PREVENCIJA NASILJA U KOLI Istraivanje pedagoko psiholoke slube

  • Slides: 66
Download presentation
PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI (Istraživanje pedagoško – psihološke službe u školskoj 2017/2018. godini) Pedagog:

PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI (Istraživanje pedagoško – psihološke službe u školskoj 2017/2018. godini) Pedagog: Aleksandra Radić Psiholog: Marijana Obrenović JU OŠ „SVETI SAVA“ FOČA

AKTIVNOSTI KOJE SE U ŠKOLI PROVODE ZA PREVENCIJU VRŠNJAČKOG NASILJA Aktivnosti na nivou škole

AKTIVNOSTI KOJE SE U ŠKOLI PROVODE ZA PREVENCIJU VRŠNJAČKOG NASILJA Aktivnosti na nivou škole (Tim za zaštitu učenika od nasilja , Multisektorski tim) Aktivnosti pedagoško-psihološke službe (realizacija časova odjeljenjske zajednice, istraživanje i dr. ) Aktivnosti Savjeta učenika i sekcije „Mali savjetnici“ (vršnjačka edukacija) Aktivnosti na nivou odjeljenja Aktivnosti sa roditeljima Aktivnosti sa društvenom zajednicom (Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Ombudsman za djecu. . . ) Intervencija u slučaju nasilja u školi (Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu Republike Srpske; Protokol o postupanju u slučaju nasilja , zlostavljanja ili zanemarivanja djece; Pravilnik o sadržaju evidencije i izvještaja o nasilju u porodici)

ISTRAŽIVANJE PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE SLUŽBE NA TEMU PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA Predavanje pedagoškoučenicima u školi psihološke službe

ISTRAŽIVANJE PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE SLUŽBE NA TEMU PREVENCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA Predavanje pedagoškoučenicima u školi psihološke službe na Uzorak : 197 učenika časovima OZ (radionica razredne nastave (od 3. do „Zašto me odbacuju“, 5. razreda) i 331 učenik projekcija i analiza predmetne nastave (od 6. filmova o opasnostima do 9. razreda) društvenih mreža na Za učenike razredne internetu, projekcija nastave - 3 pitanja i 1 crtanog filma „Ružno skala procjene pače“ ) Za učenike predmetne Primjena Upitnika za nastave - 3 pitanja i 3 identifikaciju i ispitivanje skale procjene vrsta nasilja među

 ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALI PROCJENE – Razredna nastava

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALI PROCJENE – Razredna nastava

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALI PROCJENE – Razredna nastava 1.

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALI PROCJENE – Razredna nastava 1.

2.

2.

3.

3.

4. SKALA PROCJENE- Koliko često se u tvojoj školi javljaju sljedeće vrste nasilja (agresivnog

4. SKALA PROCJENE- Koliko često se u tvojoj školi javljaju sljedeće vrste nasilja (agresivnog ponašanja)?

 Ogovaranje

Ogovaranje

 Uhođenje, praćenje

Uhođenje, praćenje

 Otimanje stvari i novca

Otimanje stvari i novca

 ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALAMA PROCJENE – Predmetna nastava

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALAMA PROCJENE – Predmetna nastava

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALAMA PROCJENE – PREDMETNA NASTAVA 1.

ANALIZA REZULTATA PO PITANJIMA I SKALAMA PROCJENE – PREDMETNA NASTAVA 1.

4. SKALA PROCJENE- Koliko često se u tvojoj školi javljaju sljedeće vrste nasilja (agresivnog

4. SKALA PROCJENE- Koliko često se u tvojoj školi javljaju sljedeće vrste nasilja (agresivnog ponašanja)?

5. SKALA POČINJENOG NASILJA- Koliko često ti učestvuješ u sljedećim oblicima nasilja? Vrijeđaš i

5. SKALA POČINJENOG NASILJA- Koliko često ti učestvuješ u sljedećim oblicima nasilja? Vrijeđaš i podsmijavaš se drugim učenicima vvv

6. SKALA DOŽIVLJENOG NASILJA- Koliko često si ti doživio sljedeće oblike ponašanja?

6. SKALA DOŽIVLJENOG NASILJA- Koliko često si ti doživio sljedeće oblike ponašanja?

Ogovaranje

Ogovaranje

KOMPARATIVNA ANALIZA „Ogovaranje“- učenici predmetne nastave (34, 4%) smatraju da je češće zastupljeno u

