Problematika ovovn kompetenc podle standard z pohledu MV

  • Slides: 12
Download presentation
„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního

„Problematika ověřování kompetencí podle standardů“ z pohledu MV ČR Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání – pracoviště autorizací Mgr. Bc. Tereza Daňková Mgr. Bc. Václav Jarý 7. 10. 2013

Obsah Aktuální statistika Kontrolní činnost PK Strážný a PK Detektiv koncipient Zkouška odborné způsobilosti

Obsah Aktuální statistika Kontrolní činnost PK Strážný a PK Detektiv koncipient Zkouška odborné způsobilosti PK Strážný a PK Detektiv koncipient Informační systém kvalifikací a autorizací (ISKA)

Aktuální statistika PK EQF Zkoušek Strážný (68 -008 -E) 2 72 235 Detektiv koncipient

Aktuální statistika PK EQF Zkoušek Strážný (68 -008 -E) 2 72 235 Detektiv koncipient (68 -009 -M) 4 507 Psovod bezpečnostní služby (68 -001 -H) 3 0 Zámkař (69 -038 -H) 3 0 Návrhář software (18 -002 -N) 5 0 Technik PC a periferií (26 -023 -H) 3 0

Aktuální statistika Září 2013 Počet autorizovaných osob 230 Počet autorizací PK 399 Počet zkoušek

Aktuální statistika Září 2013 Počet autorizovaných osob 230 Počet autorizací PK 399 Počet zkoušek odborné způsobilosti 72 742

Kontrolní činnost A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV Pozvánky ke zkoušce odborné způsobilosti Osvědčení

Kontrolní činnost A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV Pozvánky ke zkoušce odborné způsobilosti Osvědčení o získání profesní kvalifikace Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti

Časté nedostatky A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV Chybně uvedeny údaje uchazečů – jméno,

Časté nedostatky A) Kontrola dokumentace na pracovišti OBVPV Chybně uvedeny údaje uchazečů – jméno, příjmení, rodné číslo Chybně uvedena čísla autorizací Chybný záznam o průběhu a výsledku zkoušky Nedoplněny veškeré stanovené náležitosti (např. údaje o AOs, údaje o uchazečích, datum a místo konání zkoušky odborné způsobilosti, atd. ) Osvědčení je na nesprávném tiskopise Osvědčení neobsahují razítko AOs a podpis předsedy zkušební komise

Časté nedostatky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti BOZP a PO Kontrola totožnosti a správnosti

Časté nedostatky B) Kontrola zkoušek odborné způsobilosti BOZP a PO Kontrola totožnosti a správnosti uvedených údajů v pozvánce uchazečů Průběh zkoušky odborné způsobilosti (2 části: písemná část a ústní/praktická část) Písemná část Test není sestaven dle stanoveného klíče Není provedena rotace odpovědí Chyby při přepisování znění zkušebních otázek

Časté nedostatky Ústní a praktická část Chybné znění otázek Zkoušení vyřazených otázek Neprovedení praktického

Časté nedostatky Ústní a praktická část Chybné znění otázek Zkoušení vyřazených otázek Neprovedení praktického předvedení (např. vyzvěte, naznačte použití, předveďte, ukažte. . . ) Nedostatečné či žádné materiálně –technické zabezpečení

Odborná způsobilost Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Výsledné hodnocení Počet zkoušejících

Odborná způsobilost Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Výsledné hodnocení Počet zkoušejících (3 členná zkušební komise) Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Nezbytné materiální a technické předpoklady provedení zkoušky Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

ISKA Garantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Určen pro komunikaci mezi autorizovanými osobami a

ISKA Garantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Určen pro komunikaci mezi autorizovanými osobami a příslušným autorizujícím orgánem Hlavní komunikační platformou pro vzájemné předávání informací a dat mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami Odstranění administrativní zátěže

ISKA Databáze všech PK v gesci příslušného AOr Možnost přehledného vyplnění formuláře žádosti Možnost

ISKA Databáze všech PK v gesci příslušného AOr Možnost přehledného vyplnění formuláře žádosti Možnost přehledného založení termínu zkoušky Uvedení zákonem požadovaných informací k uchazečům ke zkoušce Vytvoření pozvánky na zkoušku odborné způsobilosti Kontrola údajů uchazečů v základních registrech Generování Osvědčení o získání PK s veškerými zákonem požadovanými údaji Přehled úspěšných a neúspěšných uchazečů Možnost zaslání emailu úspěšným uchazečům s termínem zkoušky a názvem příslušné AOs

Děkujeme za pozornost Mgr. Bc. Tereza Daňková Tel. 974 832 627 email: tereza. dankova@mvcr.

Děkujeme za pozornost Mgr. Bc. Tereza Daňková Tel. 974 832 627 email: tereza. [email protected] cz Mgr. Bc. Václav Jarý Tel. 974 833 243 email: vaclav. [email protected] cz