PRIRAOVACIE SVETIE 7 ronk Mgr Dakov Helena JEDNODUCH

  • Slides: 11
Download presentation
PRIRAĎOVACIE SÚVETIE 7. ročník Mgr. Daňková Helena

PRIRAĎOVACIE SÚVETIE 7. ročník Mgr. Daňková Helena

JEDNODUCHÉ SÚVETIE • je spojenie 2 viet • v jednoduchom súvetí nájdeme : >

JEDNODUCHÉ SÚVETIE • je spojenie 2 viet • v jednoduchom súvetí nájdeme : > alebo > 2 prisudzovacie sklady 2 vetné základy

PRIRAĎOVACIE SÚVETIE • je spojenie 2 gramaticky rovnocenných viet • obidve vety sú hlavné,

PRIRAĎOVACIE SÚVETIE • je spojenie 2 gramaticky rovnocenných viet • obidve vety sú hlavné, od seba nezávislé, môžu stáť samostatne • hlavné vety označujeme – H₁ - H₂ • graficky ich znázorňujeme v jednej rovine H₁ H₂

SPÁJANIE VIET • priraďovacími spojkami : a, i, aj, ani, ba aj, ba ani,

SPÁJANIE VIET • priraďovacími spojkami : a, i, aj, ani, ba aj, ba ani, ba až, nielen – ale aj, ale, no, lež, lenže, ibaže, však, alebo, buď, či, alebo – alebo, či – či, buď - alebo

SPÁJANIE VIET • bezspojkovo : len pomocou čiarky Chodí pyšná ako páv, na človeka

SPÁJANIE VIET • bezspojkovo : len pomocou čiarky Chodí pyšná ako páv, na človeka sa nepozrie.

SPÁJANIE VIET • zámennými alebo príslovkovými výrazmi tu – tam, tam – tam, už

SPÁJANIE VIET • zámennými alebo príslovkovými výrazmi tu – tam, tam – tam, už – už, najprv – potom, . . . Najprv budeme opakovať, potom si napíšeme písomnú prácu.

ČIARKA v priraďovacom súvetí • NEPÍŠEME !!! pred spojkami : a – Ležal horeznačky

ČIARKA v priraďovacom súvetí • NEPÍŠEME !!! pred spojkami : a – Ležal horeznačky a pozoroval oblohu. i – Vybrali sa na ryby i Peter išiel s nimi. aj – Rozkvitli kvety aj stromy začali sa zazelenali. ani – Nechcel sa učiť ani úlohu si nenapísal. alebo – Prídeš k nám alebo zostaneš doma ? či – Zavoláš či nezavoláš ?

ČIARKA v priraďovacom súvetí • PÍŠEME !!! pri opakovaní spojok – zdvojené spojky Ani

ČIARKA v priraďovacom súvetí • PÍŠEME !!! pri opakovaní spojok – zdvojené spojky Ani sa nepribližoval, ani sa nevzďaľoval. Aj si zaspievali, aj si zatancovali. Alebo sa to naučíš, alebo dostaneš päťku. Či prichádzaš, či odchádzaš ?

ČIARKA v priraďovacom súvetí • PÍŠEME !!! pred ostatnými priraďovacími spojkami Ponáhľal sa, ba

ČIARKA v priraďovacom súvetí • PÍŠEME !!! pred ostatnými priraďovacími spojkami Ponáhľal sa, ba chvíľami aj utekal. Paľko leží, ale zaspať nemôže. Chcel zakričať, lenže nikto ho nepočúval. Nakreslila obrázok, no nepáčil sa jej.

GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE • Mama varí polievku a oco číta noviny. H₁ a H₂ •

GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE • Mama varí polievku a oco číta noviny. H₁ a H₂ • Buď pôjdeš s nami, alebo zostaneš doma. H₁ buď - alebo H₂

 • Zdroje : Slovenský jazyk 7 www. gify. nena. cz

• Zdroje : Slovenský jazyk 7 www. gify. nena. cz