno odabranim aktivnostima Potrebno je navesti planiranu aktivnost i indikativni broj planiranih pokazatelja (rezultata) za svaku od aktivnosti, po godinama. Sve navedene aktivnosti i s njima povezani troškovi moraju biti u skladu s Pravilnikom i Natječajem. Plan Informiranja i promoviranja za podmjeru 3. 2. popunjava korisnik na M 3

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 3. 2. 1 Bodovi 1 Broj proizvođača koji su

KRITERIJI ODABIRA ZA TIP OPERACIJE 3. 2. 1 Bodovi 1 Broj proizvođača koji su uključeni u skupinu* (alternativni) Najviše 10 više od 10 proizvođača uključenih u sustav kvalitete 10 od 5 do 10 proizvođača uključenih u sustav kvalitete 9 manje od 5 proizvođača uključenih u sustav kvalitete 8 2 Broj ekoloških proizvođača koji su uključeni u skupinu/udrugu* (alternativni) Najviše 10 više od 100 proizvođača uključenih u udrugu proizvođača ekoloških proizvoda 10 više od 50 proizvođača uključenih u udrugu proizvođača ekoloških proizvoda 8 3 Izlazni proizvodi izlazni proizvod je rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I Ugovora o EU 10 izlazni proizvod je primarni poljoprivredni proizvod sustava kvalitete iz Dodatka I Ugovora o EU 5 4 Vrsta sustava kvalitete ZOI, ZOZP, ZTS ** 10 Ekološki proizvod 9 5 Ocjena plana informiranja i promoviranja Broj bodova iz Priloga V – Ocjena plana informiranja i promoviranja (upisati broj bodova od 12 do 20) Najviše 10 Najviše 20 - NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 50 PRAG PROLAZNOSTI 30 M 3

KRITERIJI OCJENJIVANJA PLANA INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA 1 1. 2 2 2. 1 2. 2

KRITERIJI OCJENJIVANJA PLANA INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA 1 1. 2 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 4 4. 1. . Usklađenost aktivnosti s ciljem Plana informiranja i promoviranja aktivnosti i s njima povezani troškovi u potpunosti su opisani i usklađeni s ciljem predviđenim u Planu informiranja i promoviranja aktivnosti i s njima povezani troškovi ne zadovoljavaju ispunjenje cilja u potpunosti Vrsta aktivnosti predviđenih u Planu informiranja i promoviranja (bodovi za različite aktivnosti se ne zbrajaju, a upisuje se broj bodova samo za aktivnosti koje imaju najveći broj bodova) izrada promotivnih materijala koji mogu biti u obliku različitih medija i multimedijalnih proizvoda zakup oglasnog prostora sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi, sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi organizacija radionica, seminara i konferencija izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz Ho. Re. Ca kanale Broj različitih aktivnosti predviđenih u Planu informiranja i promoviranja (bodovi se dodjeljuju za broj aktivnosti od 8 ukupno navedenih u prethodnom kriteriju) jedna aktivnost dvije do četiri različite aktivnosti pet do sedam različitih aktivnosti osam različitih aktivnosti Doprinos Plana informiranja i promoviranja uključivanju novih proizvođača u sustave kvalitete najmanje jedna od aktivnosti Plana informiranja i promoviranja izravno doprinosi uključivanju novih proizvođača u sustave kvalitete Bodovi Najviše 10 10 5 Najviše 4 1 2 3 4 Najviše 2 2 MAKSIMALNI BROJ BODOVA 20 PRAG PROLAZNOSTI 12 M 3

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 9.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 9. 1. 1 „USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA” Zagreb, veljača 2019. M 9

PRIHVATLJIVI KORISNICI q proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i

PRIHVATLJIVI KORISNICI q proizvođačke organizacije koje su priznate od 1. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan q pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) M 9

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI q istom korisniku potpora samo jednom u cijelom programskom razdoblju q prva

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI q istom korisniku potpora samo jednom u cijelom programskom razdoblju q prva poslovna godina poslovnog plana započinje datumom odobrenja poslovnog plana q zadnja poslovna godina poslovnog plana završava danom koji predstavlja vremenski rok od 5 godina od priznavanja proizvođačke organizacije odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2023. q korisnik je u obvezi zadržati status priznate proizvođačke organizacije najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore M 9

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q administrativni troškovi q troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora q

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q administrativni troškovi q troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora q troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište q troškovi pripreme proizvoda za prodaju te objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko q kupnja informatičke opreme i tehnologije q trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika q troškovi zajedničkog nastupa na tržištu M 9

