PRIVATEKONOMI Inkomster och utgifter DET EKONOMISKA KRETSLOPPET Den

  • Slides: 24
Download presentation
PRIVATEKONOMI Inkomster och utgifter

PRIVATEKONOMI Inkomster och utgifter

DET EKONOMISKA KRETSLOPPET Den offentliga sektorn Betalning för varor och tjänster Företagen Hushållen Löner

DET EKONOMISKA KRETSLOPPET Den offentliga sektorn Betalning för varor och tjänster Företagen Hushållen Löner Kreditinstituten

DISPONIBEL INKOMST + = = Lön Bidrag Bruttoinkomst (Före skatt) Skatt Nettoinkomst (Efter skatt)

DISPONIBEL INKOMST + = = Lön Bidrag Bruttoinkomst (Före skatt) Skatt Nettoinkomst (Efter skatt) eller Disponibel inkomst

VILKA INKOMSTER OCH UTGIFTER HAR EN FAMILJ? Inkomster Utgifter Lön Bidrag � Hyra och/eller

VILKA INKOMSTER OCH UTGIFTER HAR EN FAMILJ? Inkomster Utgifter Lön Bidrag � Hyra och/eller räntekostnader � Ca 30% av den disponibla inkomsten � Barnbidrag � Studiebidrag � Bostadsbidrag � Underhållsstöd Boende Mat Kläder Transporter Nöjen m. m.

LÖN: VAD TJÄNAR FOLK (2010)? Kommun Kvinnor kr/månad Män kr/månad Danderyd 31 008 57

LÖN: VAD TJÄNAR FOLK (2010)? Kommun Kvinnor kr/månad Män kr/månad Danderyd 31 008 57 408 Botkyrka 17 783 20 258 Täby 26 800 41 066 Stockholm 22 766 29 291 Värmdö 23 225 30 483 Bengtsfors 16 383 20 600 Borgholm 17 500 21 091 Eskilstuna 17 641 22 558 Haparanda 18 025 19 758 Lund 18 941 24 233 Artikel om inkomstklyftor DN 2011 -12 -15 Vad handlar artikelns centrala innehåll om och vad tycker du om de slutsatser som dras? Motivera din åsikt.

BIDRAG Generella bidrag � Bidrag som inte aktivt behöver sökas � Betalas ut till

BIDRAG Generella bidrag � Bidrag som inte aktivt behöver sökas � Betalas ut till alla i samma livssituation/livsfas Individinriktade bidrag � Bidrag som aktivt behöver sökas � Utgår med olika belopp beroende på den sökandes tidigare inkomst eller behov Artikel om bidragsnivåer från DN 2012 -02 -26

Riksnormen försörjningsstöd 2011 (Socialstyrelsen) Jämför med Konsumentverkets beräkningar: http: //www. konsumentv erket. se/privatekonomi/ Hushallets-kostnader/

Riksnormen försörjningsstöd 2011 (Socialstyrelsen) Jämför med Konsumentverkets beräkningar: http: //www. konsumentv erket. se/privatekonomi/ Hushallets-kostnader/

BARNBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla barn under

BARNBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla barn under 16 år, oavsett föräldrarnas inkomst Flerbarnstillägg kan sökas om man har minst 3 barn Liksom alla andra svenska föräldrar kommer även kronprinsessparet Victoria och Daniel att få barnbidrag. Det meddelar Försäkringskassan. Även om de blivande föräldrarna skulle vilja tacka nej till barnbidraget så går inte det.

STUDIEBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla ungdomar mellan

STUDIEBIDRAG Summa: 1 050 kr / månad Skattefritt Betalas ut till alla ungdomar mellan 16 och 20 år som studerar på gymnasiet. Extra tillägg – beror på föräldrarnas inkomst.

BOSTADSBIDRAG Kan tilldelas dels ungdomar mellan 19 och 29 år, dels barnfamiljer. I vissa

BOSTADSBIDRAG Kan tilldelas dels ungdomar mellan 19 och 29 år, dels barnfamiljer. I vissa fall även pensionärer. Skattefritt Storleken på bidraget beror bl. a. på antalet barn i hushållet, familjens inkomst samt hyrans storlek. � Bidraget är alltså inkomstprövat.

SJUKPENNING Första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön – därefter tar försäkringskassan över. Normalt får

SJUKPENNING Första 14 dagarna betalar arbetsgivaren sjuklön – därefter tar försäkringskassan över. Normalt får man sjukpenning i 364 dagar under en period på 450 dagar. Ersättningen är ca 80% av årslönen dock max 330 000 kr/år dvs 27 500 kr/månad. � Den sjukpenninggrundande inkomsten kan vara högst 7, 5 prisbasbelopp.

UNDERHÅLLSSTÖD Kan ges till ensamstående föräldrar om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller

UNDERHÅLLSSTÖD Kan ges till ensamstående föräldrar om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än 1 273 kr/månad. Skattefritt Den förälder som inte betalar kan bli ersättningsskyldig.

ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Försäkringen är frivillig och handhas av a-kassor. Ersättningen får maximalt utgöra 80 %

ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING Försäkringen är frivillig och handhas av a-kassor. Ersättningen får maximalt utgöra 80 % av den tidigare lönen. Maxtak: 680 kr/dag (brutto). För att ha rätt till ersättning ska man ha varit betalande medlem av akassan i minst ett år. Maximal dagpenning får den som tjänat 18 700 kr eller mer per månad. Den maximala akasseersättningen är alltså 14 960 kr/månad, eller ca 10 450 kr/månad efter skatt.

