PRIEMYSEL SLOVENSKA Priemysel zamestnva najviac pracujcich vytvra 23

  • Slides: 51
Download presentation
PRIEMYSEL SLOVENSKA • Priemysel - zamestnáva najviac pracujúcich. • vytvára 2/3 hospodárskej výroby a

PRIEMYSEL SLOVENSKA • Priemysel - zamestnáva najviac pracujúcich. • vytvára 2/3 hospodárskej výroby a jeho výrobky tvoria prevažnú časť vývozu do zahraničia. • strojárstvo je prevládajúce odvetvie slovenského priemyslu - spolu s príbuzným elektrotechnickým a kovoobrábacím priemyslom sa podieľa 30 % na priemyselnej výrobe

Ø Historický vývoj priemyslu: priemysel Slovenska po roku 1989 * trhové hospodárstvo * zmena

Ø Historický vývoj priemyslu: priemysel Slovenska po roku 1989 * trhové hospodárstvo * zmena vlastníctva * obdobie transformácie a zmena štruktúr podnikov * zníženie počtu zamestnancov * zníženie stupňa koncentrácie Zmena veľkostnej štruktúry priemyselných závodov (nárast počtu malých priemyselných firiem, pokles počtu veľkých) Veľkosť 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 – 500 6 – 1 000 30 – 2 500 68 – 5 000 35 5 001 – 19 152 90 95 41 12 344 82 31 9 870 88 69 25 7 1162 86 55 19 5 1356 77 60 18 4 1571 69 63 17 3 Spolu 390 600 1059 1327 1515 1723 158

Ø Historický vývoj priemyslu: priemysel Slovenska po vstupe do EÚ * otvorenie nových trhov

Ø Historický vývoj priemyslu: priemysel Slovenska po vstupe do EÚ * otvorenie nových trhov (vstup zahraničných inv. ) * vznik priemyselných parkov * regionálna rozdielnosť (nerovnomernosť) priemyselnej výroby * r. 2003 zisk 91, 5 mld. Sk (r. 2000 = 36, 5 mld. Sk) Priemyselné parky: - združenie viacerých firiem na jednom mieste, kde je vybudovaná infraštruktúra, s podobným zameraním - Záhorie, Nitra – sever, Tornaľa, Námestovo, Lučenec, Kechnec, Liptov, Spiš, Partizánske – Malé Bielice

„priemyselná mapa“ Slovenska sa mení Teplička n. V. Malacky/ Lozorno Kechnec Vráble

„priemyselná mapa“ Slovenska sa mení Teplička n. V. Malacky/ Lozorno Kechnec Vráble

Nerastné suroviny • • • Palivá: ropa – Malacky, Gbely zemný plyn – Malacky,

Nerastné suroviny • • • Palivá: ropa – Malacky, Gbely zemný plyn – Malacky, Láb hnedé uhlie – Prievidza, Handlová, Modrý Kameň lignit – Nováky Rudné suroviny: železná a medená ruda – Spiš ( Rožňava, Rudňany ) striebro, zlato – B. Štiavnica, Kremnica Nerudné suroviny: magnezit – Jelšava, Lubeník kamenná soľ – Solivar, Zbudza vápenec – Malá Fatra mastenec – Hnúšťa azbest - Dobšiná

Solivar Zbudza Gbely Rožňava Modrý Kameň

Solivar Zbudza Gbely Rožňava Modrý Kameň

Strojársky priemysel • rozmiestnený rovnomerne - najviac stredné Považie (Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská

Strojársky priemysel • rozmiestnený rovnomerne - najviac stredné Považie (Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Martin), • významné odvetvie: dopravné strojárstvo - Bratislava (Volkswagen), - Trnava (PSA Peugeot - Citroen), - Žilina (Kia Motors Slovakia), • - motocykle - Považská Bystrica, • - riečne lode- Komárno, • - výroba a opravovne vagónov: Poprad, Vrútky, Trnava, Martin, • - výroba poľnohospodárskych strojov: Detva - lesné a stavebné stroje, Martin - traktory

Stredné Považie

Stredné Považie

Vrútky

Vrútky

Strojársky priemysel • výroba zdravotníckej techniky: Stará Turá, Piešťany, • výroba rôzneho kovového tovaru

Strojársky priemysel • výroba zdravotníckej techniky: Stará Turá, Piešťany, • výroba rôzneho kovového tovaru a presnej mechaniky : - automatické práčky: Poprad – Matejovce - chladničky – Zlaté Moravce - výroba armatúr: Myjava, - výroba železničných konštrukcií : Brezno, - výroba ložísk : Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Prešov, Žilina,

Strojársky priemysel • elektrotechnické strojárstvo : • • • silnoprúdové: Bratislava - SIEMENS, KABLO

Strojársky priemysel • elektrotechnické strojárstvo : • • • silnoprúdové: Bratislava - SIEMENS, KABLO slaboprúdové: Liptovský Hrádok, Stropkov - telekomunikačná technika Poprad Matejovce - pračky Nižná na Orave - televízory Galanta, Voderady, – Samsung Elektronics Slovakia, Nitra – Sony Slovakia Krompachy, Trstená – Panasonic Slovakia Nové Mesto nad Váhom - Emerson Nové Zámky - výroba svietidiel (OSRAM)