POTPORA makismalno 500. 000, 00 €, najviše 100. 000, 00 € po poslovnoj godini

POTPORA makismalno 500. 000, 00 €, najviše 100. 000, 00 € po poslovnoj godini q prva rata – 10 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje q druga rata – 9 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje q treća rata – 8 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje q četvrta rata – 7 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje q peta rata – 6 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje 100 % M 9

VRIJEDNOST UTRŽENE PROIZVODNJE q izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje koju je član proizvođač,

VRIJEDNOST UTRŽENE PROIZVODNJE q izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje koju je član proizvođač, koji je član PO minimalno 12 mjeseci, utržio preko proizvođačke organizacije IZRAČUN IZNOSA PRVE RATE POTPORE: q za PO priznate kraće od godine dana prije objave natječaja - na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova PO tri godine prije ulaska u PO, u skladu s datumom priznavanja PO q za PO priznate dulje od godine dana prije objave natječaja - na temelju vrijednosti utržene proizvodnje PO tijekom godine dana prije objave natječaja M 9

KRITERIJI ODABIRA Redni broj 1. 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1.

KRITERIJI ODABIRA Redni broj 1. 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2. 3. 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 1. 3 3. 2. 1 3. 2. 2 3. 2. 3 3. 3. 1 3. 3. 2 3. 3. 3. KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 9. 1. 1. USPOSTAVLJANJE PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA Broj članova proizvođačke grupe ili organizacije više od 100 51 -100 31 -50 16 -30 7 -15 Više od 50% članova proizvođačke grupe ili organizacije su nositelji proizvoda s oznakom kvalitete i/ili ekološke proizvodnje Vrijednost godišnje utržene proizvodnje/obujam proizvodnje (u kn/kg/kom) Voće i povrće (u kn) više od 10. 000 5. 000. 001 - 10. 000 3. 000 - 5. 000 Mlijeko i mliječni proizvodi (u kg) više od 100. 000 10. 001 - 100. 000 3. 000 - 10. 000 Svinjetina (u kom) više od 50. 000 10. 001 - 50. 000 4. 000 - 10. 000 Bodovi Najviše 22 22 21 20 19 18 14 Najviše 20 18 16 M 9

KRITERIJI ODABIRA 4. 1 4. 2 4. 3 5. Proizvođačka grupa ili organizacija registrirana

KRITERIJI ODABIRA 4. 1 4. 2 4. 3 5. Proizvođačka grupa ili organizacija registrirana u području sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostalim područjima s posebnim ograničenjima Gorsko-planinska područja (GPP) Područja s značajnim prirodnim ograničenjima (PPO) Područja s posebnim ograničenjima (PSO) Indeks razvijenosti JLS u kojoj je registrirana proizvođačka grupa ili organizacija 5. 1 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 1. skupini 20 5. 2 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 2. skupini 18 5. 3 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 3. skupini 16 5. 4 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 4. skupini 14 4. 5. 5 5. 6 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otocima koji su u sastavu JLS koje se nalaze u V. i VI. skupini ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otocima koji su u sastavu JLS koje se nalaze u VII. i VIII. Skupini Najviše 12 12 11 10 Najviše 20 14 12 5. 7 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 5. skupini 10 5. 8 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 6. skupini 8 5. 9 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 7. skupini 6 5. 10 ≥ 50 % partnera proizvođačke grupe ili organizacije ima sjedište/prebivalište na području JLS-a koje pripada 8. skupini 4 Proizvođačka grupa/organizacija priznata/registrirana za proizvodnju proizvoda iz dva ili više različita sektora 7 6. 7. Proizvođačka grupa/organizacija obuhvaća članove iz 2 ili više županija MAKSIMALNI BROJ BODOVA PRAG PROLAZNOSTI 5 100 25 M 9

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19. 3. 1. „PRIPREMA AKTIVNOSTI PROJEKATA SURADNJE” Zagreb, veljača 2019. M 9

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Lokalne akcijske grupe koje su odabrane za programsko razdoblje 2014. –

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Lokalne akcijske grupe koje su odabrane za programsko razdoblje 2014. – 2020. (54 LAG-a) M 9

PRIHVATLJIVI PARTNERI Partner odabranom LAG-u u pripremi aktivnosti projekta suradnje može biti: § a)

PRIHVATLJIVI PARTNERI Partner odabranom LAG-u u pripremi aktivnosti projekta suradnje može biti: § a) LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020. § b) lokalno javno-privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. M 9

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Kako bi priprema projekta suradnje bila prihvatljiva, moraju se ispunjavati sljedeće uvjete:

