PRIMORSKA HRVATSKA 15 2 2017 Hana velec 8

  • Slides: 10
Download presentation
PRIMORSKA HRVATSKA 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 1

PRIMORSKA HRVATSKA 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 1

SADRŽAJ • Općenito • Klima • Padaline • Vjetrovi • Biljni pokrov • Tlo

SADRŽAJ • Općenito • Klima • Padaline • Vjetrovi • Biljni pokrov • Tlo • Zaštita prirode 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 2

OPĆENITO Hrvatskim primorjem nazivamo: • obalni prostor Hrvatskog Jadrana (između Dragonje i Prevlake) •

OPĆENITO Hrvatskim primorjem nazivamo: • obalni prostor Hrvatskog Jadrana (između Dragonje i Prevlake) • zagorski dio Dalmacije i sve Hrvatske otoke 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 3

KLIMA • Na klimu Hrvatske važan utjecaj ima Atlantski ocean i Sredozemno more •

KLIMA • Na klimu Hrvatske važan utjecaj ima Atlantski ocean i Sredozemno more • Klima je pretežno sredozemna (vruća ljeta, vlažne zime) • Srednja srpanjska temperatura je 22°C • Druga klima u primorskoj Hrvatskoj je submediteranska ili prijelazna sredozemna te klima masline 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 4

PADALINE • Na jadranskoj pučini vrlo je malo padalina • Količina padalina raste od

PADALINE • Na jadranskoj pučini vrlo je malo padalina • Količina padalina raste od otoka prema obali i od sjeverozapada prema jugoistoku • Najveće količine padalina izluče se tijekom hladnijeg dijela godine, u jesen i zimi 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 5

VJETROVI • Bura - puše sa sjeveroistoka, hladan i suh vjetar • Jugo -

VJETROVI • Bura - puše sa sjeveroistoka, hladan i suh vjetar • Jugo - puše s jugoistoka, topao i vlažan vjetar • Maestral - ugodan vjetar, puše sa sjeverozapada, pogodan za jedrenje 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 6

BILJNI POKROV • Na sastav biljnog pokrova utječu: • Sredozemlje - alepski bor zemljopisni

BILJNI POKROV • Na sastav biljnog pokrova utječu: • Sredozemlje - alepski bor zemljopisni položaj, reljef, klima, • Submediteran - hrast medunac tlo, vode, i sastav stijena 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 7

TLO • Crvenica - nastaje taloženjem netopivih minerala (vapnenca i dolomita) • Smeđe tlo

TLO • Crvenica - nastaje taloženjem netopivih minerala (vapnenca i dolomita) • Smeđe tlo - u područjima s više padalina, i nižim tepmeraturama, na vapnencu i dolomitu • Aluvijalno tla i močvarna- plavljeni dijelovi riječnih dolina i polja u kršu 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 8

ZAŠTITA PRIRODE • Prostrana područja iznimnih prirodnih vrijednosti gdje je zabranjeno ugrožavanje prirode na

ZAŠTITA PRIRODE • Prostrana područja iznimnih prirodnih vrijednosti gdje je zabranjeno ugrožavanje prirode na bilo koji načini • To su: NP Krka, NP Paklenica, NP Kornati, NP Brijuni, NP Mljet (Veliko i Malo jezero) 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 9

 • HVALA NA PAŽNJI! 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 10

• HVALA NA PAŽNJI! 15. 2. 2017. Hana Švelec, 8. b 10