Prof dr sc SABRINA HOROVI redovita profesorica Pravnog

  • Slides: 10
Download presentation
Prof. dr. sc. SABRINA HOROVIĆ, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru NINA MIŠIĆ

Prof. dr. sc. SABRINA HOROVIĆ, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru NINA MIŠIĆ RADANOVIĆ, mag. iur. , asistentica Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i doktorandica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru LIJEČNIK KAO SUBJEKT DELIKTNE ODGOVORNOSTI

VIŠESTRUKA ODGOVORNOST Disciplinska Kaznena/prekršajna Odštetna (građanska)

VIŠESTRUKA ODGOVORNOST Disciplinska Kaznena/prekršajna Odštetna (građanska)

DVA MODELA KAZNENE ODGOVORNOSTI liječnici odgovaraju za opće inkriminacije - za prouzročenje smrti ili

DVA MODELA KAZNENE ODGOVORNOSTI liječnici odgovaraju za opće inkriminacije - za prouzročenje smrti ili tjelesnu ozljedu (iz nehaja) → države angloameričkog sustava, Njemačka, Austrija, Švicarska i većina zapadnoeuropskih država model koji propisuje posebno kazneno djelo nesavjesnog liječenja → Hrvatska, Slovenija, BIH, Srbija, Crna Gora

Značajke kaznene odgovornosti liječnika osobna i subjektivna odgovornost za postupanje u hitnim slučajevima razmjerna

Značajke kaznene odgovornosti liječnika osobna i subjektivna odgovornost za postupanje u hitnim slučajevima razmjerna djelokrugu dužnosti ima svoje granice

Osobna i subjektivna odgovornost → odgovornost za svoj čin/propust i u granicama svoje krivnje

Osobna i subjektivna odgovornost → odgovornost za svoj čin/propust i u granicama svoje krivnje odgovornost za vlastito ponašanje odgovornost za sredstva liječenja (instrumente i lijekove) → product liability odgovornost za postupke drugih, članove tima → vicarious liability ne odgovora se za puko prouzočenje posljedice

Granice krivnje liječnika odgovornost razmjerna djelokrugu dužnosti → što veći djelokrug dužnosti veća i

Granice krivnje liječnika odgovornost razmjerna djelokrugu dužnosti → što veći djelokrug dužnosti veća i odgovornost ima svoje granice → sve nepoznato, neočekivano, što izlazi iz redovnog tijeka redovite organizacije službe, stručnosti, ono što nitko drugi pod istim okolnostima, uz istu stručnost ne bi mogao izvesti drukčije postupanje u hitnim slučajevima → prosudbe radnji/propusta vrše se prema okolnostima i prema onome što se razborito od osobe moglo u toj urgentnoj situaciji očekivati

Pretpostavke građanske odgovornosti liječnika štetna radnja štetnika šteta Odštetna odgovornost uzročna veza između štetne

Pretpostavke građanske odgovornosti liječnika štetna radnja štetnika šteta Odštetna odgovornost uzročna veza između štetne radnje i štete (kauzalni neksus) protupravnost krivnja

Dva ključna pojma za kaznenu i građansku odgovornost liječnika liječnička greška komplikacija • postupanje

Dva ključna pojma za kaznenu i građansku odgovornost liječnika liječnička greška komplikacija • postupanje suprotno pravilima i metodama ili standardima rada zdravstvene struke i/ili znanstvenim saznanjima, a kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi i/ili nepoštivanje moralnih i etičkih načela • neželjeni rezultat medicinskog postupka unatoč medicinski ispravnom i pravodobno izvedenom postupku, pravilnom uporabom ispravne opreme i sredstava (lijekova, kemijskih tvari i sl. ) i uz optimalnu organizaciju rada

Odgovornost liječnika unutar tima točno utvrditi gdje je greška nastala odgovornost unutar tima je

Odgovornost liječnika unutar tima točno utvrditi gdje je greška nastala odgovornost unutar tima je djeljiva jasno razgraničit i dužnosti krivnja u granicama djelokruga uloge pojedinca u timu

PROF. HOROVIĆ I JA ZAHVALJUJEMO NA VAŠOJ POZORNOSTI.

PROF. HOROVIĆ I JA ZAHVALJUJEMO NA VAŠOJ POZORNOSTI.