Profil siromatva u Srbiji Studiju radili pri Vladi

  • Slides: 18
Download presentation
Profil siromaštva u Srbiji Studiju radili pri Vladi Republike Srbije: Aleksandra Pošarac i Goran

Profil siromaštva u Srbiji Studiju radili pri Vladi Republike Srbije: Aleksandra Pošarac i Goran Krstić 2003. godine

I Izvor podataka Anketa o životnom standardu stanovništva u Srbiji • Uzorak • Osnovni

I Izvor podataka Anketa o životnom standardu stanovništva u Srbiji • Uzorak • Osnovni uzorak - 6386 domaćinstava/19725 lica na teritoriji Srbije; slučajan, reprezentativan • Dodatni uzorak - 500 domaćinstava primalaca materijalnog obezbe|enja porodice (MOP) • Period anketiranja • 15. maj - 15. juna 2003. • Najveća i najobuhvatnija anketa o životnom standardu sprovedena u Srbiji

II Metodologija istraživanja Potrošnja kao pokazatelj blagostanja stanovništva Definisanje linije siromaštva - 4489 dinara

II Metodologija istraživanja Potrošnja kao pokazatelj blagostanja stanovništva Definisanje linije siromaštva - 4489 dinara mesečno Određivanje minimalne potrošačke korpe hrane za četvoročlano domaćinstvo (7605 dinara) ¨ Minimalan prosečni dnevni iznos kalorija baziran na strukturi iz ankete i prilagođen nutricionističkim stardardima FAO (2. 288 kalorija)

 • Uporedivost sa drugim istraživanjima kod nas i u svetu • Standardna metodologija

• Uporedivost sa drugim istraživanjima kod nas i u svetu • Standardna metodologija korišćena u istraživanjima siromaštva u svetu • Rezultati međunarodno uporedivi • Ova analiza nije uporediva sa prethodnim istraživanjima siromaštva kod nas, jer je drugačiji: • Uzorak - baziran na novom popisu • Instrument/upitnik • Indikator siromaštva - potrošnja domaćinstva • Linija siromaštva

Indikatori siromaštva u Srbiji u 2003. - linija siromaštva 4489 din. - • Udeo

Indikatori siromaštva u Srbiji u 2003. - linija siromaštva 4489 din. - • Udeo siromašnih • Prosečan deficit potrošnje 10, 6% 21, 2%

Potrebna sredstva za eliminaciju siromaštva • • Linija siromaštva Prosečna potrošnja siromašnih Prosečno nedostajuća

Potrebna sredstva za eliminaciju siromaštva • • Linija siromaštva Prosečna potrošnja siromašnih Prosečno nedostajuća sredstva Potreban budžet za eliminaciju siromaštva 11, 6 -12, 5 mlrd. dinara 4489 din. 3539 din. 950 din.

Ko su siromašni u Srbiji? • • • Siromaštvo po lokaciji - urbano /

Ko su siromašni u Srbiji? • • • Siromaštvo po lokaciji - urbano / ruralno Siromaštvo po regionima Siromaštvo prema sastavu domaćinstva Siromaštvo prema polu i starosti Siromaštvo prema obrazovanju Siromaštvo prema socio-ekonomskom statusu

Siromaštvo po lokaciji - urbano / ruralno • Ruralno stanovništvo je siromašnije od urbanog

Siromaštvo po lokaciji - urbano / ruralno • Ruralno stanovništvo je siromašnije od urbanog • Siromaštvo postaje ruralni fenomen, kao i u drugim zemljama u tranziciji

Siromaštvo po regionima • Jugoistočna Srbija ima najveći udeo siromašnih (16. 6%) • Zapadna

Siromaštvo po regionima • Jugoistočna Srbija ima najveći udeo siromašnih (16. 6%) • Zapadna Srbija je sledeći region sa nadprosečnim udelom siromaštva (13. 5%) • Centalna i Istočna Srbija imaju udeo siromašnih ispod proseka (10. 2%, odnosno, 10. 1%) • Beograd i Vojvodina imaju ispodprosečan udeo siromašnih (7. 9%, odnosno 8. 8%)

