Presentatie Viresh Arthur Burgemeestersreferendum Zoetermeer 2003 Presentatie Burgemeestersreferendum

  • Slides: 10
Download presentation
Presentatie Viresh & Arthur Burgemeestersreferendum Zoetermeer 2003 Presentatie Burgemeestersreferendum

Presentatie Viresh & Arthur Burgemeestersreferendum Zoetermeer 2003 Presentatie Burgemeestersreferendum

Inhoud van de Presentatie n n n De Kandidaat-burgemeesters Wat is nu eigenlijk een

Inhoud van de Presentatie n n n De Kandidaat-burgemeesters Wat is nu eigenlijk een referendum? Het referendum Wat gebeurt er na het referendum? Waar kunt u stemmen? Reflectie Presentatie Burgemeestersreferendum 2

De Kandidaat-burgemeesters Dit zijn de kandidaten voor het burgemeestersreferendum, wij zullen verder in de

De Kandidaat-burgemeesters Dit zijn de kandidaten voor het burgemeestersreferendum, wij zullen verder in de presentatie vertellen hoe het eraan toe nging René Diessen bij het van referendum en nauurlijk wat wij er zelf van vinden. Jan Waaijer n Beide zijn 51 jaar n Presentatie Burgemeestersreferendum 3

Wat is nu eigenlijk een referendum? n Een referendum is een stemming die onder

Wat is nu eigenlijk een referendum? n Een referendum is een stemming die onder het volk gehouden wordt over een bepaald onderwerp. In dit geval gaat het om de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. De gemeenteraad selecteert tijdens de sollicitatieprocedure twee kandidaten en vraagt aan de mensen die in de stad wonen wie van 2 kandidaten zij als burgemeester zouden willen hebben. Waarom een referendum? n De huidige burgemeester prof. Dr. Luigi van Leeuwen gaat namelijk 1 februari 2004 met pensioen. De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat de burgers meer betrokken worden bij de politiek en wil de burgers ook meer invloed geven. Dus heeft de Zoetermeerse gemeenteraad op 21 april besloten dat er op 3 december een burgemeestersreferendum wordt gehouden. Om het burgemeestersreferendum geldig te maken moet er een minimumopkomst zijn. Van de stemgerechtigde kiezers moet er minstens 30 procent stemmen. Dit heet de kiesdrempel. Presentatie Burgemeestersreferendum 4

Waar kunt u stemmen? n Er kan op 3 december in ieder stembureau in

Waar kunt u stemmen? n Er kan op 3 december in ieder stembureau in Zoetermeer gestemd worden en ook in de mobiele stembus. n De stembureaus open tussen 7. 30 uur en 21. 00 uur. Presentatie Burgemeestersreferendum 5

Het referendum n Ruim 150 vertegenwoordigers uit het Zoetermeerse bedrijfsleven namen woensdagochtend de moeite

Het referendum n Ruim 150 vertegenwoordigers uit het Zoetermeerse bedrijfsleven namen woensdagochtend de moeite om het traditionele ondernemersontbijt van stichting Flor. Avontuur bij te wonen. Naast het gebruikelijke netwerken keken de meesten van hen uit naar een debat tussen de beide burgemeesterkandidaten René van Diessen (VVD) en Jan Waaijer (CDA). Dit debat verliep volgens veel ondernemers inhoudelijk zo mager, dat een groot aantal zich hardop afvroeg of dit wel de juiste kandidaten voor het burgemeesterschap in Zoetermeer zijn… n Wij vinden dit dus geen goed resultaat, aangezien er ook bijna geen mensen zijn gekomen. Misschien kunnen we hieruit afleiden dat deze 2 kandidaten dus toch niet geschikt zijn. Presentatie Burgemeestersreferendum 6

De uitslagen schaduwverkiezingen jongeren n Jan Waaijer: 59 % n René van Diessen: 37

De uitslagen schaduwverkiezingen jongeren n Jan Waaijer: 59 % n René van Diessen: 37 % n Blanco: 4% Presentatie Burgemeestersreferendum 7

Wat gebeurt er na het referendum? De kandidaat die de meeste stemmen haalt wordt

Wat gebeurt er na het referendum? De kandidaat die de meeste stemmen haalt wordt de winnaar. De winnaar wordt dus de nieuwe burgemeester. n Na het referendum moet de gemeenteraad de eerste en tweede kandidaat voordragen aan de minister van binnenlandse zaken. Het kabinet beslist uiteindelijk over de benoeming, maar normaal gesproken zal de keuze van de burgers worden overgenomen. n Presentatie Burgemeestersreferendum 8

Reflectie We het erg nuttig om deze powerpoint te maken omdat je dan ook

Reflectie We het erg nuttig om deze powerpoint te maken omdat je dan ook weer wat te weten komt over het referendum. n Ook vonden we het gebruik van dit programma niet moeilijk omdat alles erg overzichtelijk is, en wij al enige ervaring hebben met dit programma. n We vonden het ook opmerkelijk dat referendums al veel worden gehouden in Amerika, en het hier in Zoetermeer voor het eerst is. n • Meer informatie www. zoetermeer. nl www. haagschecourant. nl/referendum Presentatie Burgemeestersreferendum 9

Einde Presenatie Viresh & Arthur Presentatie Burgemeestersreferendum

Einde Presenatie Viresh & Arthur Presentatie Burgemeestersreferendum