Present Perfect Simple X Present Perfect Continuous Present

  • Slides: 10
Download presentation

Present Perfect Simple X Present Perfect Continuous

Present Perfect Simple X Present Perfect Continuous

Present Perfect Simple ( předpřítomný čas prostý ) Tvoří se - pomocí slovesa „have“

Present Perfect Simple ( předpřítomný čas prostý ) Tvoří se - pomocí slovesa „have“ + příčestí minulé o have worked o have seen o has come/ has stopped

Použití: 1. Spojuje minulost s přítomností většinou pro dokončenou činnost - zajímá nás výsledek,

Použití: 1. Spojuje minulost s přítomností většinou pro dokončenou činnost - zajímá nás výsledek, ne samotná činnost o I have read that book. o He has painted his room.

2. V odpovědi na otázky „How much“ x „How often“ (How many times? )

2. V odpovědi na otázky „How much“ x „How often“ (How many times? ) o We have visited five countries this year. o Have you ever listened this song? o Peter has played tennis twice this week.

Present Perfect Continuous ( předpřítomný čas průběhový ) Tvoří se - pomocí „have been“

Present Perfect Continuous ( předpřítomný čas průběhový ) Tvoří se - pomocí „have been“ + infinitiv + „ing“ o have been reading o have been painting o has been learning

Použití: 1. Pro nedokončené činnosti pokračující do teď. Důraz je na samotnou činnost. V

Použití: 1. Pro nedokončené činnosti pokračující do teď. Důraz je na samotnou činnost. V odpovědi na otázku „how long“ s použitím since, for o I have been waiting for you for ages. o He has been learning English for 3 years. o It has been raining since Wednesday.

2. Pro činnosti, které právě skončily a ovlivnily přítomnost o Charles is tired. He

2. Pro činnosti, které právě skončily a ovlivnily přítomnost o Charles is tired. He has been working all day. o What have you been doing? You are so dirty!!

Slovesa která nemohou vyjádřit trvání děje → vyjadřují opakovaný děj o I have been

Slovesa která nemohou vyjádřit trvání děje → vyjadřují opakovaný děj o I have been loosing things since I arrived. nebo vyjadřují nespokojenost, netrpělivost o Somebody has been writing with my pen. o I have been waiting for you for half an hour.

Cvičení Put the verbs into present perfect simple x continuous: Look! You ……………. .

Cvičení Put the verbs into present perfect simple x continuous: Look! You ……………. . (break) the glass. . . . …(You/ever/work) in a shop? No, never. Paul is an actor. He ………. . (appear) in many films. I ………(lose) my keys. ……………(You/see) them? How long ………. . (learn) German? Alice ……. . …(write) letters all day. There is wet outside. It. . . . (rain) since yesterday.