Primer dobre prakse Operacijo delno financira Evropska unija

  • Slides: 29
Download presentation
Primer dobre prakse Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Primer dobre prakse Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007 -2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Domžale v treh jezikih Srednja Šola Domžale Projektni teden: intervjuji, anketiranje, oblikovanje brošure in

Domžale v treh jezikih Srednja Šola Domžale Projektni teden: intervjuji, anketiranje, oblikovanje brošure in javna predstavitev na Srednji šoli Domžale. Miranda Kabaj Vočina coordinator Andrea Valenti Italian Foreign Teacher Philip Jacobs German Foreign Teacher Rebecca Ehalt English Foreign Teacher

Kontekst • Projekt prvič izvedli. Additional v š. l. Comments 2010/11 here • izhodišče

Kontekst • Projekt prvič izvedli. Additional v š. l. Comments 2010/11 here • izhodišče v učnem načrtu • odločitev za projektni teden v projektnem timu • uporabljena izključno avtentična gradiva • primerno za manjše skupine (15 – 20 dijakov) • projektni tim dobro koordiniran in uigran.

Priprave na projekt Additional • Načrtovanje, izvedba, Comments here refleksija, evalvacija, • naklonjenost vodstva

Priprave na projekt Additional • Načrtovanje, izvedba, Comments here refleksija, evalvacija, • naklonjenost vodstva šole in učiteljskega zbora: – fleksibilnost urnika – druge prilagoditve: rezervacija računalniških in drugih učilnic.

Dodana vrednost • izbor informacij relevantnih za tujce, na katere Additional slovenski Comments učitelji

Dodana vrednost • izbor informacij relevantnih za tujce, na katere Additional slovenski Comments učitelji morda ne bihere pomislili – primer: intervju s tujci v Domžalah, – intervjuji in odnos dijakov do imigrantov, • medpredmetno timsko delo tujih učiteljev, • podpora tujih učiteljev,

Osnovna izobrazba tujih učiteljev • grafična oblikovalka: Additional Comments strokovna podpora za here –

Osnovna izobrazba tujih učiteljev • grafična oblikovalka: Additional Comments strokovna podpora za here – predstavitve in brošure, – urejanje slik in video gradiva, • biolog in ekolog: – geografija, živali in rastline okoli Domžal, – promet in ekologija.

Splošni cilji projekta Additional Comments here Cilj projekta: Predstavitev Domžal v 2 tujih jezikih:

Splošni cilji projekta Additional Comments here Cilj projekta: Predstavitev Domžal v 2 tujih jezikih: nemščina in italijanščina, angleščina je povezovalni jezik.

Additional Pričakovani Dijaki Comments here • predstavijo Domžale pred publiko, rezultati • poznajo Domžale

Additional Pričakovani Dijaki Comments here • predstavijo Domžale pred publiko, rezultati • poznajo Domžale iz različnih zornih kotov • znajo zbirati informacije o Domžalah, • kritično analizirajo zbrane informacije • uredijo fotografsko in video gradivo.

Additional Comments here Področja raziskav: delovne skupine • • Prebivalstvo Geografija • Šport Zgodovina

Additional Comments here Področja raziskav: delovne skupine • • Prebivalstvo Geografija • Šport Zgodovina • Promet • Arhitektura Kultura

Učni pristopi, metode, oblike • • Additional delo z avtentičnim materialom, Comments hereučenje, delo

Učni pristopi, metode, oblike • • Additional delo z avtentičnim materialom, Comments hereučenje, delo v skupini, sodelovalno zbiranje in izbiranje podatkov, priprava intervjuja in vprašalnika, snemanje in obdelava podatkov, fotografiranje in urejanje fotografij, oblikovanje in priprava predstavitve,

Preverjanje in ocenjevanje • Sprotno ocenjevanje: Additional Comments aktivnost in prispevekhere posameznika, • iznajdljivost

Preverjanje in ocenjevanje • Sprotno ocenjevanje: Additional Comments aktivnost in prispevekhere posameznika, • iznajdljivost pri zbiranju informacij, • organiziranost, ubranost skupine • jezikovne zmožnosti, • osebni prispevek pri prevajanju • oblikovanje predstavitve in brošure, • predstavitev / nastop

Schedule

Schedule

Grading Each day each student received a point value for the quality of work

Grading Each day each student received a point value for the quality of work completed. Teachers kept track of these in the boxes at the bottom of their schedules. 0 = incomplete / no effort 1 = complete / average 2 = excellent / extra effort

Workshops English Rebecca Ehalt Design -Presentations (Tuesday) -Feedback (Wednesday) -Final Feedback (Thursday) Brochures -Design