Hutnícky priemysel • hutníctvo železa - U. S. Steel Košice - spracúva železnú rudu

Hutnícky priemysel • hutníctvo železa - U. S. Steel Košice - spracúva železnú rudu z Ukrajiny, uhlie z Ostravy, vápenec zo Slovenského krasu, - železiarne v Podbrezovej, - drôtovňa Hlohovec, • - hutníctvo farebných kovov: - hlinikáreň Žiar nad Hronom, - kovohuty Krompachy (elektrolytická meď) - ferozliatiny z mangánu a z kremíka – Istebné na Orave

Priemysel palív a energetiky • obmedzené zdroje ťažby hnedého uhlia a lignitu v oblasti

Priemysel palív a energetiky • obmedzené zdroje ťažby hnedého uhlia a lignitu v oblasti Hornej Nitry – Nováky, Prievidza, Handlová • ťažba ropy - Gbely a zemného plynu na Záhorí – Vysoká pri Morave - nepostačuje • tepelné elektrárne : Zemianske Kostoľany a Vojany, • prevažná časť výroby: - jadrové - Jaslovské Bohunice, Mochovce - vodné elektrárne (Váh -19) + vodná elektráreň Gabčíkovo,

Chemický priemysel • dovoz surovín, • Bratislava - Slovnaft, Istrochem ako súčasť Dusla v

Chemický priemysel • dovoz surovín, • Bratislava - Slovnaft, Istrochem ako súčasť Dusla v Šali, • Šaľa- Duslo, • Nováky (NCHZ), • Smolenice (Chemolak - farby), • výroba plastov a syntetických vlákien: Senica, Svit, Strážske, Humenné, Nitra, Žilina,

Smolenice

Smolenice

Gumárenský priemysel • Púchov (MATADOR), • Bratislava (GUMON), • Dolné Vestenice (VEGUM),

Gumárenský priemysel • Púchov (MATADOR), • Bratislava (GUMON), • Dolné Vestenice (VEGUM),

Dolné Vestenice

Dolné Vestenice

Farmaceutický priemysel • • Hlohovec - ZENTIVA Nitra - BIOVETA Šarišské Michaľany – IMUNA

Farmaceutický priemysel • • Hlohovec - ZENTIVA Nitra - BIOVETA Šarišské Michaľany – IMUNA Slovenská Ľupča - BIOTIKA

Potravinársky priemysel • rovnomerne rozmiestnený, významné podniky, Bratislava - Kraft Foods Slovakia, Palma Tumys,

Potravinársky priemysel • rovnomerne rozmiestnený, významné podniky, Bratislava - Kraft Foods Slovakia, Palma Tumys, Rajo Prievidza – Nestlé Slovensko, Rimavská Sobota – Tauris, Sereď – Slovenské cukrovary mlyny - Nitra, pekárne – Sereď, cukrovary – Trnava, konzervárne – Levice, pivovary – Hurbanovo, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, mliekarne – Bratislava, V. Meder, Levice, L. Mikuláš,

Hurbanovo

Hurbanovo

Textilný priemysel • bavlnárstvo a hodvábnictvo: Ružomberok, Levice, Liptovský Mikuláš • vlnárstvo : Žilina,

Textilný priemysel • bavlnárstvo a hodvábnictvo: Ružomberok, Levice, Liptovský Mikuláš • vlnárstvo : Žilina, • spracovanie ľanu : Kežmarok (TATRAĽAN) • pletiarstvo: Vrbové (TRIKOTA), ,

Odevný priemysel • Trenčín (OZETA), • Púchov (MAKYTA), • Bánovce nad Bebravou (ZORNICA)

Odevný priemysel • Trenčín (OZETA), • Púchov (MAKYTA), • Bánovce nad Bebravou (ZORNICA)

Kožiarsky a obuvnícky priemysel • výroba koží: Liptovský Mikuláš, Bošany • obuv: Partizánske, Bardejov,

Kožiarsky a obuvnícky priemysel • výroba koží: Liptovský Mikuláš, Bošany • obuv: Partizánske, Bardejov, Bánovce nad Bebravou,

Výroba stavebných materiálov • cementárne: Rohožník, Horné Srnie, Lietavská Lúčka, Turňa nad Bodvou, •

Výroba stavebných materiálov • cementárne: Rohožník, Horné Srnie, Lietavská Lúčka, Turňa nad Bodvou, • výroba stavebnej keramiky: Lučenec, Michalovce, • magnezitové závody: Lovinobaňa, Jelšava,

Lietavská Lúčka Horné Srnie Turňa nad Bodvou

Lietavská Lúčka Horné Srnie Turňa nad Bodvou

Sklársky priemysel • úžitkové sklo: Katarínska Huta (časť obce Cinobaňa), Zlatno, Lednické Rovné, Poltár

