Primria municipiului Streni BUGETUL 2019 Proiect Eveniment organizat

  • Slides: 22
Download presentation
Primăria municipiului Strășeni BUGETUL 2019 Proiect Eveniment organizat cu suportul Programului Comunitatea Mea

Primăria municipiului Strășeni BUGETUL 2019 Proiect Eveniment organizat cu suportul Programului Comunitatea Mea

Bugetul estimat pentru anul 2019 48, 835, 600 lei

Bugetul estimat pentru anul 2019 48, 835, 600 lei

De unde vin banii? Transferuri de la Bugetul de Stat 32, 631, 900 lei

De unde vin banii? Transferuri de la Bugetul de Stat 32, 631, 900 lei (67%) Venituri proprii 16, 203, 700 lei (33%)

De unde vin banii? Încasări din servicii 3, 500, 000 lei (21, 5%) Impozite

De unde vin banii? Încasări din servicii 3, 500, 000 lei (21, 5%) Impozite 9, 589, 700 lei (59, 2%) Taxe locale, renta 3, 114, 000 lei (17, 5%) Altele 287, 000 lei (1, 8%)

Sinteza veniturilor bugetului local al mun. Străşeni pe anul 2018 Venituri: 48835, 6 mii

Sinteza veniturilor bugetului local al mun. Străşeni pe anul 2018 Venituri: 48835, 6 mii lei 7183, 0 Impozit pe venitul persoanelor fizice 400, 0 Impozit din activitatea independenta 168, 4 Impozitul funciar 1828, 3 Impozitul pe bunurile imobiliare 10, 0 Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 2827, 0 Taxe pentru servicii specifice 250, 0 Renta 27, 0 Taxe şi plăţi administrative 3500, 0 Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 5, 0 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 5, 0 Alte venituri 32631, 9 Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

TAXE LOCALE: Taxă de piaţă Din suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate

TAXE LOCALE: Taxă de piaţă Din suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei (anual) pentru agenții economici Piața „V. Calancea” – 6 lei anual / fiecare m. p Piața „Coopcolprod” – 8 lei anual / fiecare m. p Piața „Maxidan” – 12 lei anual / fiecare m. p Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - până la 8 locuri – 500 lei/lunar - 9 - 16 locuri – 650 lei/lună -mai mult de 17 locuri – 900 lei/ lună Taxa pentru salubrizare (lunar) - 1 leu/per persoană Taxa pentru parcare - 12 lei pentru m. p/anual Taxa pentru amenajarea teritoriului -120 lei pentru fiecare salariat sau fondator Taxa pentru dispozitive publicitare - 700 lei fiecare m. p / anual

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare I. Terenuri cu destinație agricolă a) Toate terenurile,

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare I. Terenuri cu destinație agricolă a) Toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor și pășunilor: - Care au indici cadastrali – 1, 5 lei pentru 1 grad-hectar; - Care nu au indici cadastrali – 110 lei pentru 1 hectar; b) Terenurile destinate fânețelor și pășunilor: - Care au indici - 0, 75 lei / grad-ha - Care nu au indici cadastrali - 55 lei /ha c) Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc. ) – 115 lei pentru 1 ha de suprafață acvatică

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare II. Terenuri din intravilan a) Terenurile pe care

Impozit funciar și pe bunuri imobiliare II. Terenuri din intravilan a) Terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuințe, loturi de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan, din cauza insuficienței de terenuri în intravilan) -Pentru s. Făgureni - 1 lei/100 m. p - Terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lângă domiciliu și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimative; - Pentru Strășeni - 4 lei/100 m. p - Terenuri agricole cu construcții amplasate pe ele - 0, 2% din baza impozabilă a bunului imobil

Impozitul pe bunurile imobiliare: Pentru persoanele fizice Cu destinaţie: (obiecte evaluate) locativă (apartamente şi

Impozitul pe bunurile imobiliare: Pentru persoanele fizice Cu destinaţie: (obiecte evaluate) locativă (apartamente şi case de locuit individuale, garajele evaluate și terenurile pe care acestea sînt amplasate) Care practică activitate de întreprinzător - 0, 06% din baza impozabilă altele decât cea locativă sau agricolă - 0, 3% din baza impozabilă

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local al mun. Străşeni

Sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local al mun. Străşeni pe anul 2019 Resurse atrase de instituții TOTAL 3500. 0 mii lei 40. 0 Primăria mun. Străşeni – aparat 85. 0 Grădiniţa nr. 1 330. 0 Grădiniţa nr. 2 1050. 0 Grădiniţa nr. 3 650. 0 Grădiniţa nr. 4 270. 0 Grădiniţa nr. 5 55. 0 Grădiniţa s. Făgureni 1020. 0 Şcoala de Arte

Cum cheltuim banii? mii lei Învățământ preșcolar și extrașcolar 31188 Exercitarea guvernării (salarizare, servicii

Cum cheltuim banii? mii lei Învățământ preșcolar și extrașcolar 31188 Exercitarea guvernării (salarizare, servicii cadastrale, cheltuieli de regie, elaborare de proiecte, alte cheltuieli) 6287. 4 Dezvoltarea drumurilor 4678 Amenajarea teritoriului și iluminare stradală Apa și canalizare Cultura, tineret, sport Fondul de rezervă Protecția socială 3000 1000 783. 3 250 48. 9

Impactul bugetului 2019 2347 lei per locuitor 22500 lei per copil la grădiniță anual

