Primarne djelatnosti poljoprivreda ratarstvo i stoarstvo primarni sektor

  • Slides: 29
Download presentation
Primarne djelatnosti

Primarne djelatnosti

 poljoprivreda: ratarstvo i stočarstvo = primarni sektor - ratarstvo prehrambene kulture najvažnije npr.

poljoprivreda: ratarstvo i stočarstvo = primarni sektor - ratarstvo prehrambene kulture najvažnije npr. žitarice, korjenaste biljke (krumpir), voće i povrće, kava, čaj. . . - stočartvo goveda, svinje, ovce, koze i perad, mlijeko. . .

 Poljoprivreda prema obliku: 1) komercijalna - proizvodi za tržište - u razvijenim državama

Poljoprivreda prema obliku: 1) komercijalna - proizvodi za tržište - u razvijenim državama (uz izuzetke) - uglavnom specijalizirane farme samo jedna kultura - velike investicije - primjer: središnja ravnica SAD – a (žito); Australija (stoka); Brazil, Ekvador, Kolumbija (kava, banana, šećer); Obala Bjelokosti i Gana (kakao)

2) samoopskrbna - proizvodi za osobne potrebe (za preživljavanje) - u nerazvijenim državama Afrike,

2) samoopskrbna - proizvodi za osobne potrebe (za preživljavanje) - u nerazvijenim državama Afrike, Azije i Latinske Amerike - male parcele veliki broj ljudi mnogo rada - primjer: države monsunske Azije (riža)

 POLJOPRIVREDNE REGIJE SVIJETA 1) nizinsko područje Sjeverne Amerike: - Kanada i SAD -

POLJOPRIVREDNE REGIJE SVIJETA 1) nizinsko područje Sjeverne Amerike: - Kanada i SAD - žitarice (farme) stočarstvo (rančevi) - jedno od najvažnijih svjetskih agrarnih područja komercijalna - najmoderniji poljoprivredni strojevi 2) tropsko područje Latinske Amerike: - plantažni uzgoj tropskih kultura komercijalna - najveći proizvođači banana, kave, šećera, kikirikija, kakaa - slabo plaćena najamna snaga

3) sredozemno područje: - maslinarstvo, vinogradarstvo, voće i povrće - proizvodnja na malim posjedima

3) sredozemno područje: - maslinarstvo, vinogradarstvo, voće i povrće - proizvodnja na malim posjedima - upotreba mehanizacije ograničena zbog karakteristika terena - primjer: Francuska, Italija i Španjolska preko 50 % proizvodnje vina; Francuska (najveći europski poljoprivredni proizvođač); Ujedinjeno Kraljevstvo (govedarstvo, ovčarstvo, svinjogojstvo); Rusija, Ukrajina i Bjelorusija (mnogo ratarskih i stočnih kultura)

4) zapadna Afrika: - monokulturna proizvodnja tropskih kultura komercijalna - veliki posjedi sa slabo

4) zapadna Afrika: - monokulturna proizvodnja tropskih kultura komercijalna - veliki posjedi sa slabo plaćenim radnicima - primjer: Nigerija (palme uljarice, kikiriki); Obala Bjelokosti i Gana (kakao)

5) monsunska Azija: - intenzivni uzgoj riže navodnjavanjem samoopskrbna - najveći dio za lokalne

5) monsunska Azija: - intenzivni uzgoj riže navodnjavanjem samoopskrbna - najveći dio za lokalne potrebe, samo se višak izvozi - brojne obitelji tradicionalno obrađuju zemljište - svih 10 najvećih proizvođača riže npr. Kina, Indija, Indonezija. . . 6) rubni dijelovi Australije: - orijentirani na stočarsku (ovčarsku proizvodnju) - primorski krajevi monokulturni uzgoj žitarica na velikim posjedima u obiteljskom vlasništvu - suvremena proizvodnja komercijalna

 ribarstvo = jedna od najvažnijih djelatnost I. sektora - ribolov - marikultura -

ribarstvo = jedna od najvažnijih djelatnost I. sektora - ribolov - marikultura - prerada riba - trgovina ribom i ribljim proizvodima - bitno u prehrani stanovništva siromašnih zemalja (tradicija) - u visokorazvijenim zemljama se potiče konzumacija zbog velike prehrambene vrijednosti

- marikultura = uzgoj riba, rakova, školjki i algi - novija gospodarska djelatnost -

- marikultura = uzgoj riba, rakova, školjki i algi - novija gospodarska djelatnost - zadnjih godina bilježi sve veću ekspanziju - zašto?

 GLAVNA RIBOLOVNA PODRUČJA SVIJETA - najpovoljniji geografski preduvjeti su šelfovi (do 200 m)

GLAVNA RIBOLOVNA PODRUČJA SVIJETA - najpovoljniji geografski preduvjeti su šelfovi (do 200 m) i područja sutoka hladnih i toplih morskih struja bogata hranjivim tvarima (plankton) - primjer: sutok Golfske i Labradorske struje (istok Kanade), sutok Kuroshio i Oyashio struje (istok Japana) - također područja hladnih morskih struja npr. Humboldtove (zapad Južne Amerike) i Benguelske struje (zapad Afrike) - veliko značenje ima i ulov slatkovodne ribe (posebno u Kini) - problem izlovljavanje!!!