Sklársky priemysel • úžitkové sklo: Katarínska Huta (časť obce Cinobaňa), Zlatno, Lednické Rovné, Poltár • obalové sklo: Nemšová (SKLOOBAL), • laboratórne sklo: Bratislava

Zlatno Nemšová Poltár Katarínska Huta

Zlatno Nemšová Poltár Katarínska Huta

Drevospracujúci priemysel • spracovanie dreva: Zvolen (Bučina – listnaté), Banská Bystrica (Smrečina - ihličnaté),

Drevospracujúci priemysel • spracovanie dreva: Zvolen (Bučina – listnaté), Banská Bystrica (Smrečina - ihličnaté), Krásno nad Kysucou, Turany, Vranov nad Topľou (Bukóza), Žarnovica (Preglejka) • nábytkárske závody: Bratislava, Topoľčany (DECODOM), Spišská Nová Ves, Lučenec, Pravenec,

Celulózky a papierne • Žilina (Tento), Štúrovo (JUHCELPAP), Ružomberok (SCP) Harmanec, Slavošovce

Celulózky a papierne • Žilina (Tento), Štúrovo (JUHCELPAP), Ružomberok (SCP) Harmanec, Slavošovce

Polygrafický priemysel • vydávanie novín, časopisov, kníh – kultúrna hodnota • Bratislava, Trnava, Martin,

Polygrafický priemysel • vydávanie novín, časopisov, kníh – kultúrna hodnota • Bratislava, Trnava, Martin, Košice, Prešov, Nitra,

priemysel Slovenska Regionalizácia priemyslu Slovenska Ø regionalizácia podľa J. Mládka (1990) Ø 17 regiónov

priemysel Slovenska Regionalizácia priemyslu Slovenska Ø regionalizácia podľa J. Mládka (1990) Ø 17 regiónov priemyslu Ø 7 makroregiónov – vlastnosti priemyselnej štruktúry regiónov, prírodné a socioekonomické podmienky

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Bratislavský makroregión – Bratislavský a Záhorský región Ø Vplyv hlavného

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Bratislavský makroregión – Bratislavský a Záhorský región Ø Vplyv hlavného mesta Ø odvetvia: * chemický priemysel * strojársky priemysel * potravinársky priemysel * výroba stavebných látok * priemysel palív a energetický priemysel * elektrotechnický priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Ø Makroregión Považie – horno, stredno, dolnovážsky región najväčší priemyselný

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Ø Makroregión Považie – horno, stredno, dolnovážsky región najväčší priemyselný útvar význam dopravných línií odvetvia: * strojársky priemysel * elektrotechnický priemysel * kovospracujúci priemysel * textilný priemysel * drevospracujúci priemysel * potravinársky priemysel * energetický priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Ponitrie – horno, dolnonitriansky región Ø severná časť –

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Ponitrie – horno, dolnonitriansky región Ø severná časť – faktor prírodných zdrojov hnedé uhlie a lignit Ø odvetvia: * ťažba palív a výroba energie * chemický priemysel * gumárenský priemysel * drevospracujúci priemysel Ø južná časť – poľnohospodárske produkty Ø odvetvia: * potravinársky priemysel * kožiarsky a obuvnícky priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Pohronie – horno, stredno, dolnopohronský región Ø bohatá história

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Pohronie – horno, stredno, dolnopohronský región Ø bohatá história a pestrá štruktúra Ø odvetvia: * hutníctvo železa a neželezných kovov * strojársky priemysel * elektrotechnický priemysel * drevospracujúci priemysel * priemysel celulózy a papiera * textilný priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Ø Lučnecko-gemersko-spišský makroregión – 3 regióny druhý najväčší útvar jadro

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Ø Lučnecko-gemersko-spišský makroregión – 3 regióny druhý najväčší útvar jadro – rudohorská oblasť s tradíciami odvetvia: * hutníctvo železa * výroba stavebných látok (magnezitový priemysel) * chemický priemysel * elektrotechnický priemysel * kovospracujúci priemysel * potravinársky priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Košicko-prešovský makroregión – 2 regióny Ø vplyv dvoch centier Ø

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Košicko-prešovský makroregión – 2 regióny Ø vplyv dvoch centier Ø odvetvia: * hutníctvo železa * strojársky priemysel * elektrotechnický priemysel * kovospracujúci priemysel * priemysel stavebných látok * potravinársky priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Zemplín Ø Najmenší útvar Ø odvetvia: * priemysel palív

regionalizácia priemyslu Slovenska Ø Makroregión Zemplín Ø Najmenší útvar Ø odvetvia: * priemysel palív a výroba energie * chemický priemysel * strojársky priemysel * celulózovo-papierenský priemysel * potravinársky priemysel

regionalizácia priemyslu Slovenska

regionalizácia priemyslu Slovenska

Hospodárstvo Slovenska Vďaka za pozornosť pekný víkend Jo. Po

Hospodárstvo Slovenska Vďaka za pozornosť pekný víkend Jo. Po