Proeftuin Informele Zorg Peelregio Proeftuin Informele Zorg Peelregio

  • Slides: 13
Download presentation
Proeftuin Informele Zorg Peelregio

Proeftuin Informele Zorg Peelregio

Proeftuin Informele Zorg Peelregio • Wat is het? • Meer een Doe-tuin dan een

Proeftuin Informele Zorg Peelregio • Wat is het? • Meer een Doe-tuin dan een Proef-tuin • Is niet van de gemeenten of van de provincie, maar van alle partijen die er belang bij hebben • Vandaag: eerste aanzet tot samen optrekken

Wat doen we in deze “tuin” • Concreet aan de slag met innovatieve tools

Wat doen we in deze “tuin” • Concreet aan de slag met innovatieve tools ter ondersteuning van zelf- en samenredzaamheid en zelfregie. Ondersteuning kanteling. • Eerst Zorg. Site, Zorgvoorelkaar en Guido, later ook andere tools • Helmond is kartrekker • Aftrap: januari 2014

Rol provincie • Programma Zorgeconomie Provincie Brabant: meerdere proeftuinen • Doel: opschaling van bewezen

Rol provincie • Programma Zorgeconomie Provincie Brabant: meerdere proeftuinen • Doel: opschaling van bewezen oplossingen voor langer zelfstandig thuis wonen • Prioriteit: betrekken van de vraagkant • Past prima bij de intenties van de Peelgemeenten! • Subsidie en ondersteuning.

Waarom deze tools? • Al bij minimaal één van de Peelgemeenten in gebruik •

Waarom deze tools? • Al bij minimaal één van de Peelgemeenten in gebruik • Aangeschaft vanuit geconstateerde behoeften • Kennis en draagvlak ook al aanwezig bij WWZpartners; zoveel mogelijk dezelfde tools in de regio, makkelijk voor burgers en partners

Tools per gemeente Laarbeek Gemert-Bakel Deurne Asten Someren Helmond Zorgvoorelkaar x x o o

Tools per gemeente Laarbeek Gemert-Bakel Deurne Asten Someren Helmond Zorgvoorelkaar x x o o x Zorgsite x x o Guido x x x o x Nieuw/te implementeren o Bestaand

Doelen Proeftuin Informele Zorg • • • Structureel betrekken ‘eindgebruikers’ Structureel samenwerken met WWZ

Doelen Proeftuin Informele Zorg • • • Structureel betrekken ‘eindgebruikers’ Structureel samenwerken met WWZ en MKB Monitoring (effectiviteit aantonen) (Kosten)efficiency Kopieerbaar model, zodat: • al snel ook andere partijen/gemeenten kunnen aansluiten (GGz. E, Kempengemeenten, etc. ) • nieuwe innovaties effectief kunnen worden gekozen en geïmplementeerd

Drie tools die elkaar aanvullen • Guido: Informatie en advies burger, mantelzorger, vrijwilliger en

Drie tools die elkaar aanvullen • Guido: Informatie en advies burger, mantelzorger, vrijwilliger en professional • Zorgsite: mantelzorgondersteuning, zelf- en samenredzaamheid, zelfregie, toename vrijwilligers • Zorg voor Elkaar: marktplaats formele en informele zorg.

www. guidohelmond. nl

www. guidohelmond. nl

Uitleg Zorgsite • Bekijk HIER de video

Uitleg Zorgsite • Bekijk HIER de video

Wat zijn we van plan? De globale stappen zijn: • Partijen betrekken en samenwerking

Wat zijn we van plan? De globale stappen zijn: • Partijen betrekken en samenwerking zoeken • Resultaatmeting en communicatie voorbereiden • Lokale kickoffs organiseren • Gebruikersondersteuning • Evaluatie en verbetering