Pridjevi 1 i 2 deklinacije Navoenje pridjeva 1

  • Slides: 14
Download presentation
Pridjevi 1. i 2. deklinacije

Pridjevi 1. i 2. deklinacije

Navođenje pridjeva 1. i 2. deklinacije - redoslijed rodova m, f, n m f

Navođenje pridjeva 1. i 2. deklinacije - redoslijed rodova m, f, n m f n -us -a -um bonus, bona, bonum skraćeni oblik pisanja bonus, 3 1. grupa - pridjevi na – us, -a, -um

 • magnus, 3 • parvus, 3 • clarus, 3 • notus, 3

• magnus, 3 • parvus, 3 • clarus, 3 • notus, 3

Deklinacija pridjeva 1. i 2. deklinacije m -us bonus, 2. dekl. (na -us) m

Deklinacija pridjeva 1. i 2. deklinacije m -us bonus, 2. dekl. (na -us) m f n -a bona, -um bonum 1. dekl. (na -a) f 2. dekl. ( na -um) n 1. grupa - pridjevi na – us, -a, -um

bonus, 3 m singular f n N BONUS N BONA N BONUM G BON-I

bonus, 3 m singular f n N BONUS N BONA N BONUM G BON-I G BON-AE G BON-I D BON-O D BON-AE D BON-O AK BON-UM AK BON-AM AK BON-UM V BON-E V BON-A V BON-UM AB BON-O AB BON-A AB BON-O

plural m f n n bon -I bon -AE bon -A g bon -ORUM

plural m f n n bon -I bon -AE bon -A g bon -ORUM bon -ARUM bon -ORUM d bon -IS ak bon -OS bon -A v bon -I bon-AE bon -A abl bon -IS

Navođenje pridjeva 1. i 2. deklinacije - redoslijed rodova m, f, n m f

Navođenje pridjeva 1. i 2. deklinacije - redoslijed rodova m, f, n m f n -er -a -um liber, liber-a, skraćeni oblik pisanja 2. grupa - pridjevi na –er, -a, -um liber, -a, -um

 • ovi pridjevi zadržali su karakteristike imenica 2. deklinacije na –er: • 1.

• ovi pridjevi zadržali su karakteristike imenica 2. deklinacije na –er: • 1. ) nastavak –a za ženski rod i nastavak – um za srednji rod se dodaju na –er (-ER SE NE MIČE) • 2. )postoji grupa pridjeva kod kojih se gubi –e– iz nastavke – er u ženskom i srednjem rodu (NEPOSTOJANO E)

PRIDJEVI S NEPOSTOJANIM -E- PULCHER, PULCHRA, PULCHRUM skraćeni oblik pisanja PULCHER, -CHRA, -CHRUM ZA

PRIDJEVI S NEPOSTOJANIM -E- PULCHER, PULCHRA, PULCHRUM skraćeni oblik pisanja PULCHER, -CHRA, -CHRUM ZA ŽENSKI I SREDNJI ROD PIŠE CIJELI ZADNJI SLOG IZ KOJEG SE VIDI DA JE –E – ISPALO

DEXTER, NIGER, -TRA, -GRA, -TRUM -GRUM

DEXTER, NIGER, -TRA, -GRA, -TRUM -GRUM

Deklinacija pridjeva 1. i 2. deklinacije m -er liber, 2. dekl. (na -er) m

Deklinacija pridjeva 1. i 2. deklinacije m -er liber, 2. dekl. (na -er) m f -a libera, 1. dekl. (na -a) f n -um liberum 2. dekl. ( na -um) n 2. grupa - pridjevi na – er, -a, -um

singular liber, -a, -um m f n N LIBER-A N LIBER-UM G LIBER -I

singular liber, -a, -um m f n N LIBER-A N LIBER-UM G LIBER -I G LIBER -AE G LIBER -I D LIBER -O D LIBER -AE D LIBER -O AK LIBER -UM AK LIBER -AM V LIBER -A AB LIBER -O AB LIBER -A AK LIBER -UM V LIBER -UM AB LIBER -O

N pulcher pulchra pulchrum GDJE JE NAJLAKŠE NAĆI OSNOVU? ? U ŽENSKOM RODU –

N pulcher pulchra pulchrum GDJE JE NAJLAKŠE NAĆI OSNOVU? ? U ŽENSKOM RODU – MAKNE SE –A I DOBIJE SE OSNOVA ZA SVA RODOVE I PADEŽE

 m (2. dekl. na -er) f (1. dekl. na -a) n (2. dekl.

m (2. dekl. na -er) f (1. dekl. na -a) n (2. dekl. na -um) N G D Ak V Abl n g d ak v abl pulcher pulchr - I pulchr -O pulchr -UM pulcher pulchr -O pulchr -I pulchr -ORUM pulchr -IS pulchr -OS pulchr -IS pulchr -AE pulchr -AM pulchr -AE pulchr -ARUM pulchr -IS pulchr -AS pulchr AE pulchr -IS pulchr -UM pulchr -I pulchr -O pulchr -UM pulchr -O pulchr -A pulchr -ORUM pulchr -IS pulchr -A pulchr -IS