Profesionls izgltbas iestu direktoru vietnieku izgltbas jom darba

  • Slides: 11
Download presentation
Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā darba seminārs 2018. gada 22. novembris, Izglītības

Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku izglītības jomā darba seminārs 2018. gada 22. novembris, Izglītības un zinātnes ministrija, Rīga, Vaļņu iela 2 Eiropas Savienības fondu Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8. 4. 1. specifiskā atbalsta mērķa «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci» Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8. 4. 1. 0/16/I/001)

Mācību rezultāti 1. un 2. mācību kārtā mācības uzsākuši 8996 nodarbinātie (60% vīriešu; 40%

Mācību rezultāti 1. un 2. mācību kārtā mācības uzsākuši 8996 nodarbinātie (60% vīriešu; 40% sieviešu) No 3998 mācības uzsākušajiem nodarbinātajiem 1. mācību kārtā izvēlēto izglītības programmu apguvuši jau 3438, mācības pametuši, nepabeidzot – 171, mācības turpina 390 2. mācību kārtas ietvaros 2018. gada vasarā mācības uzsāka 4998 nodarbinātie, 2627 – mācības pabeiguši, 290 – mācības pametuši, bet 2084 vēl turpina mācības. Nodarbināto vecuma grupas 25 - 44 45 - 49 virs 50 KOPĀ 1. kārta 2411 3545 497 561 1090 892 3998 4998 KOPĀ 5956 1058 1982 8996 66% 12% 22% 100% Izglītības programmas veids 1. kārta 2. kārta KOPĀ Profesionālās tālākizglītības programma Profesionālās pilnveides programmas Neformālās izglītības programma KOPĀ 459 100 3439 3998 520 481 3997 4998 979 (11%) 581 (6%) 7436 (83%) 8996 2

Kompetences novērtēšana Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pakalpojuma izmaksu kompensācijai pieteikušās

Kompetences novērtēšana Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pakalpojuma izmaksu kompensācijai pieteikušās 156 personas Biežāk iegūtās kvalifikācijas Valsts policijas jaunākais inspektors Bibliotekārs Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Aprūpētājs Elektrotehniķis Pavārs Klientu apkalpošanas speciālists Automehāniķis Personu skaits 23 21 16 14 14 12 11 7 Vecuma Sievietes grupa Vīrieši KOPĀ 25 -44 43 45 88 45 -49 10 14 24 50+ 35 9 44 KOPĀ 88 68 156 3

Projekta ieviešanas gaita Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru no 2017. gada oktobra līdz 2018.

Projekta ieviešanas gaita Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada augustam karjeras konsultāciju saņēmuši 212 nodarbinātie vecumā 25+, no kuriem 6 ir mācību dalībnieki projektā. Ir izveidota sadarbība jau ar 82 pašvaldībām, kurās ir pieejams PI koordinatora atbalsts Maijā tika noslēgts līgums par informācijas sistēmas izstrādi – ir pabeigts 1. posms, izstrāde turpinās 4

3. mācību kārta – pieteikšanās rezultāti Atlases rezultātā ir noslēgti sadarbības līgumi ar 70

3. mācību kārta – pieteikšanās rezultāti Atlases rezultātā ir noslēgti sadarbības līgumi ar 70 izglītības iestādēm par vairāk nekā 400 izglītības programmu īstenošanu 3. mācību kārtā Laika periodā no 2018. gada 15. augusta līdz 17. septembrim 11023 personas ir iesniegušas 12487 pietiekumus 3. mācību kārtā Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Transports un loģistika Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības Kokrūpniecība Enerģētika Drukas un mediju tehnoloģijas Būvniecība Ķīmiskā rūpniecība Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība Pieteikumi 4141 3701 1011 868 811 679 590 317 253 98 18 5

3. mācību kārta – nodarbināto izvēle Programmas veids Pieteikumi Neformālās izglītības programma 8975 72%

