PROGRAM GELTRME ve PROGRAM GELTRME SREC Haz Ar

  • Slides: 10
Download presentation
PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim

PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

İÇERİK • • • Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler Program Geliştirme

İÇERİK • • • Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları

Program Geliştirme • Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik

Program Geliştirme • Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü (Özcan Demirel) • Okul içinde ve dışında milli eğitimin ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen muhteva ve faaliyetlerin uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesine yönelmiş koordineli çabaların tümü (Fatma Varış)

Program Geliştirme • Bir programın değeri, ancak uygulamadaki başarısı ile ölçülebilir. Bir program ne

Program Geliştirme • Bir programın değeri, ancak uygulamadaki başarısı ile ölçülebilir. Bir program ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, uygulama koşullarından kaynaklanan nedenlerle problemler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla eğitim programlarının uygulanmasında en iyi sonuçları almak üzere yapılan çalışmaların tümü program geliştirme çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ İhtiyaç Analizi Yap ve Değerlendir Program Tasarısı Hazırla Dene Değerlendir Uygula

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ İhtiyaç Analizi Yap ve Değerlendir Program Tasarısı Hazırla Dene Değerlendir Uygula Değerlendir

Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri • Program geliştirme; • yetiştirilmesi düşünülen insanda bulunması gereken nitelikleri

Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri • Program geliştirme; • yetiştirilmesi düşünülen insanda bulunması gereken nitelikleri en etkili ve verimli uygulamalarla kazandırmayı hedefler. • kapsamlı, devamlı ve dinamik bir süreçtir. • bilimsel yaklaşımı ele alır. • uzmanlık, bilgi ve beceri gerektiren bir görevdir. • merkezden okullara, okullardan da merkeze sürekli bir iletişim gerektiren süreçtir. • biri diğerini etkileyen sistemli çalışmalardan oluşur. • uygulama sırasında gelişen sistemli araştırma sürecidir.

Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri • • • denencel bir süreçtir. planlı bir çalışmadır. ekip

Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri • • • denencel bir süreçtir. planlı bir çalışmadır. ekip çalışmasını gerektirir. araştırma-geliştirme sürecidir. süreklilik gösteren bir çabadır. süreçlerinde tüm ilgililerin, malzeme ve materyallerin, araç ve gereçlerin, çevre koşullarının geliştirilmesi ve en iyi noktaya getirilmesi, programı daha işlevsel hale dönüştürür.

Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler • • Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlılık Mesleki gelişim gereksinimine

Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler • • Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlılık Mesleki gelişim gereksinimine inanmayış Aşırı bireysellik Kayıtsızlık Beceri eksikliği Yaratıcı süreçlerin ihmali Deneysel ve bilimsel yaklaşımdan kaçınmak Araştırma süreçlerinde yetişmemiş olmak

Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları • Hazırlanan programları öğretmenlere verip, onların programın

Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları • Hazırlanan programları öğretmenlere verip, onların programın eğitim durumlarını bir teknisyen gibi uygulamaları doğru değildir. • Eğitim programları öğretmenlere örnek eğitim durumlarını sunar. • Programların uygulanmasını sağlayan kaynak kitap ve kılavuzları, öğretmenler tartışmalı, programı hazmetmeli ve programın ana çizgisinden ayrılmadan bölge şartlarına göre seçimler yaparak uygulamalıdırlar. • Öğretmenler, öğrencilerinin gereksinimlerini, ilgilerini, beklentilerini, motivasyonlarını, gelişim özelliklerini ve problemlerini bilmeli ve incelemelidir. • Çevresindeki, ülkesindeki ve dünyadaki sosyal koşulları ve olguları tanımalıdır.

Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları • Örgün eğitimle yetiştirilmesi planlanan insan tipi

Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları • Örgün eğitimle yetiştirilmesi planlanan insan tipi konusunda netleşmiş kavram ve süreçlerin farkında olmalıdır. • Hedefler doğrultusunda öğretim programını değerlendirebilmeli ve ulaştığı bulguları programı hazırlayanlarla paylaşmalıdır. • Programın hedeflerine hizmet edecek öğretim süreçlerini araştırmalı ve geliştirmelidir. • Mesleki gelişimin gereğine inanmalı ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemelidir. • Öğretmen, program geliştirme alanında kendini geliştirdikçe eğitim programlarının da gelişimine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.