Problemlsning Daniel Blidng UpplandsBrogymnasiet Kungsngen www lektion se

  • Slides: 13
Download presentation
Problemlösning Daniel Blidäng, Upplands-Brogymnasiet, Kungsängen – www. lektion. se

Problemlösning Daniel Blidäng, Upplands-Brogymnasiet, Kungsängen – www. lektion. se

Exempel på problem • Komma i tid • Ta examen • Tjäna pengar, investera

Exempel på problem • Komma i tid • Ta examen • Tjäna pengar, investera pengar • Köpa lägenhet, välja ställe att bo på • Bestämma sig för vad man ska äta • Matematik

 • Problem = skillnaden mellan nuvarande stadium och ett önskat målstadium • Vilja

• Problem = skillnaden mellan nuvarande stadium och ett önskat målstadium • Vilja – verkligheten = problem • Problemlösning är att ta bort avståndet mellan vilja och verklighet

Niopunkts-problemet

Niopunkts-problemet

Är problem en attitydfråga? • Urbefolkningen i Sydamerika kände till hjulet, ändå använde de

Är problem en attitydfråga? • Urbefolkningen i Sydamerika kände till hjulet, ändå använde de slädar som transportmedel • Kineserna använde krutet endast till fyrverkerier • De gamla grekerna kände till ångmaskinen • Problem kan ses som en frågeställning man vill ha svar på…

Problemidentifiering • Steg ett är att erkänna att man har ett problem • Hur

Problemidentifiering • Steg ett är att erkänna att man har ett problem • Hur man formulerar problemet kommer starkt påverka uppfattningen av problemet… … vilket avgör strategin för lösningen

Funktionell fixering • Att se ett föremål utifrån endast en funktion…en stol, är en

Funktionell fixering • Att se ett föremål utifrån endast en funktion…en stol, är en stol… • Försökspersoner bads fästa stearinljus på en vägg med häftstift och tändsticksask… • Om tändsticksasken var tom löstes uppgiften lättare

Dela upp problemet i delmål

Dela upp problemet i delmål

En gåta… Vad är större än Gud Mer ond än djävulen Dom fattiga har

En gåta… Vad är större än Gud Mer ond än djävulen Dom fattiga har det Dom rika vill ha det Och om du äter det dör du

Exempel på ”insikt” • Vilka prickar ska flyttas så triangeln pekar neråt?

Exempel på ”insikt” • Vilka prickar ska flyttas så triangeln pekar neråt?

Tower of Hanoi

Tower of Hanoi

 • Människor har svårt att tillämpa strateguer som tar dem längre från sitt

• Människor har svårt att tillämpa strateguer som tar dem längre från sitt mål. Hobbit-Orch problem

Inkubation • När personer lägger ett problem åt sidan ett tag och sedan återvänder

Inkubation • När personer lägger ett problem åt sidan ett tag och sedan återvänder till det efter en tid löses det lättare. 1. En hypotes är att det undermedvetna fortsätter jobba 2. En annan är att man upphör med en oduglig strategi och försöker på ett nytt sätt ”upphörandet av dumhet”