PRESENTS Copyright 2017 Tommys Window All Rights Reserved

  • Slides: 11
Download presentation
PRESENTS Copyright © 2017 Tommy's Window. All Rights Reserved

PRESENTS Copyright © 2017 Tommy's Window. All Rights Reserved

1 Nếu ai có một số kinh nghiệm mà bạn không có, thì người

1 Nếu ai có một số kinh nghiệm mà bạn không có, thì người đó là thầy của bạn trong lãnh vực ấy. Albert Einstein, được coi là một trong những người có trí thông minh phi thường, đã nói, “Tôi chưa bao giờ gặp một người ngu đến nỗi tôi không học được điều gì từ người ấy. "

2 Thật không dễ cho bạn xem thường người khác nếu bạn nói cho

2 Thật không dễ cho bạn xem thường người khác nếu bạn nói cho họ biết điều bạn mến phục họ. Bạn càng có nhiều tư tưởng khả quan về người khác trong lời nói, bạn càng nhìn thấy nhiều điều tốt nơi họ và bạn càng ít rơi vào cạm bẫy tự kiêu tự đại.

3 Người ta nói, những chữ khó nói nhất trong bất cứ ngôn ngữ

3 Người ta nói, những chữ khó nói nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào là “Tôi sai. ” Ai từ chối nói hai chữ trên vì kiêu căng thì họ như muốn tiếp tục phạm lại những lầm lỗi trên, và lạnh lùng với người khác trong cuộc sống.

4 Nếu, “Tôi sai” là hạn từ khó nói nhất, thì “tôi xin lỗi”

4 Nếu, “Tôi sai” là hạn từ khó nói nhất, thì “tôi xin lỗi” là hạn từ kế tiếp cũng rất khó nói. Chấp nhận “tôi sai” sẽ loại trừ kiêu hãnh cũng như sự gây gỗ- ví như là hai con chim ác sẽ bị giết bằng một hòn đá nhỏ là khiêm nhường.

5 àl iờưgn noc hnít nảB hnìm ộl uểib nốum ủđ yầđ àv ”hnàl

5 àl iờưgn noc hnít nảB hnìm ộl uểib nốum ủđ yầđ àv ”hnàl nogn“. hnãh uêik ìv , ựs iọm iạl gnờưht gnôht gnưh. N nên ởrt cệiv ựs ohc màl mêihk ựt yãH. nơh óhk ựs nậhn nóđ àv , nix , nốt , nâhn aht aủc púig ợrt hnàh cộuc yậv ưhn àv nạb aủc tắm cớưrt hnìrt. uềihn nơh pẹđ tốt ẽs

6 Tự nguyện giúp đáp người cao niên, tật nguyền, hay trẻ con, hay

6 Tự nguyện giúp đáp người cao niên, tật nguyền, hay trẻ con, hay làm một vài việc phục vụ cộng đoàn. Bạn sẽ nhận nhiều hơn cho, dù trong khiêm tốn hay những lời tri ân thương.

7 Khởi sự từ tay trắng hầu như luôn là hành vi khiêm tốn,

7 Khởi sự từ tay trắng hầu như luôn là hành vi khiêm tốn, nhưng phần thưởng thì nhiều mặt: Bạn sẽ học được bài học khiêm nhường; gương sáng “làm những việc tầm thường” của bạn sẽ cổ vũ người khác, và chống lại những gì tính kiêu căng mách bảo, bạn chinh phục được tình cảm và kính trọng của người khác.

8 “Kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh đừng

8 “Kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn ngoan; kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh; kẻ giàu có đừng tự hào mình giàu có. Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta, vì Ta là Đức Chúa!” (Geremia 9: 22 -23). www. tommyswindow. com