Izlov ribe u svijetu 2001. godine

Izlov ribe u svijetu 2001. godine

Glavna ribolovna područja svijeta

Glavna ribolovna područja svijeta

Ulov ribe po regijama

Ulov ribe po regijama

- najviše ribe lovi se u azijskim zemljama gdje Kina prednjači - u Kini

- najviše ribe lovi se u azijskim zemljama gdje Kina prednjači - u Kini se ulov ribe stalno povećava dok u Japanu dolazi do postupnog opadanja ulova ribe - japansko se tržište zbog velikih potreba opskrbljuje ribom i iz inozemstva (pa i iz Hrvatske) - Južna Amerika drugo je veliko područje ribolova (Peru i Čile) - prema ulovu ribe na istaknutom su mjestu i SAD, Rusija, Norveška i Island - u SAD-u tradicionalno su najvažnija ribarska područja sjeverozapadni Atlantik, sjeveroistočni Pacifik te istočni dio središnjeg Pacifika

Porast ulova ribe od 1950. do 2000.

Porast ulova ribe od 1950. do 2000.

Šumarstvo djelatnost I. sektora usmjerena na gospodarenje šumama - razvijena samo u dijelovima svijeta

Šumarstvo djelatnost I. sektora usmjerena na gospodarenje šumama - razvijena samo u dijelovima svijeta gdje su i brojne šume Vodeće zemlje svijeta u proizvodnji drvnih proizvoda 2003.

- ¼ Zemljine površine pod šumama - izrazita neravnomjernost u rasporedu geografska raspodjela šumskih

- ¼ Zemljine površine pod šumama - izrazita neravnomjernost u rasporedu geografska raspodjela šumskih područja: 1) tropsko ekvatorijalno područje Južne Amerike, Afrike i Azije - ½ šumskih područja svijeta - posebno važno poriječje rijeke Amazone Amazonska prašuma najveće pošumljeno područje (“pluća svijeta”) - plemenito drvo: tikovina, mahagonij, ebanovina, eukaliptus

Rasprostranjenost tropskih kišnih šuma u svijetu

Rasprostranjenost tropskih kišnih šuma u svijetu

2) područje oštre kontinentalne i subpolarne klime na sjevernoj polutki: sjeverni dio Sjeverne Amerike,

2) područje oštre kontinentalne i subpolarne klime na sjevernoj polutki: sjeverni dio Sjeverne Amerike, Europe i Azije - 1/3 cjelokupnog šumskog fonda - prevladavaju crnogorične vrste drveća: jela, smreka i bor - tzv. “klima tajge”

3) područje umjerenog pojasa - na njega otpada 1/5 ukupnog šumskog fonda - znatan

3) područje umjerenog pojasa - na njega otpada 1/5 ukupnog šumskog fonda - znatan dio uništen u posljednjih 200 godina - razlozi: ubrzan gospodarski razvoj, industrijalizacija, porast broja stanovnika i širenje poljoprivrednih površina - vrste: hrast, breza, vrba, bukva, kesten. . .

 geografska raspodjela šuma određuje i razmještaj zemalja koje eksploatiraju drvo: a) visokorazvijene zemlje

geografska raspodjela šuma određuje i razmještaj zemalja koje eksploatiraju drvo: a) visokorazvijene zemlje Sjeverne Amerike (SAD i Kanada) i Europe (Skandinavija) - drvo se koristi za potrebe drvne industrije npr. namještaj, građevinarstvo i proizvodnja papira - manji dio drva se izvozi

b) slabije razvijene zemlje tropskog pojasa (Brazil, Indija, Kina, Indonezija) - drvo se pretežno

b) slabije razvijene zemlje tropskog pojasa (Brazil, Indija, Kina, Indonezija) - drvo se pretežno koristi za ogrjev - širenje poljoprivrednih površina + ubrzana industrijalizacija + rast broja stanovnika + niski životni standard = ekspoloatacija drva - razlika između eksploatacije i gospodarenja šumama? deforestacija = smanjenje šumske površine zbog neplanskog i neracionalnog krčenja šuma kisele kiše = odumiranje šuma zbog štetnih plinova u atmosferi (SO₂ i CO₂) nastali pod utjecajem čovjeka

 šume su bitne jer utječu na klimu, vode i raznolikost flore i faune

šume su bitne jer utječu na klimu, vode i raznolikost flore i faune površina pod šumama bi trebala biti stabilna do 2020. (uz velike razlike u pojedinim dijelovima svijeta) najugroženije tropske kišne šume ipak, sve veća svijest i zakonska regulativa o održivom razvoju šumskih područja npr. plansko gospodarenje šumama, proglašenje nacionalnih parkova i ostalih zaštićenih područja

PRIMARNE DJELATNOSTI poljoprivreda - suvremena poljoprivreda: mehanizacija, primjena znanosti - grane: ratarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo,

PRIMARNE DJELATNOSTI poljoprivreda - suvremena poljoprivreda: mehanizacija, primjena znanosti - grane: ratarstvo, stočarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo. . . - oblici poljoprivrede: Komercijalna (za tržište, visokorazvijene zemlje, mehanizacija npr. SAD) i samoopskrbna (za vlastite potrebe, slabije razvijene zemlje npr. Kina) čimbenici razvoja poljoprivrede: prirodni (reljef, klima, vode, tlo), društveni (vlasništvo, veličina posjeda, tržište, politika države) stočarstvo - proizvodnja mesa (proteini, vitamini, minerali), mlijeka i industrijskih sirovina (koža, vuna) ribarstvo - morsko i slatkovodno - izlov riba i morskih organizama, uzgoj u ribnjacima i morskim kavezima (marikultura)

- glavna ribolovna područja su šelfovi (do 200 m dubine) i sutoci toplih i

- glavna ribolovna područja su šelfovi (do 200 m dubine) i sutoci toplih i hladnih morskih struja šumarstvo - važnost šuma: osiguravaju industrijske sirovine, ogrijev, rekreacijske zone, kisik, očuvanje biljnog i životinjskog svijeta - šumske plantaže - racionalno korištenje šuma