3. mācību kārta – nodarbināto izvēle Programmas veids Pieteikumi Neformālās izglītības programma 8975 72% Profesionālās pilnveides programma 2179 17% Profesionālās tālākizglītības programma 1333 11% Pieteikumi Mācības uzsākušie 1. un 2. kārtā 802 Populārāko programmu TOP 20 C kategorijas autovadītāju apmācība Datu analīze un pārskatu sagatavošana (MS Excel) Digitālais mārketings Periodiskā apmācība transportlīdzekļa vadītājam (95. kods) AGILE un SCRUM projektu vadība Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija CE kategorijas autovadītāju apmācība Jaunākās tendences un tehnoloģijas ēdienu gatavošanā Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība Loģistikas darbinieks (profesija) Auto CAD programmas lietošana Google Adwords kampaņu organizēšana Autokrāvēja vadītājs Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem Elektrotehniķis (profesija) Tūrisma produktu izstrāde Šūšanas iekārtu operators (profesija) Ēku būvtehniķis (profesija) Mēbeļu restaurācija 1941 1428 1041 671 603 595 409 398 382 283 274 264 254 213 871 83 808 83 258 224 247 376 64 298 182 244 254 210 16 167 141 134 121 117 74 27 30 88 6

Izmaiņas MK noteikumos (I) • atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, tai skaitā modulāro profesionālās

Izmaiņas MK noteikumos (I) • atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, tai skaitā modulāro profesionālās izglītības programmu apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju; • mērķa grupa var tikt iesaistīta atkārtoti tikai tad, ja tā nav pabeigusi dalību mācību pasākumā. Ja mērķa grupas dalībnieks ir pārtraucis dalību, atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties mācību pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas; • prioritāri atbalstu sniedzot sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7. 3. 2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; 7

Izmaiņas MK noteikumos (II) Izglītības iestāde, kas īsteno atbalstāmās darbības, pēdējā gada laikā nav

Izmaiņas MK noteikumos (II) Izglītības iestāde, kas īsteno atbalstāmās darbības, pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpusi projekta īstenošanas nosacījumus. Projekta īstenošanas nosacījumu pārkāpums uzskatāms par būtisku, ja: • netiek ievērota norēķinu kārtība, • netiek ievērotas izglītības programmu īstenošanu regulējošajos normatīvajos aktos un sadarbības līgumā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu noteiktās prasības (atbilstošas materiālās bāzes esība, drošu un veselībai nekaitīgu mācību apstākļu nodrošināšana), un tas apdraud mācību procesa norisi; • netiek ievērota kārtība, kādā nodarbinātās personas ieskaitāmas izglītojamo skaitā un atskaitāmas no tā; 8

Izmaiņas MK noteikumos (III) • izglītības iestāde noteikusi nodarbinātajai personai jebkāda veida papildu maksu

Izmaiņas MK noteikumos (III) • izglītības iestāde noteikusi nodarbinātajai personai jebkāda veida papildu maksu par dalību projekta atbalstāmajās darbībās vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības, kas nav atrunātas starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri noslēgtajā sadarbības līgumā; • finansējuma saņēmējam apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata; • veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti. 9

Plānotās izmaiņas • Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu palielināšana; • Moduļu finansēšana

Plānotās izmaiņas • Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu izmaksu palielināšana; • Moduļu finansēšana (pēc neformālās izglītības programmu finansēšanas principa) 1 0

Kontaktinformācija Projekta atbildīgā amatpersona: Dita Traidās – VIAA direktore ♕, Tālr. 67814334 dita. traidas@viaa.

Kontaktinformācija Projekta atbildīgā amatpersona: Dita Traidās – VIAA direktore ♕, Tālr. 67814334 dita. [email protected] gov. lv Projekta vadība un koordinēšana: Elīna Purmale-Baumane - Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Tālr. 67854775 elina. [email protected] gov. lv Ingus Zitmanis – Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 26769470 ingus. [email protected] gov. lv 1 1