Impactul bugetului 2019 2347 lei per locuitor 22500 lei per copil la grădiniță anual 13226, 82 lei per copil la Școala de Arte anual 5 km de drumuri renovate 5 km de drumuri iluminate 4, 1 Km magistrală canalizare construită

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program Denumirea Cheltuieli recurente, în total inclusiv cheltuieli de personal Servicii de stat cu destinaţie generală Resurse, total Resurse generale Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare Cheltuieli, total Exercitarea guvernării (salarizare, servicii cadastrale, cheltuieli de regie, elaborare de proiecte, alte cheltuieli) Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie Servicii datorii interne Servicii în domeniul economiei Resurse, total Realizarea terenurilor Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare Cod 01 1 2 0301 0802 1704 04 1 2 Suma, mii lei 48835, 6 8237, 4 8197, 4 40. 0 8237, 4 6287, 4 250, 0 1700, 0 -100, 0 -100

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program Transport rutier 04 Resurse, total 4678, 0 Inclusiv: transferuri curente primite cu destinatie speciala 1 2349, 3 resurse din realizarea terenurilor 2 100, 0 resurse generale 3 2228, 7 4678, 0 6402 4678, 0 Cheltuieli, total Dezvoltarea drumurilor Dezvoltarea comunala si amenajare Resurse, total Resurse generale Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare Cheltuieli, total 06 1800, 0 1 2 1800, 0

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program Amenajarea oraselor, satelor (comunelor) Aprovizionarea cu apasi canalizare Resurse, total 7502 1800, 0 06 1000, 0 Resurse generale 1 1000, 0 Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 Cheltuieli, total Aprovizionarea cu apa si canalizare Iluminarea stradală Resurse, total 1000, 0 7503 1000, 0 06 1200, 0 Resurse generale 1 1200, 0 Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 Cheltuieli, total 1200, 0 Iluminarea stradală 7505 1200, 0

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă Resurse, total Resurse generale Resurse colectate de autorităţi/instituţii

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă Resurse, total Resurse generale Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare Cheltuieli, total Dezvoltarea culturii Sport Tineret 5585 Învăţămînt Resurse, total Resurse generale Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare Cheltuieli, total Educaţie timpurie Servicii afiliate învăţămîntului (Şcoala de Arte) 08 1 2 8502 8603 09 1 2 8802 8814 783, 3 783. 3 283, 3 100, 0 400, 0 31188, 0 27728, 0 3460, 0 31188, 0 25566, 6 5621, 4

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

Resursele şi cheltuielile bugetului local al mun. Străşeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe program Alte servicii de protecţie socială Resurse, total 10 48, 9 Resurse generale 1 48, 9 Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 Cheltuieli, total Serviciul de mediatori 48, 9 9019 48, 9

Lista proiectelor de investiţii capitale bugetului mun. Străşeni pe anul 2019 Cod Denumirea Construcţia

Lista proiectelor de investiţii capitale bugetului mun. Străşeni pe anul 2019 Cod Denumirea Construcţia platformei de transfer şi conservarea depozitului de acumulare a deşeurilor Construcţia staţiei de epurare Construcţia sistemului de canalizare Construcţia drumurilor locale Iluminarea stradală Extinderea și modernizarea sistemului de iluminare stradală Modernizarea serviciului de salubrizare Construcţia Azilului pentru oamenii din cultură Org F 3 2 P 2 Suma, mii lei Inclusiv: Proiect Total (lei) 1, 0 mln. 4, 6 mln. 1, 2 mln. Din transferuri cu Din restul destinaţie specială veniturilor pentru cheltuieli bugetului capitale de la bugete local de alt nivel 2, 3 1, 0 2, 3 1, 2

Lista proiectelor finanţate din surse externe ale bugetului mun. Străşeni pe anul 2019 Cod

Lista proiectelor finanţate din surse externe ale bugetului mun. Străşeni pe anul 2019 Cod Suma, mii lei Denumirea P 2 Surse de Proiect Venituri Cheltuieli finanţare 10735 0640 7505 3, 0 Fonduri Europene 10735 0451 6402 8, 0 USAID 4, 0 Fonduri Europene Org 2 Extinderea și modernizarea sistemului de iluminare stradală Construcţia drumurilor locale Construcţia sistemului de canalizare F 3 10735 0630 7503

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul mun.

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul mun. Străşeni pe anul 2019 Efectivul de personal, unităţi TOTAL 382, 155 34 Primăria(aparatul – 18, auxiliari – 6, contractieri-10) 7 Contabilitatea centralizată 27, 8 Grădiniţa de copii nr. 1 64, 925 Grădiniţa de copii nr. 2 65, 85 Grădiniţa de copii nr. 3 35, 75 Grădiniţa de copii nr. 4 53, 2 Grădiniţa de copii nr. 5 13, 3 Grădiniţa de copii s. Făgureni 1, 25 Biblioteca s. Făgureni 2, 5 Căminul cultural s. Făgureni 76. 58 Şcoala de Arte mun. Străşeni

Întrebări sau Propuneri CONTRIBUȚIA DUMNEAVOASTRĂ CA MEMBRU AL SOCIETĂȚII ESTE IMPORTANTĂ!

Întrebări sau Propuneri CONTRIBUȚIA DUMNEAVOASTRĂ CA MEMBRU AL SOCIETĂȚII ESTE IMPORTANTĂ!

Vă mulțumim pentru participare la Audierea Publică!

Vă mulțumim pentru participare la Audierea Publică!