Procesory KristiTam Procesory Pvodne je to as systmu

  • Slides: 6
Download presentation
 Procesory KristiáTamáš

Procesory KristiáTamáš

 Procesory • Pôvodne je to časť systému určená na postupné spracúvanie určitých vstupov

Procesory • Pôvodne je to časť systému určená na postupné spracúvanie určitých vstupov na výstupy (odtiaľ aj slovo „procesor“, ktoré v latinčine znamená „spracovateľ / ten, kto spôsobuje, že niečo postupne postupuje vpred“). Presnejšia definícia znie, že je to subsystému spracovania dát, ktorý prijíma informácie zakódované predtým vstupným subsystémom, a ktorý údaje potom spracováva a odosiela na výstupný subsystém, kde sa opäť dekódujú na informáciu.

Rozlišujeme procesory • Rozlišujeme procesory • v hardvéri, napríklad: – centrálny procesor (CPU) –

Rozlišujeme procesory • Rozlišujeme procesory • v hardvéri, napríklad: – centrálny procesor (CPU) – matematický koprocesor (FPU) – grafický procesor (GPU) – zvukový procesor – DSP – špecializované vstupné a výstupné procesory • (zriedka) v softvéri, tu najmä: – programy alebo programové moduly, ktoré v systéme hrajú centrálnu úlohu; dnes sa uprednostňuje pojem engine, pozri engine

Cache • Moderné procesory používané v počítačoch, alebo iných zariadeniach, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie

Cache • Moderné procesory používané v počítačoch, alebo iných zariadeniach, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie dát, sú vybavené tzv cache. Cache je vyrovnávacia pamäť obsahujúca posledné spracované dáta a príkazy, a tak umožní rýchle opätovné použitie. • Procesor má až tri rôzne cache: 1: Level 1 cache (L 1 cache): Táto cache beží na procesore hodiny. Je veľmi malá (asi 4 až 256 KB), ale vzhľadom k jeho polohe v procesore samotného jadra veľmi rýchlo prístupná. 2: Level-2 cache (L 2 cache): L 2 cache je obvykle umiestnená v procesore, ale nie v jadre samotnej zahŕňa medzi 64 KB a 12 MB. 3: Level 3 cache (L 3 cache): Je najpomalší z troch vyrovnávacích pamätí, ale aj najväčší (až 256 MB).

Ďa ku jem za p oz otn os ť

Ďa ku jem za p oz otn os ť