Presentatie Raadscommissie Verkeer en Vervoer gemeente Dordrecht 27

  • Slides: 12
Download presentation
Presentatie Raadscommissie Verkeer en Vervoer – gemeente Dordrecht 27 -01 -2015 Machiel Kleingeld -

Presentatie Raadscommissie Verkeer en Vervoer – gemeente Dordrecht 27 -01 -2015 Machiel Kleingeld - Ontwikkelmanager ARRIVA. NL

Content § Arriva Nederland § Rolverdeling § Concessie DAV § Enkele Projecten Dordrecht ARRIVA.

Content § Arriva Nederland § Rolverdeling § Concessie DAV § Enkele Projecten Dordrecht ARRIVA. NL

De organisatie Arriva Deutsche Bahn Arriva Groep Arriva Nederland ARRIVA. NL

De organisatie Arriva Deutsche Bahn Arriva Groep Arriva Nederland ARRIVA. NL

Deutsche Bahn ARRIVA. NL

Deutsche Bahn ARRIVA. NL

Arriva Nederland Arriva Trein Arriva Touring Arriva Bus Waterbus ARRIVA. NL

Arriva Nederland Arriva Trein Arriva Touring Arriva Bus Waterbus ARRIVA. NL

Visie en missie Wat is onze ambitie en ons bestaansrecht? Geloven ‘Door de beste

Visie en missie Wat is onze ambitie en ons bestaansrecht? Geloven ‘Door de beste te zijn de grootste worden’ Doen ‘Mensen vervoeren op een veilige, toegankelijke manier met betrokkenheid voor mens en maatschappij’ Beloven ‘Goede reis!’ ARRIVA. NL

Concessie Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden § Concessieperiode 2006 -2018 § KM-contract § Multimodaal

Concessie Drechtsteden / Alblasserwaard / Vijfheerenlanden § Concessieperiode 2006 -2018 § KM-contract § Multimodaal contractvorm • Trein: Merwede. Lingelijn • Bus: stadsdienst Dordrecht • Bus: streeklijnen corridors § Arriva heeft ontwikkelfunctie § Reizigersoverleg RODAV § Stuurgroep met regio’s ARRIVA. NL

ARRIVA. NL

ARRIVA. NL

Gratis openbaar vervoer voor 65+ in Dordrecht Doel (kwalitatief) § Goede relatie gemeente Dordrecht

Gratis openbaar vervoer voor 65+ in Dordrecht Doel (kwalitatief) § Goede relatie gemeente Dordrecht behouden § Ouderen op een zeer laagdrempelige wijze gebruik laten maken van de bussen in Dordrecht § Proef uit 2009 continueren naar 2015 -2018 Doelstelling (kwantitatief) § 10. 000 gebruikers in 2015 § Geen negatieve publiciteit en een tevreden opdrachtgever en reiziger Aanpak o. a. door: § Ontzorgen van de gemeente Dordrecht en potentiele reizigers § Laagdrempelig ontsluiten op OV-chipkaart via afkoopproduct daluren § Inzet tijdelijk mobiel verkooppunt (t/m 17 januari 2015) Resultaat § Gemeente akkoord met plan voor 2015 -2018 (afkoopregeling max. 2 mln. ) § Akkoord van € 12, 50 eigen bijdrage (per jaar) te betalen door 65 -plussers in 2015 § Reeds 9. 708+ aanmeldingen (tot 27 -1 -2015) ARRIVA. NL

Doelgroepenvervoer <-> Openbaar Vervoer Doel (kwalitatief) § Input leveren in project Drechtsteden § Zoeken

Doelgroepenvervoer <-> Openbaar Vervoer Doel (kwalitatief) § Input leveren in project Drechtsteden § Zoeken naar mogelijkheden om “zelfredzame” reizigers overstap naar OV te laten maken § Zoeken naar mogelijkheden om product/ dienstverlening te verrijken zodat zelfredzaamheid vergroot wordt Doel (kwantitatief) § Start pilot in Dordrecht / Drechtsteden met minimaal 100 deelnemers (afgebakend gebied, afgebakende doelgroep) Aanpak o. a. door: § Onderzoek pilot om leerervaringen op te stellen § Additionele servicelijn inleggen: lijn 1 die wijken verbind met ziekenhuis § Training indicatiestellers § Training medewerkers Arriva § Toepassing technologie, mogelijk ook op haltes § Toepassen Trechtermodel • Verstrekken abonnementen “OV-kenners” • Training Doelgroep “niet-gebruikers” • Training + begeleid reizen met digitaal Buddysysteem (meereizen) ARRIVA. NL

Arriva Prestatie Monitor Doel (kwalitatief) § Feedback van klant ontvangen over dienstverlening Arriva tijdens

Arriva Prestatie Monitor Doel (kwalitatief) § Feedback van klant ontvangen over dienstverlening Arriva tijdens reis van A naar B § Vanaf 1 februari 2015 ook in DAV, vanaf 1 maart ook op stadslijnen Dordrecht Doelstelling (kwantitatief) § 200 waarnemers werven in DAV die periodiek terugkoppeling geven over onze dienstverlening (24 aspecten) Aanpak o. a. door: § Inrichten APM-app § Mogelijkheid tot meldingen en periodieke waarnemingen § Inrichten backoffice Arriva zodat waarnemingen direct bij de juiste mensen terecht komen § Follow-up feedback reizigers ARRIVA. NL

Duurzaamheid (conceptfase) – lijn 10 als proeftuin Aanleiding § Trillingshinder Binnenstad § P&R vervoer

Duurzaamheid (conceptfase) – lijn 10 als proeftuin Aanleiding § Trillingshinder Binnenstad § P&R vervoer Energiehuis en P+R Weeskinderendijk § Krappe maatvoering infrastructuur binnenstad § Behoefte aan binnenstadvervoer door bewoners en winkelend publiek en tijdens evenementen Doel (kwalitatief) § Project met gemeente Dordrecht opzetten op gebied van Duurzaamheid Concept § Op andere wijze naar mobiliteit kijken, totaalconcept neerzetten voor lijn 10 met eenduidige route gestoeld op aanvoer vanaf station en P&R terreinen § Idee: Kleinschalig frequent vervoer op duurzame basis (elektrische 8 -12 persoonsbussen) § Goedkoop reizen vanaf de P&R locaties § Pilot met andere manieren van betalen ARRIVA. NL