KOMPARATIVNA ANALIZA „Ogovaranje“- učenici predmetne nastave (34, 4%) smatraju da je češće zastupljeno u školi u odnosu na učenike razredne nastave (13, 2%) „Prijetnje i grubosti“- učenici predmetne nastave (12, 4%) smatraju da je češće zastupljeno u školi u odnosu na učenike razredne nastave (5, 1%) „Fizičko nasilje (udarci, šamaranje, čupanje, guranje. . . )“- učenici predmetne nastave (13, 9%) smatraju da je češće zastupljeno u školi u odnosu na učenike razredne nastave (9, 1%) „Podsmijavanje, vrijeđanje“ – u odnosu na ostale stavke skale, učenici smatraju najčešće zastupljen oblik nasilja (u predmetnoj nastavi- „skoro svaki dan“ smatra 25, 7%, „rijetko ili ponekad“ smatra 57, 4% i „nikad“ 16, 9% učenika; u razrednoj nastavi „skoro svaki dan“ smatra 14, 2%, „rijetko ili ponekad“ smatra 59, 4 i „nikad“ 26, 4% učenika ) „Seksualno uznemiravanje“- stavka za koju učenici smatraju da je najmanje zastupljena u školi (u predmetnoj nastavi 89, 1% učenika smatra da se nikada ne dešava, a u razrednoj nastavi 87, 3% učenika)

Skala počinjenog nasilja - Učenici predmetne nastave su procjenjivali skalu počinjenog nasilja iz koje

Skala počinjenog nasilja - Učenici predmetne nastave su procjenjivali skalu počinjenog nasilja iz koje se vidi da je najveći procenat učenika 5, 1% priznao da vrijeđa učenike druge nacionalnosti ili religije, dok je na drugom mjestu „krađa lozinke, lažno predstavljanje na društvenim mrežama“ sa 4, 5 %. Djelimično su još prisutne stavke „ogovaranje drugih učenika“(4, 2% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 23, 0% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 72, 8% učenika smatra da nije prisutno); „vrijeđanje i podsmijavanje drugih učenika“(3, 9% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 18, 4% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 77, 6% učenika smatra da nije prisutno) dok su za ostale stavke neznatni procenti.

Skala doživljenog nasilja - Učenici predmetne nastave su procjenjivali skalu doživljenog nasilja iz koje

Skala doživljenog nasilja - Učenici predmetne nastave su procjenjivali skalu doživljenog nasilja iz koje se vidi da se najveći procenat učenika 7, 9% izjasnio da je žrtva „ogovaranja“ od strane drugih učenika „skoro svaki dan“, „rijetko ili ponekad“ 35, 6% i „nikad“ 56, 5% učenika; dok je na drugom mjestu po zastupljenosti skala „vrijeđanje i podsmijavanje“ - 5, 1% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 37, 8% učenika smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 57, 1% smatra da nije prisutno. - Djelimično su još prisutne stavke „krađa lozinki, lažno predstavljanje“ (4, 2% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 5, 4% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 90, 3% učenika smatra da nije prisutno), „fizičko nasilje“ (3, 6% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 20, 8% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 75, 5% učenika smatra da nije prisutno), „vrijeđanje od strane učenika druge nacionalnosti, religije“(3, 6% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 2, 7% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 93, 7% učenika smatra da nije prisutno) i „izbjegavanje od strane drugih učenika u zajedničkim aktivnostima“ (3, 0% učenika smatra da je prisutno „skoro svaki dan“, 13, 9% smatra da je prisutno „rijetko ili ponekad“ i 83, 2% učenika smatra da nije prisutno), dok su za ostale stavke dobijeni neznatni procenti.

 REALIZOVANE AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU DJECE OD NASILJA PREMA PLANU AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU 2017/2018.

REALIZOVANE AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU DJECE OD NASILJA PREMA PLANU AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU • Tim za zaštitu učenika od nasilja • Multisektorski tim pri projektu „Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza“ • Saradnja sa ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici i šire s ciljem obezbjeđivanja različitih predavanja Predavanja na teme: Zaštita djece na internetu Obrazovanje za društvenu pravdu • Definisanje procedura i odgovornih lica u situacijama nasilja • Promovisanje aktivnosti učenika naše škole u projektima, konkursima i sl. koji za cilj imaju prevenciju nasilja (npr. Konkurs za rad na temu „Nije faca ko hejt baca“, učešće u online kvizu povodom Dana sigurnijeg interneta 2018. ) • Postavljanje „sandučića povjerenja“ gdje djeca i roditelji mogu prijaviti slučajeve nasilja • Na WEB stranici škole postavljen poseban meni pod nazivom VRŠNJAČKO NASILJE sa svim potrebnim informacijama • Obezbjeđivanje participacije učenika u prevenciji nasilja: Vršnjačka edukacija na časovima odjeljenjske zajednice • Analiza istraživanja o identifikaciji i ispitivanju vrsta nasilja među učenicima u Školi, a u cilju procjene bezbjednosti i sa istim upoznati Savjet učenika, Savjet roditelja i Nastavničko vijeće • Informisanje šire javnosti o aktivnostima Škole na planu prevencije nasilja i promovisanju primjera dobre prakse u realizaciji preventivnih aktivnosti na školskom sajtu • Priprema nacrta dokumenta o sigurnosti djece i prevencije nasilja među djecom za školsku 2018/2019

