Processbeskrivning SANAJRJESTYS KNTYY JOS AIKASANA ALOITTAA FRST mste

  • Slides: 4
Download presentation
Processbeskrivning SANAJÄRJESTYS KÄÄNTYY, JOS AIKASANA ALOITTAA! FÖRST måste man ha en CAD-fil som man

Processbeskrivning SANAJÄRJESTYS KÄÄNTYY, JOS AIKASANA ALOITTAA! FÖRST måste man ha en CAD-fil som man överför till printern SEDAN fyller man på materialbehållaren DÄREFTER/EFTER DET/DÄRPÅ kan 3 D-printningen påbörjas Printern skriver ut modellen lager för lager / skikt för skikt Printern fungerar på samma sätt som en bläckstråleskrivare EFTER ATT PRINTNINGEN ÄR AVSLUTAD (=sivulause) måste man låta modellen hårdna • TILL SLUT/SLUTLIGEN har man en färdig produkt VERBI ON AINA KAKKOSENA! SEKÄ SUORASSA ETTÄ KÄÄNT. PÄÄLAUSEESSA • •

Något har gått sönder! • Vilken apparat/maskin? • Vad har hänt/skett? • Varför är

Något har gått sönder! • Vilken apparat/maskin? • Vad har hänt/skett? • Varför är apparaten/maskinen sönder? • Hur ska apparaten/maskinen repareras? • Förberedelser = valmistelut • Redskap/verktyg = työvälineet • Berätta hur reparationen går till! • Använd imperativ • Använd fraser för att beskriva processens faser • Först, sedan/därefter/efter det/därpå • Till slut/ till sist/ slutligen • I början av/ i mitten av/ i slutet av processen • Det första/andra/tredje steget ÄR att • Den första/andra/tredje fasen ÄR att • För det första/andra/tredje

Muita vaihtoehtoja: man- s-passiivi muista että passiivissa korostetaan tekemistä, tekijää ei välttämättä ilmaista MAN-rakenne

Muita vaihtoehtoja: man- s-passiivi muista että passiivissa korostetaan tekemistä, tekijää ei välttämättä ilmaista MAN-rakenne • FÖRST måste man ha en CAD-fil som man överför till printern • SEDAN fyller man på materialbehållaren • DÄREFTER kan man påbörja 3 D-printningen. • Printern (AKT) skriver ut modellen lager för lager / skikt för skikt • Printern (AKT) fungerar på samma sätt som en bläckstråleskrivare • EFTER ATT PRINTNINGEN ÄR AVSLUTAD (=sivulause) måste man låta modellen hårdna • TILL SLUT/SLUTLIGEN har man en färdig produkt S-passiivi • FÖRST måste det finnas (s-verbi) en CADfil • SEDAN fylls (PASS) materialbehållaren • DÄREFTER påbörjas (PASS) printningen • Modellen/materialet skrivs ut (PASS) lager för lager • Printern används (PASS) på samma sätt som en bläckstråleskrivare. • När printningen har avslutats (PASS) låter man modellen hårdna • Till slut/slutligen finns (s-verbi) det en färdig produkt.

Logik Faser Ha minst två! argumenteringsteknik • Den första fasen/det f-a steget • Den

Logik Faser Ha minst två! argumenteringsteknik • Den första fasen/det f-a steget • Den andra fasen/det andra steget • Tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde… • Därefter, efter det, sedan, därpå • Till sist, till slut, avslutningsvis • I början/mitten/slutet av processen • För det första • För det andra • För det tredje • Och så vidare