Produkty Tru Tops Trumpf Technologicky orientovan programovac systm

  • Slides: 42
Download presentation

Produkty Tru. Tops Trumpf Technologicky orientovaný programovací systém Tru. Tops Laser Tru. Tops Punch

Produkty Tru. Tops Trumpf Technologicky orientovaný programovací systém Tru. Tops Laser Tru. Tops Punch Tru. Tops Tube Tru. Tops Bend Tru. Tops CAD Tru. Tops Nest

Aplikace Typ dat CAD (název dílu). GEO Nest (název dílu). MTL (název tabule). TAF

Aplikace Typ dat CAD (název dílu). GEO Nest (název dílu). MTL (název tabule). TAF (název zakázky). JOB Laser (název tabule). TMT (název dílu). GMT

Co je PDM? Pomocí správy dat PDM lze soubory ukládat a spravovat centrálně a

Co je PDM? Pomocí správy dat PDM lze soubory ukládat a spravovat centrálně a přesahujíce úroveň výrobku. Správa dat pomocí PDM • PDM je centrální místo pro ukládání libovolného množství pracovišť Tru. Tops a různých produktů Tru. Tops. • Všechny produkty Tru. Tops pracují s PDM. • Závislosti mezi soubory se zobrazují na nadvýrobkové úrovni. • Kliknutím myši můžete soubory mazat, exportovat, identifikovat závislosti a prohlížet vlastnosti souborů. • S novým prohlížečem souborů Tru. Tops můžete v PDM pomocí kritérií rozšířeného hledání rychle a cíleně vyhledávat díly. • Jako rozhraní ke starším verzím Tru. Tops a jiným softwarovým produktům, které nepodporují PDM, jsou Vám k dispozici 3 možnosti: – Import a export souborů a adresářů přes prohlížeč souborů Tru. Tops. – Import a export souborů a adresářů prostřednictvím promptu systému Windows resp. automatizovaně pomocí skriptu. – Přímý přístup přes uvolněnou složku Windows nebo síťovou jednotku.

Vlastnost Tru. Tops s PDM Tru. Tops se souborovým systémem Aktuálnost souborů se kontroluje.

Vlastnost Tru. Tops s PDM Tru. Tops se souborovým systémem Aktuálnost souborů se kontroluje. Ano - Závislosti mezi soubory se kontrolují v nadvýrobkové úrovni Ano - Podpora hledání a zobrazování souborů na základě specifických charakteristik Tru. Tops (např. materiál). Heterogenní datové fondy (metricky a palce) jsou podporovány. Možnost uložení atributů souboru ("vlastnosti"), které byly vytvořeny různými soubory znaků (evropskými, japonskými, ASCII…) (zobrazení v Tru. Tops ještě není správné). Ano, rychle Ano, pomalu Ano Ano -

Atributy Vlastnost prvků a obrysů Atribut je vlastnost, kterou má jeden nebo více prvků

Atributy Vlastnost prvků a obrysů Atribut je vlastnost, kterou má jeden nebo více prvků nebo jeden nebo více obrysů. Atributy se vytvářejí v Tru. Tops CAD, ukládají se v souboru geo a v jiných aplikacích Tru. Tops mohou být vyhodnocovány. Výhody: • Použití zpracování řad otvorů a otvorových mřížek je pohodlnější: Řady otvorů, které byly v Tru. Tops CAD vytvořeny prostřednictvím >Vytvořit >Makra >Řada děr, lze jako takové vyhodnotit v jiných aplikacích Tru. Tops. Změna na řady otvorů odpadá. V důsledku toho je možné vytvořit také řady otvorů, které nejsou osově paralelní. Program NC se zkrátí. • V Tru. Tops CAD se geometrie, které mají vlastnost atribut, interpretují jako jedna jednotka. Všechny akce se aplikují na celou jednotku, což silně snižuje časovou náročnost kreslení.

Otevření a uložení souborů

Otevření a uložení souborů

Určení zaváděcích podmínek pro výkresy 2 D ve formátu DXF resp. DWG

Určení zaváděcích podmínek pro výkresy 2 D ve formátu DXF resp. DWG

Pomocná geometrie Upozornění Pomocné geometrie lze částečně nebo kompletně vymazat.

Pomocná geometrie Upozornění Pomocné geometrie lze částečně nebo kompletně vymazat.

Měření vzdálenosti mezi 2 body Měření souřadnic bodu Měření vodorovné nebo svislé vzdálenosti mezi

Měření vzdálenosti mezi 2 body Měření souřadnic bodu Měření vodorovné nebo svislé vzdálenosti mezi dvěma body Měření souřadnic, poloměru a průměru kruhu Měření úhlu Měření délky

Kreslení výseků Výseky mohou být definovány jako rohové výseky nebo jako výseky prvků. Mohou

Kreslení výseků Výseky mohou být definovány jako rohové výseky nebo jako výseky prvků. Mohou se vytvářet na čárových, obloukových a kruhových prvcích. Výseky mají vlastnost "Atribut"

Vytváření rohových výseků s různými vzdálenostmi

Vytváření rohových výseků s různými vzdálenostmi

Vytváření rohového výseku se stejnými vzdálenostmi

Vytváření rohového výseku se stejnými vzdálenostmi

Vytvoření pravoúhlých výseků prvků

Vytvoření pravoúhlých výseků prvků

Vytvoření ostroúhlých výseků prvků

Vytvoření ostroúhlých výseků prvků

Kreslení zkosené hrany pomocí rohového bodu

Kreslení zkosené hrany pomocí rohového bodu

Zakulacení rohů Nové vytvoření rohů

Zakulacení rohů Nové vytvoření rohů

Obkreslení pomocné geometrie

Obkreslení pomocné geometrie

Vytvoření jednotlivých děr, děr na kružnicích a řad děr (makra) Pomocí maker můžete jednoduchým

Vytvoření jednotlivých děr, děr na kružnicích a řad děr (makra) Pomocí maker můžete jednoduchým způsobem vytvořit následující komplexní geometrie: Díry na kružnicích, řady děr a otvorové mřížky se skládají ze základního prvku, který se zobrazuje vícekrát. Jsou možné následující základní prvky: • Jednotlivé díry • Díry na kružnicích • Řady děr • Otvorová mřížka • Libovolný zápich. (Libovolné zápichy jsou jednotlivé díry. Vypočítávají se s obrysy, které řežou. ). • Kruhy/elipsy/body důlkování. • Obdélníky/čtverce. • Podélné otvory. • Vlastní předlohy geometrie. • Výkresy tvarovacích nástrojů. • Výkresy nástrojů

Vlevo: Elipsa se otáčí současně, vpravo: Elipsa se neotáčí současně

Vlevo: Elipsa se otáčí současně, vpravo: Elipsa se neotáčí současně

Vytvoření děr na kružnici přes makro

Vytvoření děr na kružnici přes makro

Vytvoření otvorové mřížky přes makro

Vytvoření otvorové mřížky přes makro

Opravení geometrií

Opravení geometrií

Zkrácení nebo prodloužení dvou prvků

Zkrácení nebo prodloužení dvou prvků

Příprava geometrií pro zpracování

Příprava geometrií pro zpracování