Prodopis 6 ronk Kapraorosty Plavun Pesliky a Kapradiny

  • Slides: 13
Download presentation
Přírodopis 6. ročník Kapraďorosty – Plavuně, Přesličky a Kapradiny Bohumil Bareš

Přírodopis 6. ročník Kapraďorosty – Plavuně, Přesličky a Kapradiny Bohumil Bareš

2 Kapraďorosty • Rozdělení: ▫ Plavuně ▫ Přesličky ▫ Kapradiny • Hlavní rostliny prvohor

2 Kapraďorosty • Rozdělení: ▫ Plavuně ▫ Přesličky ▫ Kapradiny • Hlavní rostliny prvohor • Výtrusné rostliny, ale již cévnaté – mají vyvinuté vodivé pletivo – proudí jím živiny • Rodozměna ▫ Střídání tvorby pohlavních buněk s tvorbou výtrusů

3 Plavuně Největší rozvoj byl v prvohorách • Drobné byliny s vidličnatě větveným stonkem

3 Plavuně Největší rozvoj byl v prvohorách • Drobné byliny s vidličnatě větveným stonkem a šupinatými listy • Dnešní plavuně rostou po celém světě, zvláště pak v tropech • Je známo přibližně 450 druhů Plavuň vidlačka • Roste ve světlých jehličnatých lesích Je chráněná

4 Přesličky • • Vytrvalé vyšší cévnaté rostliny Nadzemní lodyhy – menší než 1

4 Přesličky • • Vytrvalé vyšší cévnaté rostliny Nadzemní lodyhy – menší než 1 m (tropické až 12 m) Stonek se přeslenitě větví Lodyhy s dutým rýhovaným a článkovaným stonkem – velká centrální dutina Listy často vyrůstají přeslenitě a srůstají v zubatou pochvu, jsou drobné, šupinovité Všechny přesličky jsou mírně jedovaté Přesličky jsou rozšířeny téměř po celém světě zhruba v pětatřiceti druzích Přeslička rolní – v lodyze se ukládá oxid křemičitý, takže je křehká a na dotek drsná

5 Přeslička největší

5 Přeslička největší

6 Rozmnožování ▫ Přečkává plazivým článkovitým oddenkem ▫ Nezelené jarní lodyhy zakončené výtrusným klasem

6 Rozmnožování ▫ Přečkává plazivým článkovitým oddenkem ▫ Nezelené jarní lodyhy zakončené výtrusným klasem → po vyprášení zasychají ▫ Zelené letní lodyhy – asimilací vytvoří zásobní látky (oddenek) Přeslička rolní

7 Kapradiny • • Vývojově nejdokonalejší skupina výtrusných rostlin Vyskytují se mimo pouští a

7 Kapradiny • • Vývojově nejdokonalejší skupina výtrusných rostlin Vyskytují se mimo pouští a polopouští po celé Zemi V tropech mohou být i stromovitý vzrůst Přezimující oddenek – vyrůstají z něho kořeny a z jednoho místa růžice ( nálevka ) listů – voda stéka do středu rostliny a odtud vyrůstají spirálovitě stočené nové listy

8 Rozmnožování kapradiny Ostěra

8 Rozmnožování kapradiny Ostěra

9 1. Z výtrusu vyklíčí prokel na němž vzniknou zárodečníky i pelatky, 2. Na

9 1. Z výtrusu vyklíčí prokel na němž vzniknou zárodečníky i pelatky, 2. Na prokelu dojde k oplodnění a z prokelu začne vyrůstat kapradina 3. Na kapradině buď na spodu listu ( Kapraď samec) nebo na zvláštním listu ( Pérovník pštrosí) se vytvoří kupky výtrusnic, které chrání tzv. ostěra – blanitá šupina Kupky výtrusnic Chráněné ostěrou 4. Ve výtrusnicích dozrají výtrusy a výtrusnice prasknou 5. Výtrusy vyklíčí ve vlhkém prostředí v prokel a rodozměna se opakuje

10 Papratka samičí Hasivka orličí Osladič obecný Sleziník routička

10 Papratka samičí Hasivka orličí Osladič obecný Sleziník routička

11 Pérovník pštrosí Žebrovice různorodá

11 Pérovník pštrosí Žebrovice různorodá

12 Úkoly k zopakování 1. Zdůvodněte, proč je lodyha přesličky rolní křehká ? 2.

12 Úkoly k zopakování 1. Zdůvodněte, proč je lodyha přesličky rolní křehká ? 2. Které lodyhy má přeslička rolní? Vysvětlete jejich funkci. 3. Popište životní cyklus kapradin. 4. Jak vyrůstají mladé listy kapradin a proč? 5. Co je to ostěra? Vysvětlete její funkci.

13 Zdroje: http: //botanika. bf. jcu. cz/materials/fotogalerienahledy. php? family=Woodsiaceae&name= • Přirodopis 6, Věra Čabradová,

13 Zdroje: http: //botanika. bf. jcu. cz/materials/fotogalerienahledy. php? family=Woodsiaceae&name= • Přirodopis 6, Věra Čabradová, František Hasch, Jaroslav Sejpka, Ivana Vaněčková, FRAUS, Plzeň, 2003