Printvenlige kort Kommende web service i Kortforsyningen VIGTIGT

  • Slides: 10
Download presentation
Printvenlige kort Kommende web service i Kortforsyningen

Printvenlige kort Kommende web service i Kortforsyningen

VIGTIGT INFO TIL PARTNERE URL’erne i dette dokument virker nødvendigvis ikke, da der er

VIGTIGT INFO TIL PARTNERE URL’erne i dette dokument virker nødvendigvis ikke, da der er tale om prototyper • URL’erne henviser til kortforsyning. kms. dk. Denne maskine var tidligere en driftsmaskine – i dag er den en udviklingsmaskine og indeholder derfor bl. a. prototyper. HUSK derfor, at ALLE applikationer ALTID/FORTSAT skal benytte kortforsyningen. kms. dk! •

Kommende web service Muligt at forespørge og få returneret store rasterfiler (geo. TIFF) til

Kommende web service Muligt at forespørge og få returneret store rasterfiler (geo. TIFF) til fx print og til brug i GIS værktøjer Muligt at forespørge og få returneret et layout indeholdende kort, målestok, retningsangivelse m. m. i PDF og Post. Script format Forventes i drift hen over sommeren

Hvordan virker det? GET request XML response Kortforsyningen Internet Generering af fil Request Response

Hvordan virker det? GET request XML response Kortforsyningen Internet Generering af fil Request Response Applikation FTP/HTTP

Request – Image Parameternavn Parameterværdi VERSION 1. 1. 1 SERVICENAME Gyldig servicename SERVICE PLOT

Request – Image Parameternavn Parameterværdi VERSION 1. 1. 1 SERVICENAME Gyldig servicename SERVICE PLOT REQUEST Get. Image FORMAT image/tiff TIFFCOMPRESSION uncompressed | lzw | packbits (standard) TIFFTILESIZE Heltal (standard er 256), 0=ingen tiles TIFFDPI Heltal (standard er 254) WIDTH Heltal (0 -10. 000) HEIGHT Heltal (0 -10. 000) BBOX Gyldig bbox SRS Gyldig epsg-kode EXCEPTIONS application/vnd. ogc. se_xml PROTOTYPE

Request – Layout Parameternavn Parameterværdi VERSION 1. 1. 1 SERVICENAME Gyldig servicename SERVICE PLOT

Request – Layout Parameternavn Parameterværdi VERSION 1. 1. 1 SERVICENAME Gyldig servicename SERVICE PLOT REQUEST Get. Layout FORMAT application/pdf | application/eps PAPERSIZE A 4 | A 3 PAPERDIRECTION landscape | portrait SCALE Heltal fx 10000 svarende til 1: 10. 000 CENTERX Gyldig X-koordinat CENTERY Gyldig Y-koordinat BBOX Gyldig bbox SRS Gyldig epsg-kode EXCEPTIONS application/vnd. ogc. se_xml PROTOTYPE Kan benyttes i stedet for BBOX Trumfer SCALE, CENTERX og CENTERY

Response – Get. Image PROTOTYPE <? xml version="1. 0" encoding="ISO-8859 -1" ? > <Service.

Response – Get. Image PROTOTYPE <? xml version="1. 0" encoding="ISO-8859 -1" ? > <Service. Report version="1. 1. 1"> <Request> <Get> <Parameter name="service" value="PLOT" /> <Parameter name="srs" value="EPSG: 32632" /> <Parameter name="format" value="image/tiff" /> <Parameter name="request" value="Get. Image" /> <Parameter name="servicename" value="D_300" /> <Parameter name="width" value="5000" /> <Parameter name="height" value="7000" /> <Parameter name="bbox" value="472000, 6220000, 492000, 6240000" /> </Get> </Request> <Response> <Image> <Dimension unit=”px" width=” 5000" height=” 7000" /> <Bounding. Box srs="EPSG: 32632" minx="472000" miny="6216000" maxx="492000" maxy="6244000" /> <Location url="http: //kortforsyning. kms. dk/output/5963896491387528. tif" /> <Expires date="2004 -03 -14" /> </Image> </Response> </Service. Report>

Response – Get. Layout PROTOTYPE <? xml version="1. 0" encoding="ISO-8859 -1" ? > <Service.

Response – Get. Layout PROTOTYPE <? xml version="1. 0" encoding="ISO-8859 -1" ? > <Service. Report version="1. 1. 1"> <Request> <Get> <Parameter name="service" value="PLOT" /> <Parameter name="srs" value="EPSG: 32632" /> <Parameter name="format" value=”application/pdf" /> <Parameter name="request" value="Get. Layout" /> <Parameter name="servicename" value=”matrikelkort_01" /> <Parameter name=”papersize" value=”A 4" /> <Parameter name=”paperdirection" value=”landscape" /> <Parameter name="bbox" value="472000, 6220000, 473000, 6221000" /> </Get> </Request> <Response> <Layout> <Dimension unit=”cm" width=” 29. 7" height=” 21. 0" /> <Location url="http: //kortforsyning. kms. dk/output/5963896491387528. tif" /> <Expires date="2004 -03 -14" /> </Layout> </Response> </Service. Report>

Eksempel – TIFF billede Parameter servicename=D_300 bbox= 569787, 6132072, 607111, 6147071 srs=EPSG: 25832 width=4000

Eksempel – TIFF billede Parameter servicename=D_300 bbox= 569787, 6132072, 607111, 6147071 srs=EPSG: 25832 width=4000 height=4000 service=PLOT request=Get. Image format=image/tiff exceptions=application/vnd. ogc. se_xml http: //kortforsyningen. kms. dk/service? servicename=D_300&service=PLOT&version=1. 1. 1 &request=Get. Image&srs=EPSG: 25832&bbox=569787, 6132072, 607111, 6147071&width=4 000&height=4000&format=image/tiff&exceptions=application/vnd. ogc. se_xml

Eksempel – PDF layout Parameter servicename=D_100 bbox=637000, 6127500, 655500, 6151000 srs=EPSG: 32632 service=PLOT request=Get.

Eksempel – PDF layout Parameter servicename=D_100 bbox=637000, 6127500, 655500, 6151000 srs=EPSG: 32632 service=PLOT request=Get. Layout format=application/pdf papersize=A 4 paperdirection=portrait exceptions=application/vnd. ogc. se_xml http: //kortforsyningen. kms. dk/service? service=PLOT&request=Get. Layout&srs=EPSG: 3263 2&bbox=637000, 6127500, 655500, 6151000&servicename=D_100&papersize=A 4&format= application/pdf&paperdirection=portrait&version=1. 1. 1&exceptions=application/vnd. ogc. se _xml