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Kako bi priprema projekta suradnje bila prihvatljiva, moraju se ispunjavati sljedeće uvjete: § cilj, tip ili tematsko područje mora biti opisano ili navedeno u odabranoj LRS § aktivnosti pripreme moraju direktno utjecati na ostvarenje cilja planiranog projekta suradnje i biti izravno povezane s pripremom međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje § moraju sudjelovati najmanje dva (2) partnera § mora se provoditi na području najmanje dva (2) partnera koji sudjeluju u pripremi projekta suradnje § mora biti donesena Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje, od strane Upravnog odbora LAG -a § mora ostvariti minimalni prag prolaznosti u skladu s kriterijima odabira § mora rezultirati Sporazumom o suradnji § biti usklađena s pravilima državne potpore i de minimis pravilima, ako je primjenjivo. M 9

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q troškovi u vezi organizacije događaja (sastanak, konferencija, radionica i sl. )

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q troškovi u vezi organizacije događaja (sastanak, konferencija, radionica i sl. ) u svrhu pripreme projekta suradnje q putni troškovi za zaposlenike, članove i volontere LAG-a u vezi pripreme projekta suradnje q usluge u svrhu pripreme projekta suradnje (najam prostora i opreme, prijevod, oglašavanje, izrada informativno promidžbenih materijala, izrada dokumentacije, pravni stručnjak, računalni stručnjak, ostali stručnjaci u vezi provedbe projekta suradnje) M 9

POTPORA § najviši iznos potpore za pripremu projekta suradnje može iznositi do 20% ukupno

POTPORA § najviši iznos potpore za pripremu projekta suradnje može iznositi do 20% ukupno dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19. 3. (ukupno za Podmjeru 19. 3. po LAG-u se odobrilo max. do 100. 000, 00 eura) § najniži iznos potpore za pripremu projekta suradnje nije propisan. § intenzitet potpore za pripremu pojedinog projekta suradnje određuje odabrani LAG, a može iznositi do 100% prihvatljivih troškova za pripremu aktivnosti projekta suradnje. § broj priprema projekata suradnje, po odabranom LAG-u, nije ograničen, ali dodijeljena sredstva ne smiju premašiti 20% od iznosa sredstava za provedbu Podmjere 19. 3. M 9

KRITERIJI ODABIRA Kriterij 1. 2. 3. Bodovi Broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše

KRITERIJI ODABIRA Kriterij 1. 2. 3. Bodovi Broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše 30 2 10 3 -4 20 5 i više 30 Planirani tip projekta suradnje * najviše 20 međuteritorijalni (unutar granica RH) 10 transnacionalni unutar EU (između država članica EU) 20 Transnacionalni (s trećim državama) 15 Planirana uloga LAG-a u projektu suradnje** najviše 20 nositelj projekta/glavni partner 20 partner 10 NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 70 PRAG PROLAZNOSTI 40 M 9

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. PROVEDBA TIPA OPERACIJE 19. 3. 2. „PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKATA SURADNJE” Zagreb, veljača 2019. M 9

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Lokalne akcijske grupe koje su odabrane za programsko razdoblje 2014. –

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Lokalne akcijske grupe koje su odabrane za programsko razdoblje 2014. – 2020. (54 LAG-a) M 9

PRIHVATLJIVI PARTNERI Partner odabranom LAG-u u provedbi aktivnosti projekta suradnje može biti: § a)

PRIHVATLJIVI PARTNERI Partner odabranom LAG-u u provedbi aktivnosti projekta suradnje može biti: § a) LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020. § b) lokalno javno-privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije u skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. M 9

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Kako bi provedba projekta suradnje bila prihvatljiva, moraju se ispunjavati sljedeće uvjete:

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Kako bi provedba projekta suradnje bila prihvatljiva, moraju se ispunjavati sljedeće uvjete: § § § § § cilj, tip ili tematsko područje mora biti opisano ili navedeno u odabranoj LRS projektne aktivnosti direktno utjecati na ostvarenje cilja projekta i biti izravno povezane s provedbom međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje moraju sudjelovati najmanje dva (2) partnera mora se provoditi na području najmanje dva (2) partnera koji sudjeluju u provedbi projekta suradnje mora biti sklopljen Sporazum o suradnji između partnera mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i dostupan različitim pojedincima i interesnim skupinama lokacija ulaganja i vlasništvo nad investicijom moraju biti na programskom području Europske unije, u slučaju trannacionalnih projekata suradnje mora ostvariti minimalni prag prolaznosti u skladu s kriterijima odabira imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo biti usklađena s pravilima državne potpore i de minimis pravilima, ako je primjenjivo. M 9

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q troškovi u vezi organizacije događaja (sastanak, konferencija, radionica i sl. )

