Program Operacyjny Pomoc ywnociowa FEAD 2014 Kwota rodkw

  • Slides: 15
Download presentation
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2014

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2014

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2014 �Kwota ogółem ok. 46 760 175

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2014 �Kwota ogółem ok. 46 760 175 zł �Kwota przeznaczona na zakup artykułów w ramach przetargów 42 190 000 zł �Kwota na sfinansowanie VAT 2 226 675 zł �Kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich 2 226 675 zł

Stosowane nazwy �IZ – Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej �IP- Instytucja

Stosowane nazwy �IZ – Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej �IP- Instytucja Pośrednicząca- Agencja Rynku Rolnego �OPO- organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim (PCK, Caritas, FPBŻ, PKPS) �OPR- organizacja partnerska regionalna (Banki Żywności) �OPL- organizacja partnerska lokalna

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynów Banków Żywności 01. 12. 2014 -20. 12.

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynów Banków Żywności 01. 12. 2014 -20. 12. 2014

Okres dystrybucji żywności z Banku Żywności w Koninie do OPL 16. 12. 2014 -23.

Okres dystrybucji żywności z Banku Żywności w Koninie do OPL 16. 12. 2014 -23. 01. 2015

Okres dystrybucji żywności przez OPL 15. 12. 201430. 01. 2015

Okres dystrybucji żywności przez OPL 15. 12. 201430. 01. 2015

Indykatywny procentowy podział środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych na organizacje partnerskie o

Indykatywny procentowy podział środków finansowych przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych na organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym �Polski Czerwony Krzyż – 4, 01% �Federacja Polskich Banków Żywności – 44, 3% �Caritas Polska – 34, 17% �Polski Komitet Pomocy Społecznej 17, 69%

Indykatywny procentowy podział wartości artykułów spożywczych na grupy towarowe �produkty mięsne (mielonka wieprzowa) –

Indykatywny procentowy podział wartości artykułów spożywczych na grupy towarowe �produkty mięsne (mielonka wieprzowa) – 23 - 28 %, �produkty skrobiowe (makaron świderki) – 13 - 18 %, �cukier – 16 - 21 % �produkty mleczne (mleko UHT) – 16 - 21 %, �tłuszcze (olej rzepakowy) – 16 - 21 %.

Procentowy podział na województwa wartości pomocy dla osób potrzebujących Lp. Województwa % podział wartości

Procentowy podział na województwa wartości pomocy dla osób potrzebujących Lp. Województwa % podział wartości pomocy na województwa 1 Dolnośląskie 7, 39% 2 Kujawsko-pomorskie 5, 15% 3 Lubelskie 8, 15% 4 Lubuskie 4, 16% 5 Łódzkie 7, 11% 6 Małopolskie 8, 79% 7 Mazowieckie 8 Opolskie 2, 40% 9 Podkarpackie 6, 18% 10 Podlaskie 2, 54% 11 Pomorskie 5, 74% 12 Śląskie 13 Świętokrzyskie 4, 13% 14 Warmińsko-mazurskie 4, 02% 15 Wielkopolskie 7, 14% 16 Zachodniopomorskie 5, 41% 10, 51% 11, 18%

Procentowy podział pomiędzy organizacje partnerskie w województwach Lp. 1 2 Województwa Dolnośląskie Kujawskopomorskie 3

Procentowy podział pomiędzy organizacje partnerskie w województwach Lp. 1 2 Województwa Dolnośląskie Kujawskopomorskie 3 Lubelskie 4 Lubuskie 5 Łódzkie 6 Małopolskie 7 Mazowieckie 8 Opolskie 9 Podkarpackie 10 Podlaskie 11 Pomorskie 12 Śląskie 13 Świętokrzyskie Warmińskomazurskie 14 15 16 Wielkopolskie Zachodniopomors kie PCK FBŻ Caritas PKPS 7, 99 4, 85 5, 37 17, 49 0 3, 93 5, 45 8, 78 0 6, 38 9, 75 11, 32 0 2, 99 7, 46 1, 65 0 8, 28 4, 87 10, 13 0 10, 40 10, 03 4, 37 8, 74 10, 27 9, 97 12, 54 0 1, 34 4, 69 1, 17 20, 62 3, 20 4, 9 12, 82 0 2, 25 3, 9 1, 23 25, 98 6, 05 5, 25 1, 33 16, 28 13, 43 10, 96 4, 82 0 5, 00 4, 00 3, 13 0 4, 91 3, 38 3, 96 0 9, 84 6, 12 3, 99 20, 39 6, 88 3, 9 1, 27 100, 00

Warunki realizacji Programu przez organizacje partnerskie �Posiadać osobowość prawną �Wpis w statucie o działalności

Warunki realizacji Programu przez organizacje partnerskie �Posiadać osobowość prawną �Wpis w statucie o działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców danej gminy �Ścisła współpraca z miejscowym OPS

Osoby uprawnione do korzystania z Programu: Będące w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w

Osoby uprawnione do korzystania z Programu: Będące w najtrudniejszej sytuacji, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rozdzinie)

Skład paczki żywnościowej �Makaron świderki – 3 opakowania (3 x 500 g) �Mielonka wieprzowa

Skład paczki żywnościowej �Makaron świderki – 3 opakowania (3 x 500 g) �Mielonka wieprzowa -2 opakowania (2 x 400 g) �Cukier biały -2 opakowania �Olej rzepakowy- 1 opakowanie �Mleko -2 opakowania Razem 7, 3 kg/os

Wielkość dostaw do Banku Żywności w Koninie �Makaron świderki 22. 701 kg �Cukier biały

Wielkość dostaw do Banku Żywności w Koninie �Makaron świderki 22. 701 kg �Cukier biały 30. 268 kg �Mleko 30. 248 l �Mielonka wieprzowa 12. 107 kg �Olej 15. 134 l

Z pomocy Banku Żywności w Koninie w Podprogramie FEAD 2014 może skorzystać 15 133

Z pomocy Banku Żywności w Koninie w Podprogramie FEAD 2014 może skorzystać 15 133 osób