Workshops English Rebecca Ehalt Design -Presentations (Tuesday) -Feedback (Wednesday) -Final Feedback (Thursday) Brochures -Design in Word -Given dimensions, 2 fonts, and standard font sizes -Must have headline, subhead, text, images, captions and names -black and white for photocopying Presentations -Include an introduction and conclusion -Include imagery, and movies if possible

1. dan: ponedeljek Nemščina in italijanščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the

1. dan: ponedeljek Nemščina in italijanščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom • skupen uvod v pojekt (Philip Jacobs, Andrea Valenti, Rebbecca Ehalt) • nevihta možganov • razdelitev dijakov v skupine • priprava intervjujev in vprašalnikov

2. dan: torek Nemščina • in • italijanščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work

2. dan: torek Nemščina • in • italijanščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom oblikovanje vprašalnikov, intervju z direktorjem kulturnega doma, Milanom Mariničem, • intervjuji na ulici, • intervju po e-pošti z Nemko v Domžalah, S pomočjo tujega učitelja: • vrednotenje raziskav,

Nemščina in italijanščina • angleščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom

Nemščina in italijanščina • angleščina Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom 3. dan: sreda intervju z županom Domžal: Tonijem Dragarjem. Ob pomoči tujega učitelja: • prevajanje in pisanje besedil v nemščini in italijanščini • pripravljanje predstavitev – podpora angleške učiteljice • Izbira informacij

Nemščina in italijanščina Philip Jacobs Andrea Valenti Work in the classroom 4. dan: četrtek

Nemščina in italijanščina Philip Jacobs Andrea Valenti Work in the classroom 4. dan: četrtek • zaključevanje besedil pripravljanje predstavitev, • poskusna predstavitev in poprave,

Nemščina in italijanščina • Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom 5.

Nemščina in italijanščina • Philip Jacobs in Andrea Valenti Work in the classroom 5. dan: petek Poskusna predstavitev, zadnje poprave • Predstavitev pred publiko

Vrednotenje predstavitev Deutsch Nemščina Philip Jacobs • Dijaki so govorili prosto in naravno (nekaj

Vrednotenje predstavitev Deutsch Nemščina Philip Jacobs • Dijaki so govorili prosto in naravno (nekaj dijakov), – brali z dobro izgovorjavo (večina dijakov), – brali s težavami (en dijak), – brali/govorili nerazumljivo (noben dijak). Work in the classroom • Grafična podpora je bila – brezhibna (večina prezentacij), – z nekaj napakami (ena prezentacija), – nerazumljiva (nobena prezentacija).

Deutsch Nemščina Dejavnost po projektnem tednu • Domača naloga (v nemščini): – opis vseh

Deutsch Nemščina Dejavnost po projektnem tednu • Domača naloga (v nemščini): – opis vseh dejavnosti med projektnim tednom – Kaj mi je bilo všeč in zakaj? Work in the– Kaj mi ni bilo všeč in zakaj ne? Philip Jacobs classroom • Najpogostejši odgovori: – Všeč: delo v skupinah, s prijatelji, – Ni všeč: projekt je bil predolg.

Deutsch Nemščina Philip Jacobs Work in the classroom “Všeč mi je bilo, da •

Deutsch Nemščina Philip Jacobs Work in the classroom “Všeč mi je bilo, da • smo delali v skupinah, skupaj s prijatelji, in smo si med seboj pomagali, • smo delali z računalnikom, • smo samostojno raziskovali, pisali in pripravljali prezentacije, • je bilo več jezikov, • so nam učitelji pomagali. ”

Deutsch Nemščina Philip Jacobs Work in the classroom “Ni mi bilo všeč, da •

Deutsch Nemščina Philip Jacobs Work in the classroom “Ni mi bilo všeč, da • je šolski dan trajal predolgo, • smo bili preveč časa pred računalnikom, • smo delali v skupinah – raje delam sam. ” (1 oseba) • “Vse mi je bilo všeč. ”

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ITALIJANŠČINA • Prednosti: dobro sodelovanje in organizacija, boljša učinkovitost, pomagamo si, razumemo

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ITALIJANŠČINA • Prednosti: dobro sodelovanje in organizacija, boljša učinkovitost, pomagamo si, razumemo se, spodbujamo se, sproščeni smo, več ideji in manj napak. • Negativno: bolj učinkoviti, več časa • Vsi: več podobnih tednov

Brochures –Requirements (photo of brochures here)

Brochures –Requirements (photo of brochures here)

Presentations –Requirements –Examples

Presentations –Requirements –Examples

Presentations

Presentations

Evaluation Conclusion here. Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats - Tips for Improvement:

Evaluation Conclusion here. Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats - Tips for Improvement: -