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI q troškovi u vezi organizacije događaja (sastanak, konferencija, radionica i sl. ) u svrhu provedbe projekta suradnje q putni troškovi za zaposlenike, članove i volontere LAG-a u vezi provedbe projekta suradnje q usluge u svrhu provedbe projekta suradnje (najam prostora i opreme, prijevod, oglašavanje, izrada informativno promidžbenih materijala, izrada dokumentacije, pravni stručnjak, računalni stručnjak, ostali stručnjaci u vezi provedbe projekta suradnje) q materijalni troškovi (građenje i/ili opremanje, nabava strojeva, opreme, alata i sl. ) q nematerijalni troškovi (plaće ili naknade koordinatora projekta suradnje, nabava ili razvoj računalnih programa i sl. ) M 9

POTPORA § najviši iznos potpore za provedbu projekta suradnje može iznositi do iznosa ukupno

POTPORA § najviši iznos potpore za provedbu projekta suradnje može iznositi do iznosa ukupno dodijeljenih sredstava za provedbu Podmjere 19. 3. (ukupno za Podmjeru 19. 3. po LAG-u se odobrilo najviše do 100. 000, 00 eura) § najniži iznos potpore za provedbu projekta suradnje nije propisan. § intenzitet potpore za provedbu pojedinog projekta suradnje određuje odabrani LAG, a može iznositi do 100% prihvatljivih troškova za provedbu aktivnosti projekta suradnje. M 9

KRITERIJI ODABIRA Kriterij 1. 2. 3. Bodovi Broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše

KRITERIJI ODABIRA Kriterij 1. 2. 3. Bodovi Broj uključenih partnera u projekt suradnje najviše 30 2 10 3 -4 20 5 i više 30 Tip projekta suradnje * najviše 20 međuteritorijalni (unutar granica RH) 10 transnacionalni unutar EU (između država članica EU) 20 Transnacionalni (s trećim državama) 15 Uloga LAG-a u projektu suradnje najviše 20 nositelj projekta 20 partner na projektu 10 NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 70 PRAG PROLAZNOSTI 40 M 9

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ Zagreb, veljača 2019. M 9

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva i

PRIHVATLJIVI KORISNICI q Članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava M 9

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Prilikom podnošenja prijave, aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće uvjete: § provoditi se na

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI Prilikom podnošenja prijave, aktivnosti moraju ispunjavati sljedeće uvjete: § provoditi se na području Republike Hrvatske, osim aktivnosti studijskih putovanja koja se mogu provoditi i izvan Republike Hrvatske § početak provedbe aktivnosti je nakon podnošenja prijave prijavitelja na Poziv § završetak provedbe aktivnosti je najkasnije do 31. prosinca 2019. godine § doprinositi najmanje jednom cilju Mreže: - povećanje sudjelovanja dionika u provedbi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) - poboljšanje kvalitete provedbe Programa - informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata - poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima § isti troškovi ne smiju biti već sufinancirani sredstvima potpore (zabrana dvostrukog financiranja) § događaji koji se organiziraju (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl. , a isključujući studijsko putovanje) moraju biti organizirani/suorganizirani od strane prijavitelja § ključni stručnjaci u provedbi aktivnosti za čije usluge je zatraženo sufinanciranje moraju imati najmanje 5 godina iskustva u traženom stručnom području, a drugi stručnjaci u provedbi aktivnosti za čije usluge je zatraženo sufinanciranje moraju imati najmanje 2 godine iskustva u traženom stručnom području § studijska putovanja moraju biti u vezi provedbe Programa, Zajedničke poljoprivredne politike (u daljnjem tekstu: ZPP), odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže. § na studijskom putovanju može sudjelovati najviše 10 osoba § osobe koje sudjeluju na studijskom putovanju moraju biti zaposlenici i/ili članovi i/ili zaposlenici prijavitelja ili drugog člana Mreže § traženi iznos potpore po aktivnosti ne smije biti manji od 5. 000, 00 kuna niti veći od 50. 000, 00 kuna uključujući porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) neovisno o poreznom statusu prijavitelja § ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave (naznačen rok valjanosti ponude) i moraju glasiti na prijavitelja. M 9

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su: § događaji koji se organiziraju u trajanju

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su: § događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl. , a isključujući studijsko putovanje) i koji su organizirani/suorganizirani od strane prijavitelja § istraživanja/analize/studije § promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio frugih prihvatljivih aktivnosti § studijska putovanja u vezi provedbe Programa, ZPP odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže. M 9

POTPORA § najviši iznos potpore je 5. 000, 00 kuna § Najviši iznos potpore

POTPORA § najviši iznos potpore je 5. 000, 00 kuna § Najviši iznos potpore je 50. 000, 00 kuna § PDV je neprihvatljiv trošak u slučaju da je prijavitelj obveznik PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a. M 9

HVALA NA POZORNOSTI! www. mps. hr www. ruralnirazvoj. hr www. apprrr. hr 01/6408– 100

HVALA NA POZORNOSTI! www. mps. hr www. ruralnirazvoj. hr www. apprrr. hr 01/6408– 100 M 3