PROF RYSZARD PREGIEL POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

  • Slides: 10
Download presentation
PROF. RYSZARD PREGIEL POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prezes Izby

PROF. RYSZARD PREGIEL POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII Prezes Izby

Celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, w szczególności przedsiębiorczości akademickiej,

Celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, w szczególności przedsiębiorczości akademickiej, oraz likwidacja barier prawnych, finansowych i środowiskowych w tym zakresie. Podstawowym zadaniem Izby jest wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii. Szczegółowa informacja o statucie, zakresie działalności i władzach Izby jest umieszczona na portalu: www. iztech. pl

Rada Izby Prof. Jerzy Buzek Zarząd Izby Prof. Ryszard Pregiel Dyrektor Generalny Dr Olaf

Rada Izby Prof. Jerzy Buzek Zarząd Izby Prof. Ryszard Pregiel Dyrektor Generalny Dr Olaf Gajl PION BADAWCZY PION WSPARCIA Ośrodek Studiów i Analiz Mgr inż. Bogusław Węgliński Ośrodek Doradztwa i Inżynierii Finansowej Mgr Agnieszka Gryzik Ośrodek Foresightu Zaawansowanych Technologii Dr Jacek Kuciński Ośrodek Ochrony Własności Przemysłowej Prof. Wiesław Kotarba Ośrodek Ekspertyz i Rzeczoznawstwa Dr Andrzej Witczak Ośrodek Promocji Przedsiębiorczości Red. Edward Piekarski

“Intellectual activity must be divorced from the sphere of production. The processes of discovery,

“Intellectual activity must be divorced from the sphere of production. The processes of discovery, review and experimentation cannot be controlled or shaped by purely economic objectives. The soil of academic science must be exterritorial in order to secure its control by scientific opinion. ” M. Polanyi, “The Republic of Science”, 1962 ”Science is not an autonomous sphere of human activity. It should be harnessed to help achieve social and economic goals, linked to needs of the sphere of production. Left to itself the science system might be misdirecting away from important areas of research with considerable social and economic value. ” J. D. Bernal, “The Social Foundation of Science”, 1939

 Powiązanie nauki i biznesu nieodzownym warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki W gospodarce opartej na

Powiązanie nauki i biznesu nieodzownym warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki W gospodarce opartej na wiedzy wzajemne powiązanie nauki i przemysłu tworzy dodatnie sprzężenie zwrotne Zakres i formy powiązań nauka-biznes różnią się znacząco w zależności od obszaru technologicznego i rodzaju działalności gospodarczej Stan powiązań nauki i biznesu w Polsce jest niedostateczny i poniżej możliwości narodowego kapitału intelektualnego

YISSUM - TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY OF HU GOALS & OBJECTIVES To turn science into

YISSUM - TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY OF HU GOALS & OBJECTIVES To turn science into commercial products for society’s use and benefit To protect, promote and market commercially promising inventions and knowhow developed at the Hebrew University of Jerusalem To find the „right fit” for each intellectual property asset in the University’s portfolio To deliver, manage and optimize knowledge transfer to the global market through variety of business development activities and services To encourage commercially oriented research

 YISSUM - TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY OF HU EFEKTY 428 udzielonych licencji w zakresie

YISSUM - TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY OF HU EFEKTY 428 udzielonych licencji w zakresie zaawansowanych technologii 974 mln USD wpływów ze sprzedaży na rynku krajowym i światowym (70% sprzedaży) w 2007 roku 63 „własne” spin-off’y działajace w obszarze nanotechnologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej, medycyny, farmakologii, technik komputerowych, agrotechnologii, telekomunikacji i bezpieczeństwa narodowego

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ACTT (I) ZAGADNIENIA Przepisy w zakresie tworzenia i funkcjonowania ACTT Formy prawne

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ACTT (I) ZAGADNIENIA Przepisy w zakresie tworzenia i funkcjonowania ACTT Formy prawne działalności ACTT Międzyuczelniane CTT zorientowane dziedzinowo (sektorowo) Uprawnienia dyrektora ACTT działającego w strukturze uczelni Podział dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw intelektualnych między twórców, uczelnię i ACTT

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ACTT (II) ZAGADNIENIA Zasoby osobowe i finansowo-rzeczowe ACT Wsparcie podmiotowe ACTT ze

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ACTT (II) ZAGADNIENIA Zasoby osobowe i finansowo-rzeczowe ACT Wsparcie podmiotowe ACTT ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka System wynagrodzeń pracowników Powołanie Komitetu PIGZT ds. ACTT Ranking