PRESENT SIMPLE Czas teraniejszy ZASTOSOWANIE uywamy mwic o

  • Slides: 7
Download presentation
PRESENT SIMPLE Czas teraźniejszy

PRESENT SIMPLE Czas teraźniejszy

ZASTOSOWANIE używamy mówiąc o czynnościach codziennych, powtarzających się używamy mówiąc o czynnościach rutynowych, nawykach

ZASTOSOWANIE używamy mówiąc o czynnościach codziennych, powtarzających się używamy mówiąc o czynnościach rutynowych, nawykach mówiąc o stanach trwałych

ZDANIA TWIERDZĄCE L. pojedyncza 1. I go to school every week. 2. You run

ZDANIA TWIERDZĄCE L. pojedyncza 1. I go to school every week. 2. You run very fast. 3. He/she/it lives in Olkusz. (3 os. l. p. do czasownika + s. lub es) He/she/it goes to school every day. L. mnoga 1. We eat pizza every Saturday. 2. You sleep at night. 3. They play the giutar.

Do czasowników zakończonych na -ch, -ss, -x, -o dodajemy w 3 os. lp. -es.

Do czasowników zakończonych na -ch, -ss, -x, -o dodajemy w 3 os. lp. -es. kiss - kisses watch - watches push - pushes fix - fixes go - goes do - does Jeśli czasownik jest zakończony na -y, przed którym znajduje się spółgłoska, wtedy zamiast -y wpisujemy -i, a następnie dodajemy -es. cry - cries

PRZECZENIA L. pojedyncza 1. I don’t go to school every week 2. You don’t

PRZECZENIA L. pojedyncza 1. I don’t go to school every week 2. You don’t run very fast. 3. He/she/it doesn’t live in Olkusz. (He/she/it doesn’t go to school every day) L. mnoga 1. We don’t eat pizza every Saturday. 2. You don’t sleep at night. 3. They don’t play the guitar. do not = don’t does not = doesn’t

PYTANIA L. pojedyncza 1. Do I go to school every week? Yes, I do.

PYTANIA L. pojedyncza 1. Do I go to school every week? Yes, I do. /No, I don’t. 2. Do you run very fast? 3. Does he/she/it live in Olkusz? Yes, he does. / No, he doesn’t. (Does he/she/it go to school every day? Czasownik wraca do formy podstawowej. ) L. mnoga 1. Do we eat pizza every Saturday? 2. Do you sleep at night? 3. Do they play the guitar? (Te pytania zaczynają się po polsku od wyrazu Czy. . . ? )

PYTANIA O SZCZEGÓŁ L. pojedyncza 1. Why do I go to school every week?

PYTANIA O SZCZEGÓŁ L. pojedyncza 1. Why do I go to school every week? 2. Why do you run very fast? 3. Where does he/she/it live? (Where does he/she/it go every day? ) L. mnoga 1. What do we eat every Saturday? 2. When do you sleep? 3. Why do they play the guitar? what – co / when – kiedy / where- gdzie / why - dlaczego