PROCEDURE I ODGOVORNA LICA U SITUACIJAMA SPORADIČNIH SUKOBA I VRŠNJAČKOG NASILJA Procedure se odnose

PROCEDURE I ODGOVORNA LICA U SITUACIJAMA SPORADIČNIH SUKOBA I VRŠNJAČKOG NASILJA Procedure se odnose na konkretne situacije nasilja sa ciljem zaštite učenika. One utvrđuju obaveze i odgovornosti, kao i načine postupanja, tj. šta treba da radi dežurni nastavnik, razredni starješina, stručni saradnici, članovi Tima za zaštitu učenika od nasilja, direktor, učenici, drugi zaposleni i roditelji. Postupanje u slučaju sporadičnih sukoba Neophodno je razlikovati nasilje među učenicima od sporadičnih sukoba. Svi zaposleni u Školi su dužni da odmah prekinu sukob među učenicima Da obavijeste o sukobu odjeljenjskog straješinu, ukoliko odjeljenjski starješina nije u Školi, potrebno je obavijestiti stručne saradnike Dežurni nastavnik je dužan evidentirati sukob u Knjigu dežurstva Odjeljenjski starješina će obaviti razgovor sa sukobljenim učenicima Dogovoriće se sa učenicima da se međusobno izvinu, prihvate rješenje u kojem niko neće pobijediti, da jedan drugom nadoknade eventualnu štetu Odjeljenski starješina će o događaju da obavezno informiše roditelje učesnika, ukoliko procijeni da je to potrebno i da zakaže zajednički sastanak učesnika u sukobu i njihovih roditelja U slučaju da učenik češće dolazi u takve sukobe, odjeljenjski starješina će pozvati roditelje u školu i uključiti stručne saradnike sa ciljem prevazilaženja takve situacije, tj. učenik će biti uključen u pojačan vaspitni rad u Školi U slučaju da prethodno navedene mjere ne dovedu do poboljšanja ponašanja ili u slučaju nesaradnje roditelja, Škola će primjeniti odgovarajuće mjere u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika u JU OŠ „Sveti Sava“ Foča

PROCEDURA I ODGOVORNA LICA U SITUACIJAMA VRŠNJAČKOG NASILJA Nasilje podrazumijeva šest ključnih činilaca: Namjeru

PROCEDURA I ODGOVORNA LICA U SITUACIJAMA VRŠNJAČKOG NASILJA Nasilje podrazumijeva šest ključnih činilaca: Namjeru da se drugom nanese šteta ili ozljeda Intezitet i trajanje (učestalost nasilničkog ponašanja) Moć nasilnika Ranjivost i nemoć žrtve Manjak podrške Posljedice U svim slučajevima nasilja među učenicima koji su definisani navedenim činiocima, Škola je dužna da postupa u skladu sa važećim Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. Kada dođe do nasilja među djecom u Školi ili njenom dvorištu te kada se to nasilje primjeti, svi zaposleni su dužni da odmah: 1. Preduzmu sve mjere kako bi se nasilje prekinulo. Ukoliko je to potrebno može se zatražiti i pomoć drugih radnika škole ili školskog policajca 2. Pruže pomoć i podršku učeniku koji je doživo naslije. Ukoliko žrtva tog nasilja ima fizičke povrede koje treba da sanira ljekar, potrebno je odmah zatražiti njegovu pomoć. 3. Odmah po prijavljivanju nasilja ili po zaustavljanju nasilnog ponašanja potrebno je obavijestiti odjeljenjskog starješinu, člana Tima za zaštitu učenika od nasilja, stručnog saradnika, dežurnog nastavnika, direktora, tj. onoga koji je od navedenih prvi u Školi dostupan.

ZAKLJUČAK Na osnovu dobijenih podataka, 53, 3% u razrednoj nastavi i 50, 5% učenika

ZAKLJUČAK Na osnovu dobijenih podataka, 53, 3% u razrednoj nastavi i 50, 5% učenika u predmetnoj nastavi, smatra da nije sigurno da li je povećan stepen sukoba i agresivnosti u školi u posljednjih godinu dana, što nas navodi na činjenicu da trebamo kao prosvjetni radnici više razgovarati sa djecom, da se ne zanemaruju određene prijave od strane učenika jer koliko god za nas izgledale nevažne ili sitnica, to u očima djeteta može biti veliki problem, a s druge strane ne rješavanje „sitnica“ i sporadičnih sukoba vremenom prerasta u nasilje. Prema dobijenim rezultatima, primijećeno je da je najčešće zastupljen oblik vršnjačkog nasilja, verbalno nasilje, na koje takođe trebamo adekvatno reagovati jer je teško uočljivo, a može imati ozbiljnije posljedice na žrtvu verbalnog nasilja. Na osnovu izvještaja odjeljenjskih starješina i pedagoško-psihološke službe, realizovan je značajan broj časova odjeljenjske zajednice na teme prevencije, edukacije i zaštite od vršnjačkog nasilja, jer se ova problematika ne treba zanemariti i njoj se uvijek treba posvetiti dosta pažnje kako bi škola bila sigurno mjesto za sve aktere vaspitno-obrazovnog rada.