Siromaštvo po regionima

Siromaštvo po regionima

Siromaštvo prema sastavu domaćinstva • Najugroženija su domaćinstva sa pet i više članova (udeo

Siromaštvo prema sastavu domaćinstva • Najugroženija su domaćinstva sa pet i više članova (udeo siromašnih je 13. 0%) • Najmanje su ugrožena tročlana i četvoročlana domaćinstva (udeo siromašnih je 8. 6%, odnosno, 8. 4%) • Jednočlana i dvočlana su nešto siromašnija od proseka (udeo siromašnih je 11. 3%, odnosno 10. 9%)

Siromaštvo prema polu i starosti • Nema razlika u siromaštvu muškaraca i žena •

Siromaštvo prema polu i starosti • Nema razlika u siromaštvu muškaraca i žena • Posmatrano po starosnim grupama najsiromašniji su stariji od 65 godina (udeo siromašnih je 14. 8%) • Sledeća najsiromašnija starosna grupa su deca 7 -14 godina (12. 7%)

Siromaštvo prema starosnim grupama

Siromaštvo prema starosnim grupama

Siromaštvo prema obrazovanju • Udeo siromašnih opada sa porastom nivoa obrazovanja • Najveći udeo

Siromaštvo prema obrazovanju • Udeo siromašnih opada sa porastom nivoa obrazovanja • Najveći udeo siromašnih imaju lica sa nezavršenom osnovnom školom (21. 5%); dva puta veći u odnosu na prosek • Visoko obrazovani (viša škola i fakultet) nisu siromašni (udeo siromašnih je 2. 9%, odnosno 2%) • Obrazovanje se isplati - tržište rada nagrađuje obrazovanje !

Siromaštvo prema obrazovanju

Siromaštvo prema obrazovanju

Siromaštvo prema socio-ekonomskom statusu • Nezaposleni su najugroženiji (udeo siromašnih je 16. 9%) •

Siromaštvo prema socio-ekonomskom statusu • Nezaposleni su najugroženiji (udeo siromašnih je 16. 9%) • Slede izdržavana lica (udeo siromašnih je 12. 6% • Penzioneri imaju neznatno veći udeo siromašnih u odnosu na prosek (udeo siromašnih je 11. 6%) • Najmanje ima siromašnih među zaposlenima (udeo siromašnih je 6. 2%) • Registrovana nezaposlenost u maju 2002. je 800. 000

Siva ekonomija • Osnovni posao u sivoj ekonomiji ima 28. 6% zaposlenih • Oni

Siva ekonomija • Osnovni posao u sivoj ekonomiji ima 28. 6% zaposlenih • Oni su nadprosečno siromašni (udeo siromašnih je 12. 2%) • Dodatni posao u sivoj ekonomiji ima 12% zaposlenih • Oni su manje siromašni od proseka (udeo siromašnih je 7. 2%) • Siva ekonomija je najzastupljenija u poljoprivredi i trgovini • Sivom ekonomijom se najviše bave poljoprivrednici, nezaposleni i penzioneri

Rezime • Najizloženiji riziku siromaštva su: • • Neobrazovani Nezaposleni i izdržavani Stariji od

Rezime • Najizloženiji riziku siromaštva su: • • Neobrazovani Nezaposleni i izdržavani Stariji od 65 i deca stara od 7 -14 godina Oni koji žive u domaćinstvima sa pet i više članova Stanovnici koji žive u ruralnim područjima Stanovnici koji žive u Jugoistočnoj i Zapadnoj Srbiji Oni kojima je jedini posao u sivoj ekonomiji • Najmanje izloženi riziku siromaštva su: • Zaposleni • Visoko obrazovani • Stanovnici Beograda i Vojvodine