Program Intervensi Lima Langkah PILL SM TEKNIK TUANKU

  • Slides: 9
Download presentation
Program Intervensi Lima Langkah ( PILL ) SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR 70400 SEREMBAN, NEGERI

Program Intervensi Lima Langkah ( PILL ) SM TEKNIK TUANKU JA’AFAR 70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH ( PILL ) 1 ▪ ▪ Mengenal pasti kelas /

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH ( PILL ) 1 ▪ ▪ Mengenal pasti kelas / murid sasaran Kenal pasti kelas / murid bermasalah yang perlu diberi keutamaan Senarai disokong dengan data/KPI 2 ▪ Memahami Punca Masalah Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut? 3 4 ▪ ▪ Menyenaraikan Cadangan intervensi ▪ Senaraikan cadangan untuk menangani punca masalah yang hendak ditangani Bincangkan amalan terbaik di sekolah/ daerah/negeri Membuat prioriti intervensi Buat prioriti terhadap intervensi yang disenaraikan – adakah ia mudah dilaksana, adakan ia berimpak tinggi? 5 Menyediakan Pelan Tindakan ▪ Buat pelan tindakan dengan terperinci ▪ Nyatakan guru bertanggungja wab dan tarikh pelaksanaan

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid bermasalah yang perlu diberi keutamaan Senarai disokong dengan data/ KPI ( Key Perfomance Indicator ) KUMPULAN SASARAN INTERVENSI PENGKAYAAN • Murid yang mencapai Gred C+, B dan B+ INTERVENSI PEMULIHAN • Murid yang mencapai Gred F, E dan D • Kemukakan DATA dengan merujuk kepada Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun 2018 • Sediakan senarai lengkap kumpulan tersebut

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid bermasalah yang perlu diberi keutamaan Senarai disokong dengan data/ KPI ( Key Perfomance Indicator ) KUMPULAN INTERVENSI PENGKAYAAN : GRED C, C+, B DAN B+ BIL NAMA 1. Mustakim Bin Ahmad 2. TINGKATAN MARKAH GRED 5 PERD 1 B+ Ali Bin Jamil 5 PKM 2 B+ 3. Khairul Abdullah Bin Muhammad 5 PKE 1 B 4. Zaleha Binti Jamaluddin 5 PKA 1 C+ 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid

1 Mengenal pasti kelas / murid sasaran ▪ ▪ Kenal pasti kelas / murid bermasalah yang perlu diberi keutamaan Senarai disokong dengan data/ KPI ( Key Perfomance Indicator ) KUMPULAN INTERVENSI PEMULIHAN : GRED F, E DAN D BIL NAMA 1. Mustakim Bin Ahmad 2. TINGKATAN MARKAH GRED 5 PERD 1 D Ali Bin Jamil 5 PKM 2 D 3. Khairul Abdullah Bin Muhammad 5 PKE 1 E 4. Zaleha Binti Jamaluddin 5 PKA 1 F 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas /

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut? Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan • • • Kenapa prestasi mereka begitu? Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut? Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru berkaitan isu berkaitan? Adakah itu punca sebenar? Alat-alat : Headcount, Analisis Item, Tulang Ikan Ishikawa, 5 W 2 H, Cause & Effect, GROW , PKB dan lain-lain

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas /

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut?

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas /

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut?

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas /

2 Memahami Punca Masalah ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi oleh kelas / murid sasaran tersebut? PERSEKITARA N MANUSIA Susah Ingat Fakta MURID Malas Membaca ALAT / BAHAN Pd. P GURU 70% Murid mencapai Gred D, E dan F KAEDAH Pd. P