UR: ANNA FLYTTAR HEMIFRÅN http: //www. ne. se/ur/program/154925

UR: ANNA FLYTTAR HEMIFRÅN http: //www. ne. se/ur/program/154925

SKATT: PROGRESSIV SKATTESKALA Kommunalskatt Grundavdrag Lägst 18 700 kronor. Under 34 500 kr/månad Kommunalskatt

SKATT: PROGRESSIV SKATTESKALA Kommunalskatt Grundavdrag Lägst 18 700 kronor. Under 34 500 kr/månad Kommunalskatt och statlig skatt 20% Mellan 34 500 och 48 933 kr/månad Kommunalskatt, statlig skatt 20% och värnskatt 5% Över 48 933 kr/månad

KOMMUNALA SKATTER (2012) Kommunalskatt Danderyd 29, 54% (exkl. kyrkoavgift) Botkyrka 32, 37% (exkl. kyrkoavgift)

KOMMUNALA SKATTER (2012) Kommunalskatt Danderyd 29, 54% (exkl. kyrkoavgift) Botkyrka 32, 37% (exkl. kyrkoavgift) Täby 29, 87% (exkl. kyrkoavgift) Stockholm – (Gustav Vasa församling) 29, 65% (exkl. kyrkoavgift) Värmdö 32, 43% (exkl. kyrkoavgift) Bengtsfors 33, 82% (exkl. kyrkoavgift) Borgholm 32, 86% (exkl. kyrkoavgift) Eskilstuna 32, 65% (exkl. kyrkoavgift) Haparanda 33, 00% (exkl. kyrkoavgift) Lund 31, 43% (exkl. kyrkoavgift) Varför skiljer sig skattenivåerna åt i olika delar av landet?

RÄKNEEXEMPEL Lisa tjänar 40000 kr/månad Hon betalar 30% kommunalskatt på 34500 = 10350 kr

RÄKNEEXEMPEL Lisa tjänar 40000 kr/månad Hon betalar 30% kommunalskatt på 34500 = 10350 kr Hon betalar kommunal- och statlig skatt på 5500 = 2750 kr Total skatt innan jobbskatteavdrag = 13100 kr Jobbskatteavdrag = -1800 kr Total skatt efter jobbskatteavdrag = 11300 kr (enligt skattetabell 11214 kr) Nettolön = 28700 kr

OLIKA TYPER AV BOENDE Hyresrätt � Du äger inte bostaden utan hyr den (månadsavgift)

OLIKA TYPER AV BOENDE Hyresrätt � Du äger inte bostaden utan hyr den (månadsavgift) � Begränsat ansvar och begränsade rättigheter � Olika typer av kösystem – problem med svart marknad Bostadsrätt � Köper en andel i en bostadsrättsförening (Brf) – avgift till föreningen och räntekostnader � Fullständigt ansvar inom hemmets fyra väggar � Kräver kapital – minst 15% av priset Villa � Du äger villan till 100% – inre och yttre ansvar. � Ingen månadsavgift, men räntekostnader

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ LÅNA? Tillsvidareanställning 15% av köpeskillingen kontant Inga betalningsanmärkningar

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ LÅNA? Tillsvidareanställning 15% av köpeskillingen kontant Inga betalningsanmärkningar

BANKSYSTEMET OCH VISSA RÄNTOR Riksbanken 20 Reporänta Stibor Banker Bostadsräntor, övriga bankräntor etc Företag

BANKSYSTEMET OCH VISSA RÄNTOR Riksbanken 20 Reporänta Stibor Banker Bostadsräntor, övriga bankräntor etc Företag och hushåll

BOSTADSLÅN - FÖRDELNING Lån – 3 månaders rörlig ränta eller olika typer av bunden

BOSTADSLÅN - FÖRDELNING Lån – 3 månaders rörlig ränta eller olika typer av bunden ränta Kontantinsats – minimum 15% av bostadens pris Pris: 2 230 000 Kontantinsats: 330 450 kr Lån: 1 899 550 Ränta 3, 94% = 6 224 kr/mån Skattereduktion 30% på räntekostnaden = 1853 kr/mån Avgift: 1 635 kr/mån Amorteringar? – artikel från DN 2012 -01 -29

SPARANDE – EN FARA? Långsiktigt sparande/pensionssparande – ca 30 år. Hög risk – aktiefonder

SPARANDE – EN FARA? Långsiktigt sparande/pensionssparande – ca 30 år. Hög risk – aktiefonder eller aktier. Amorteringar ”Bra att ha-pengar” – 2 -7 års sikt. Sparande för framtida större utgifter (kontantinsats till lägenhet). Lite högre risk – räntefonder, aktieobligationer. Buffertsparande – två nettomånadslöner för utgifter på kort sikt (trasig diskmaskin). Bankkonto eller räntefond Källa: SEB: s sparskola

SÅ MYCKET SPARAR SVENSKEN En dryg tredjedel av den vuxna befolkningen har ett sparkapital

SÅ MYCKET SPARAR SVENSKEN En dryg tredjedel av den vuxna befolkningen har ett sparkapital på 10 000 kronor eller mindre